Jednotlivé úrovně rozvoje uvědomění

views 1 850 datum 6. 3. 2020

Berme jako fakt, že se duchovně rozvíjíme s postupujícím věkem. Použil jsem tento postupující věk jako základ cesty vývoje uvědomění. Jaký obraz jsem získal?

Oběť. Vědomí dítěte.

Reakce na svět: hledání viníka a jeho obviňování, neschopnost přijmout zodpovědnost za vlastní život, infantilita, manipulování těch, kdo jsou silnější, lhaní jako způsob, jak se vyhnout bolesti.
Mají sklon k závislostem, často jsou v zajetí negativních emocí, svět vidí prostřednictvím svých neúspěchů, nikoli možností, jsou potravou pro egregory. Mohou být často nemocní a trpět chronickými chorobami.

Z hlediska ezoterické magie a seberozvoje pokračují v hraní ezoterických her, hledají způsoby vlastního ospravedlnění, mají potěšení z nových praktik, způsobů a hezkých obrázků, jsou velmi důvěřiví vůči jakékoli informaci, postrádají kritické myšlení i schopnost spoléhat se na vnitřní zdroje.
Hra na iluzorní hledání bezpečných cest rozvoje a hromadění ve své podstatě zcela nesmyslných zkušeností.

Bojovník. Pubertální vědomí.

Reakce na svět: hledání viníka, jeho obviňování a aktivní boj proti němu při dokazování vlastní pravdy, ničivé sklony.
Nachází se ve stavu ustavičného popírání, zvýšeného maximalismu, touhy po spravedlnosti a potvrzování svých přání a požadavků. Není připraven naslouchat, vnímat a chápat evidentní skutečnosti, žije v hormonální iluzi vlastní převahy nad ostatními. Ztrácí cíl a důvěru ke světu, podléhá rozporům spojeným se sociálními obavami, které se snaží potlačit radikálními činy.
Mívá sklony k neurózám, vnitřním i vnějším konfliktům a nehodám. Představuje zvláště chutné sousto pro duální struktury egregorů živících se negativními emocionálními reakcemi. Jeho svět je rozdělen mezi černou a bílou.

Hry tady nabývají jiné podoby, jsou super emocionální, nerozumné a egocentrické. Jak si obvykle počínají dospívající? Rozdělují se na skupiny a subkultury hájící vlastní hodnoty jako něco pro ně jedině správného. Konflikt je nevyhnutelný. Stejně jako válka.

Hledač. Mladý dospělý.
Reakce na svět: hledání odpovědí, touha porozumět, najít příčinný vztah mezi událostmi. Přání učit se a poznávat. Tvořivé tendence. Altruismus.
Menší sklony k nemocem. Na prvním místě stojí láska a všechno, co s ní souvisí. Rodí se iluze zdvojenosti. Závislost na sociálních formách a pravidlech, vztazích a postavení. Touha být svůj. Dosud zde není přítomna sebeidentifikace vlastní soběstačnosti. Často se ještě nechají vyprovokovat týmiž strukturami jako u předcházejících dvou úrovní. Pokud je to jev spíše obvyklý, znovu sklouzávají mezi Oběti nebo Bojovníky.

Hra u nich získává podobu neustálého nadšení propojeného s hrou na soupeření a boj o cíle spíše obecné, méně pak osobní povahy.

Hráč. Dospělé vědomí.

Reakce na svět: rychlé rozhodování k nápravě situace, neztrácejí energii zjišťováním příčin.
Téměř nejsou nemocní, jsou úspěšní, radostní a soběstační, s egregory a systémy buď spolupracují, nebo mají své vlastní způsoby jak se před nimi chránit. Také oni se mohou nechat vyprovokovat, jakkoli velmi vzácně. Tehdy se propadají ke kategoriím Obětí, Bojovníků nebo Hledačů, zpravidla to však netrvá dlouho.
Existuje tu jasná sebeidentifikace. Odpadá touha spasit svět, objevuje se přání zlepšovat svůj vlastní život, harmonizovat ho a najít dlouhodobý opěrný bod.

Tvůrci. Zralé vědomí.
Reakce na svět: „Skvělé! Podívám se a vyřeším to. Možná, že zatím co se na to budu dívat, vyřeší se to i samo. Všechny možnosti jsou mi dostupné.“ Důvěra ke světu a ke všem vnitřním součástem vlastní podstaty.
Jsou zdraví a šťastní. Někdy klesnou na úroveň Hráčů i níže, buď kvůli zábavě a napětí, nebo když je někdo rafinovaně vyprovokuje. Zpravidla jsou však zdrojem provokací sami.
Hra je založena výhradně na snaze získat potěšení sami pro sebe. Vědomé rozdělování vlastních sil a energie.

Prameny. Moudrost.
Nemají problémy. Naprostá harmonie. V naší třetí dimenzi na ně narazíme krajně vzácně.

Opuštění všech her, vytvoření vlastního Vesmíru.

Zkuste si udělat analýzu. Na které úrovni právě jste?

(Z knihy Sergeje Fiňka „Nadčlověk“.)

Zdroj: pronaladu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením „Dar“ do zprávy pro příjemce.

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021