Jít více do hloubky

datum 15. 7. 2014
Lidé Země, čas je příhodný pro toto sdělení. Mnozí hledáte daleko více kolem sebe, nežli uvnitř sebe. Pochopte, že vše, co se děje ve vašich životech, je výsledkem vás samých. To, co prožíváte, není zásah z venčí. Mnozí věnujete mnoho pozornosti veškerým možným informacím, hledáte odpovědi, různá cvičení, hledáte učitele. Vše má svůj smysl, to ano. Ale nakonec dojdete všichni ke stejnému závěru.
Totiž, že vše, co hledáte, je uvnitř vás samých. K tomuto závěru vás vede starobylé skryté vědění, vedou vás k tomu zesílené energie, vše, co se děje kolem. Chápeme, že potřebujete určité berličky, abyste byli schopni dosáhnout určitých výsledků, posunout se. Avšak nesměrujte energii tam, kde můžete dosáhnout pouze malých výsledků. Svět i život jsou daleko složitější, nežli můžete vůbec pochopit.
Proto jsou vám informace sdělovány tak, abyste chápali, jsou přizpůsobeny úrovni vašeho vnímání. Mnozí si tvoří vlastní závěry, které však se mnohdy od pravdy ještě více vzdalují. Jste vedeni, abyste se probouzeli, abyste se učili chápat... Ale často nacházíte právě to, co vás zbavuje jistot a čeho se bojíte. Strachy, které jsou ve vás velice často vyvolávány, vás zbavují spousty vaší životní síly.
Mnohdy odkládáte to, o čem víte, že je důležité. A věnujete se tomu, co obluzuje vaše smysly, vaše ego uspokojí, ale nenaplní vaši duši. Učte se jít více do hloubky, nehledejte pouze zábavu vnějšího materiálního světa. Myslete sami na sebe a dopřejte své duši to, po čem touží.
To je to, co vás učiní šťastnými a radostnými. I když děláte tu chybu, že štěstí a radost hledáte vně. Víte dobře, že existuje spojení jak nahoře, tak i dole a proto jak uvnitř, tak i vně. Možná máte pocit, že některé věci jsou pro vás složité. Stačí však pouze uvolnit mysl a přestat lpět na získání řešení a ono se to samo vyřeší. Vaše touhy o lepší život mohou být vyslyšeny.
Možná je potřeba, abyste se obraceli a žádali tím správným směrem. Neboť nelze žádat tam, kde je pusto a prázdno, ale pouze tam, kde je obsaženo vše ve všem. Jste boží bytosti, v mnohém umíte napnout sílu a energii. Dělejte to hlavně tam, kde jde vše jak po másle. Jste tou změnou, kterou potřebuje lidstvo, aby se pozvedlo a proto přijměte tento úkol. Máte silnou ochranu a pomoc Boží.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico