Neviditelný svět v nás i kolem nás se začíná zhmotňovat do reality, kterou si ani nedokážeme představit. Na povrch se začnou tlačit energie, které nebudou jen neviditelné, ale budou dokonce hmatatelné. Jiné světy se stanou součástí nás samotných. Tato fáze bude nejprve probíhat u některých jedinců, bude ale tak rychlá, že v ní nakonec skončí všechno včetně nás všech. Tento proces nemusí být nikterak pohodlný a už vůbec ne úsměvný.

Bude mít více podob a mnozí z nás se budou hodně bát neznámého vnímání a přijetí jiných realit. Dokonce bych řekl, že může být tento proces pro někoho až hrůzný, protože se mohou někteří lidé velice obávat, že ztratí svůj starý život v současné 3D realitě. Chci proto upozornit především na to, že energie, které momentálně nabývají na velké síle a přesahují až do šesté dimenze, neznamenají, že si budeme žít v blahobytu, nebo že se staneme těmi nejšťastnějšími na úrovni vyšších realit. Rád bych tedy podotknul, že jakmile se ocitneme v těchto vyšších realitách, čeká lidstvo převeliká práce na tom naučit se žít bez toho, co si v současnosti myslí a potřebuje ke svému životu. Bude to velmi choulostivé, protože lid je neustále na všem a na všech závislý a bude proto v jiných realitách vnímat všechno, co má nyní, i tam, a může se trápit ze ztráty toho, o čem si myslí, že je nedílnou součástí jeho života. Přitom se ale bude učit svobodě, pokoře, odpoutání se od těchto věcí a především lásce k sobě samotným.

Lidstvo vstoupí a už vstupuje do jiných dimenzí a každý se proto bude nyní snažit utržit co nejvíce ze starého světa a systému na svůj učet, o němž si bláhově myslí, že je k přežití v Novém světě nutný. Je to ale jeden velký omyl a klam, dalo by se říct velká zkouška, jací ve skutečnosti jsme. V Novém světě nebudeme vážně nic ze starého systému potřebovat, potřebujeme jen pochopit, nově přijmout sebe sama a cítit tam lásku – žádné peníze, pozemky, statky nebo auta vážně nebudou zapotřebí. To si jen myslí lidé ve Starém světě, protože se teprve vyvíjejí a učí se umět osvobodit a odpoutat od hmoty. Bohužel, většina lidí na hmotě ulpěla a zůstala kvůli ní uvězněná v kleci, o níž si myslí, že bez ní nemohou žít. Neumí si život bez mříží zkrátka představit.

Otázka tedy zní: „Mohou žít bez ničeho?“ Ano, mohou, a Matka Země nám brzy vše ukáže. Sami to budeme vnímat opět jako negaci, přitom to ale bude hluboká vnitřní cesta a návod k tomu, jak se naučit žít bez hmoty, z níž jsme si vytvořili iluzorně vlastní vězení. Nebe nám prozradí a odhalí pradávná tajemství Slunce, Měsíce i hvězd, zažijeme na nebi převeliký kosmický koncert transformace, jemuž budeme všichni přítomni a nebudeme muset za tohle vystoupení platit žádné vstupné. Všichni dostaneme, co nám náleží, a to zcela zdarma.

Také Slunce se stane dvojčetem. Co tím myslím? Sami zapřemýšlejte. Podotýkám, že láska není jen slovo nebo kýč, láska je tajemství velkého příběhu, který se my, lidé, budeme muset naučit přijmout, ať už chceme či nikoli, protože tento velký příběh právě začal. Láska jste vy, bez lásky jste někdo jiný. A kdo? Přeji vám všem, aby vaše láska byla silnější než závislost nad strachem o sebe samotné. Kde je lásky, nebude strachu, kde je lásky, je i vaše pravda. Přeji proto vám všem správné vykročení do nové dimenze i přesto, že se může jevit jako velmi strašidelná, avšak kde je láska, není ani strašidel.

Jiří Lojek, jasnovidec, kartář, energetik a výtvarník
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png