Jeshua & Marie Magdalena v diamantové kvalitě: Vědomí sjednocené polarity & posvátné dvojice Nové Země

datum 13. 6. 2019

Milí, ráda bych se s Vámi podělila o prožitek, který ke mně přišel na meditačním semináři s Antalii (Diamantový Věk). V jedné z meditací jsem prožila silné spojení s Marií Magdalenou a Jeshuou, avšak v jejich nové, diamantové kvalitě.

Zjevili se mi jako jedna bytost, podobně, jako je zobrazován v Indii Ardhanaríšvara - napůl Šiva (mužský aspekt), napůl Šakti (ženský aspekt). Bytost Jeshuy-Magdaleny zářila průzračným, diamantovým světlem se zlatobílými odlesky. Jakmile jsme si pohlédli do očí a pozdravili Božské Vědomí v nás, Jeshu a Magdalena ze sebe vystoupili a stali se odděleným mužem a ženou, abychom se mohli chytit za ruce a vytvořit tak trojúhelník.

V jeho středu rotoval velký diamant, který odleskem fazet střídajících se před našimi zraky aktivoval mé multidimenzionální vnímání. Jak se diamant otáčel a generoval mohutný světelný sloup mezi námi, slévalo se mé vědomí s vědomím Magdaleny a Jeshuy. Diamantové světlo čistilo různé podvědomé představy, očekávání a přesvědčení o tom, kdo jsem já a kdo je Jeshua-Magdalena, až nastal moment, kdy jsme se prožívali jako jedna bytost. V tu chvíli jsem od této posvátné dvojjediné bytosti přijala poselství, o které se s Vámi nyní ráda podělím:

,,Milovaní bratři a sestry z Domoviny všeho, co jest,

dovolte si vnímat srdcem naši přítomnost v kvalitě Nové Země, ve světle diamantového světla duhových odlesků, ve světle vědomí multidimenzionální zkušenosti v těle, v TADY A TEĎ, ve vědomí, jež osvobozuje, přináší harmonii a lehkost plynutí.

Mnozí z Vás s námi cítíte spojení, avšak stále se obracíte k nám jakožto k hologramu starého paradigma, který vás stahuje do dualistického vnímání. V historickém otisku našeho dávného příběhu, který se kdysi odehrál na Zemi, se láska rovná oběťi. Panuje v něm řevnivost a rivalita mezi muži a ženami.

VE STARÉM HOLOGRAMU JESHUY*MARIE MAGDALENY PLATÍ ENRGETICKÉ PRINCIPY DUALITY ZE STARÉHO EGYPTA, JEHOŽ MAGICKÉ PRAKTIKY JSOU PRO VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ JIŽ OMEZUJÍCÍM PŘEŽITKEM.

V kolektivním nevědomí spojeném s příběhem Jeshuy a Magdaleny (pozn.: mluvíme o skutečném příběhu J. a M.M., nikoli o překroucené církevní verzi) je stále přítomna jakási nostalgická vznešenost a obdivná adorace k našim bytostem, která nám znemožňuje přiblížit se k Vám jakožto k rodině, kterou jsme.

Jsou zde tací, kterým starý hologram slouží na cestě probuzení duše, avšak my dnes hovoříme k těm z vás, kteří stále více vstupujete do vědomí Nové Země, vstupujete do nového způsobu vnímání, cítění, myšlení a tvoření, k němuž dochází, když se necháváte v Božském odevzdání a důvěře prostupovat kosmickými kódy diamantového světla.

JSME ZDE, ABYCHOM VÁM DALI NA VĚDOMÍ, ŽE JÁ - JESHUA*MARIE MAGDALENA, EXISTUJEME JAKOŽTO SJEDNOCENÁ MULTIDIMENZIONÁLNÍ BYTOST, JEJÍŽ LÁSKA JE NAPLNĚNÁ VE VĚČNOSTI A V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.

Jsme zde stále, ve službě pro Zemi, pro váš vzestup. Vztahujete-li se k naší původní světelné podobě, kteoru jsme, nikoli k našemu pozemskému hologramu, jež zde zanechal mnohá požehnání, ale také mnohá zacyklení, vězte, že Vás budeme schopni podpořit v mnohem větší lehkosti a plynutí, díky prožitku sjednoceného vědomí, kterým všichni jsme.

Naše mužsko-ženská energie již není pevně daná na solární a lunární aspekt jasně pojmenovaných kvalit, neboť jde o duální paradigma zacházení s žensko-mužskou energií.

V NAŠÍ DIAMANTOVÉ KVALITĚ STÁLE PŘINÁŠÍME UČENÍ O POSVÁTNÉ ALCHYMII POLARIT, AVŠAK JIŽ V JEJICH VZESTOUPENÉ LE, KTERÁ NEBRÁNÍ PROUDU BOŽSKÉ SKY PŘEDSTAVAMI O TOM, CO JE ŽENSKÁ A CO JE MUŽSKÁ ENERGIE.

Milovaní, prociťte Božské Vědomí-Lásku, kterou jsme, vdechněte do sebe diamantové, třpytivé světlo naší sjednocené přítomnosti a uvědomte si sebe sama jakožto věčnou duši, která je přítomna napříč dimenzemi.

NECHTE V SOBĚ ROZLÉVAT DIAMANTOVÉ SVĚTLO SJEDNOCENÉ POLARITY, AŤ SLOUČÍ LEVOU A PRAVOU POLOVINU VAŠEHO TĚLA DO JEDNOTNÉHO, SPOLUTVOŘÍCÍHO CELKU.

Prociťte posvátnou geometrii vašeho těla, nyní se nachází v průzračném třpytu diamantového světla. Zákon polarity a žensko-mužské energie, zobrazený ve vašich tělech trojúhelníkem směřujícím dolů a trojúhelníkem směřujícím nahoru, je ve vás přítomná stále, nyní se však energie neproudí pouze jedním či druhým kanálem, ale přelévá se v dynamické harmonii celým vaším systémem. Nyní je vaše vědomí rozprostřené v samotném středu MerKaBy, v onom tvaru včelí plástve, jež je posvátným prostorem sjednocené Tvorby.

Diamantové světlo sjednocené polarity ve vás stírá potřebu hodnotit, co je mužská a co je ženská energie. Přestáváte tím omezovat tok božské energie a namísto toho se v první řadě zcela oddáváte Věčnému světlu Vědomí, kterým jste.

JAK VAŠÍ POSVÁTNOU GEOMETRIÍ PROTÉDIAMANTOVÉ SVĚTLO BOŽSKÉ SKY, VŠÍMÁTE SI, KDY VÁMI PROCHÁZÍ URČITÁ KVALITA TZV. ŽENSKÉ ENERGIE A KDY KVALITA TZV. MUŽSKÉ ENERGIE, AVŠAK NEZAMĚŘUJETE SE PRIMÁRNĚ NA ŽENSKOU NEBO MUŽSKOU ENERGII.

DŘÍVE JSTE SE VĚNOVALI AKTIVACI A HARMONIZACI VAŠÍ VNITŘNÍ ŽENY A VNITŘNÍHO MUŽE. NYNÍ JSTE DOŠLI DO BODU, KDY JE TOTO DĚLENÍ OMEZUJÍCÍ A JE NA ČASE VAŠE POSVÁTNÉ PROTIPÓLY SJEDNOTIT A NECHAT BOŽSKÉ SVĚTLO, AŤ VE VÁS AKTIVUJE V DANOU CHVÍLI PŘESNĚ TO, CO VAŠE DUŠE POTŘEBUJE PROJEVIT.

Již se neomezujete představami o tom, jací byste měli jako ženy a muži být. Když jste spolu jako muž a žena, necháváte skrze sebe volně proudit diamantové světlo a necháváte jej, ať samo zviditelní mužský nebo ženský aspekt ve vás. Nemusíte se jednoho nebo druhého držet, neboť jedno se harmonicky přelévá do druhého, ať už jste fyzicky muž či žena.

NIKOLI IDENTIFIKACÍ S ŽENSTVÍM NEBO MUŽSTVÍM, ALE IDENTIFIKACÍ S JEDNOTNÝM BOŽSKÝM VĚDOMÍM SE STÁVÁTE SKUTEČNÝM MUŽEM, ČI SKUTEČNOU ŽENOU.

Budete-li se s námi spojovat jakožto s Diamantovým Průvodcem Nové Země, vše, co jsme sdělili, brzy procítíte, pochopíte svou vlastní zkušeností.

JSME ZDE, ABYCHOM PODPOŘILI PŘÁTELSKOU SPOLUTVORBU MUŽŮ A ŽEN A PARTNERSKÉ VZTAHY POSVÁTNÝCH DVOJIC VE ZCELA NOVÉ KVALITĚ, V TAKOVÉ, JAKOU VÁM NEJSME SCHOPNI PŘEDAT V OMEZENÉ PODOBĚ ŽENY A MUŽE, ZASVĚCENÝCH DO STAROEGYPTSKÝCH TECHNIK. MŮŽEME VÁS VŠAK PODPOŘIT V NOVÝCH ENERGIÍCH NAŠÍ VZESTOUPENÉ KVALITY.

Obracejte se na ní prosím, souzníte-li s vědomím Sjedocené Polarity v Božské Lásce, neboť starý hologram Jeshuy a Marie Magdaleny vám v tomto ohledu již nemá co předat a zbytečně by vás omezoval na cestě.

Lidé Nové Země prožívají kvantové skoky ve vědomí a my jsme zde, abychom dávali dohromady posvátné dvojice, bratry a sestry, neboť na Zemi jste fyzicky ve dvou pohlavích nikoli proto, abyste se identifikovali s ženstvím nebo mužstvím, ale proto, abyste získali prožitek sjednocené polarity, jejíž tvůrčí síla je absolutní a nekonečná, jakmile se spojíte v jedno.

Jsme s vámi, milovaní. Ve světle Vašeho diamantového srdce, jsme zde.

Jeshua*Marie Magdalena

S láskou zprostředkovala

Margot Anthea Gabrielle

www.anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě