Jednejme jen z přítomnosti

datum 15. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tohle je jeden z těch stavů neboli úrovní chcete-li, kdy to zní velice jednoduše, ale mnoho z nás s ním mělo velký problém, a přitom je to to nejjednodušší a nejsvobodnější co může život nabídnout. Skutečnost.

Jak dát do slov tuto jednoduchost? Prostě jen buďte tady a teď. A stejně se to děje samo, takže říkat někomu, že má být v přítomnosti, když tam ještě není, je jako házení hrachu na zeď a přeci se to děje😊.

Život je totiž jen v přítomnosti, vše ostatní je iluze.

Veškeré představy, očekávání, plány, touhy jsou jen programy, které nás v určité etapě řídí přes obsah mysli. Život je jen v přítomnosti a děje se sám, bez obsahu mysli, za to v nejvyšším zájmu Celku a tedy i našem. Tak co chcete proto udělat? Co chcete řídit? Jste moudřejší než život sám? Ale jděte😊.

Neznamená to, že neplánujeme, plánujeme, pokud to přítomnost vyžaduje, ale pak se již k plánu nevracíme, neřešíme ho hlavou, neočekáváme, ale necháme vše přítomnosti. A pak cokoliv se to bude dít, děj nehodnotíme, neřešíme, ale opět konáme jen v přítomnosti tady a teď. Tak prosté, tak jednoduché, jen bytí tady a teď.

Jen v přítomnost jsme v proudu života.

A v proudu života se toho děje tolik, i když se třeba nic zdánlivě neděje. Protože v přítomnosti je vnitřní klid, stav vnitřní naplněnosti a nemusíme pro život dělat nic, on se děje sám od sebe.

A my jen konáte, jak to chodí v přítomnosti. Když je čas odpočívat, odpočíváme, když je čas pracovat, konat, konáme, ale neřešíme to, jen se to děje a my nejsme ten, kdo koná, ale kdo si to konání tady a teď uvědomuje.

Vlastně v této úrovni si už ani neuvědomujeme, že konáme, prostě se to děje samo.

Popsat stav v přítomnosti slovy, jak vidíte nelze, neboť je to vysvětlení pro mysl, ale ono se to děje samo pro život. Život - Vědomí si je vědomo samo sebe a tento stav je neměnný, již není, jak z něj vystoupit a není tu nikdo, kdo by to i chtěl, neboť tu není nikdo, kdo cokoliv chce. A v tom je svoboda.

Život - Vědomí - Existence totiž není nic jiného, než zdánlivý děj v přítomnosti, který je jediný skutečností, kterou jsme.

V přítomnosti se i stejná situace děje vždy jinak, tak jak to přinese přítomnost. Už to není děj ze zkušeností - z obsahu mysli, ale děj z přítomnosti v zájmu Celku. A v této úrovni se dějí zázraky (za zrak).

Život se děje tady a teď. S láskou Terka.

www.mujnaplnenyzivot.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico