Ještě jsem tu Já

datum 15. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Když prožíváme vnitřní klid a stav přítomnosti nás prostupuje cele tady a teď, a i když jsme si plně vědomi co je skutečnost a co obsah mysli, a i když není nic co by se dělo tzv. špatně nebo dobře...je tu stále jedno ale, které nás odděluje od celku...

A to oddělení od celku se projevuje ztotožněním se s některým z programů a je zdánlivě natolik silné, ale zároveň bez "dřívějšího" náboje, že tomu nerozumíme, nechápeme, proč se to ještě děje, jak to, že existuje ještě něco, co nás dokáže vtáhnout zpět do programů, i když už nejen víme, ale i žijeme?

Je tam ještě to Já. 

Osobnost Já jsem někdo. Ano, je tam ještě někdo, kdo se ztotožňuje s osobou, a tím pádem s tím co se děje. Někdo, kdo se chytá na to, že je tu někdo, komu se něco děje, kdo něco činí někomu a pro něco, a že je tu někdo, kdo na to má vliv. Kdo je snad součástí toho děje. Odpověď je jako vždy ano i ne:) 

Tak zaprvé není to vaše a nemůžete s tím opravu nic udělat, jen se to zdánlivě děje. Za druhé pokud je tam ještě někdo, kdo si něco myslí, nebo má snad dokonce názor:), je to z úrovně Já jsem a jediné, co proto můžete udělat, je si to uvědomit a nechat být. Za třetí je celý tento popis nesmysl, neboť jsou to jen představy mysli a ani ty nemají pravdu, neboť pravda z mysli neexistuje, z mysli se děje jen názor - představa:)

Kdy zmizí Já?

Nikdy. Pokud je tam někdo, kdo se ptá, koho to zajímá, kdo si myslí, že existuje nějaká oddělenost od Já jsem a já Jsem, pak Já nezmizí... Já nemizí, Já je věčné, stejně jako je věčné Vědomí i stav Jsem (existence). Nic nezmizí, jen to nebude vnímáno z obsahu mysli a to je rozdíl, neboť v tomto stavu neexistuje čas a není tu nikdo, kdo by se tím mohl stát. 

Děje se to samo.

Jen se to děje. Zdánlivý děj na základě Principu života. Tak co proto chcete udělat? Tak proč chcete něco vědět? Tak proč chcete něco změnit? Proč chcete něco říkat nebo nedej bože psát? 🙂 

Je jen to, co je a to co je, je dokonalé, neboť je to tvořeno na základě Principu, který vše uvádí do rovnováhy, který vše vyrovnává, ale nedělejte si z toho představu, nedělejte si z toho názor, neboť se vám to pak bude dít:) Jen to přijměte takové, jaké to je.

Jen tady a teď.

Napsat, jen buďte tady a teď, je samozřejmě nesmysl, neboť to nemůžete udělat vy, děje se to samo, ale napsat se to může, nic to nestojí a možná to mysl osloví:) Mysl je věčná, stejně jako obsah mysli a programy a  "cesta" je nekonečná, protože se ve skutečnosti žádná cesta nekoná. Uau!

Je snad na mysli, aby opustila vlastní důležitost Já jsem a odevzdala vše Celku? Je snad na Principu, aby již převzal plné vedení nad myslí jedné kapičky z Celku? Je tu snad někdo, kdo to může udělat?

V zájmu Celku.

Není tu nikdo, kdo by to mohl udělat. Není tu nic, co by to mohlo změnit, zkrátka se jen děje zdánlivý děj, který nikam nevede, neboť tu už všechno je a vždycky bylo a bude. Tady a teď jsou všechny možnosti. A vše se děje v přítomnosti.

Tak co proto chcete udělat? 🙂


Zdroj: www.mujnaplnenyzivot.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico