Je to oficiální: Včela byla prohlášena za nejdůležitější živou bytost na naší planetě

datum 12. 5. 2020

Včela. Již ze základní školy víme, jak je důležitá pro přírodu i pro člověka. Věděli jste, že včela je na seznamu živočišných druhý, kterým hrozí v blízké době vyhynutí? Starejme se o ně, přináší nám mnoho darů, díky kterým je náš život kvalitnější a zdravější.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


(TT) – Jak uvedl list The Guardian v roce 2008, na schůzi Královské geografické společnosti v Londýně organizace Earthwatch Institute prohlásila včely za nejcennější živočišný druh na naší planetě.

Kdyby dnes zmizely včely, lidstvo by je velice rychle následovalo!

Vědci a odborníci na život v přírodě přidali včely na seznam druhů odsouzených v blízké budoucnosti k vyhynutí, pokud lidstvo ohledně svého nejcennějšího hmyzu něco neudělá.

Důležitost včel

Vyhynutí včel by bylo pro lidstvo katastrofou, protože jsou nepostradatelné. Vztah mezi včelami a kvetoucími rostlinami je jednou z nejrozsáhlejších, nejharmoničtějších a vzájemně nejzávislejších kooperací na planetě.

Vztah trvající již téměř 100 milionů let vedl k rozmnožení bohaté diverzity druhů a přispěl k vzestupu lidského druhu na Zemi.

Včel existuje více než 20 000 druhů. Převážná většina včel žije v úlech. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od 2 mm do 4 cm a nepřizpůsobují se dobře novým druhům rostlin.

75 % potravinářských plodin vytvářejících semena a plody, které konzumujeme, podléhá vlivu, alespoň částečně, opylení.

87 hlavních potravinových plodin na světě je úplně nebo částečně závislých na opylení. Ty zas krmí tisíce druhů zvířat a ptáků. Jsou hlavním důvodem diverzity rostlinných druhů.

Pokles včelí populace by podle zpráv Organizace spojených národů pro potraviny a zemědělství (FAO) nepříznivě ovlivnil hlavní plodiny, jakými jsou například káva, kakao, mandle, rajčata a jablka.

Med jako nejstarší známé a nejzdravější sladidlo byl vyhledáván již od dávných dob. Celkový export jen u předních států produkujících med činil v roce 2009 objem 2,4 miliardy dolarů.

Jde o další obrovský zdroj potravy, který by s včelami jednoduše zmizel.

Finančně vyjádřená hodnota plodin celého světa, které jsou přímo závislé na opylovačích, se pohybuje v rozmezí 235 až 577 miliard dolarů ročně.

Byl to bezplatný dar přírody. Spoléhat na umělý proces je téměř nemožné. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je podpořit proces vedoucí k přirozenému opylování.

Odlesňování a pesticidy

Spustili jsme procesy, které mohou v ne tak vzdálené budoucnosti vést k vyhynutí hlavního opylovače planety a spolu s ním spousty dalších druhů, včetně člověka.

Potřeba živit stále zvyšující populaci vedla k používání metod pro zvýšení produkce za každou cenu, především ke kácení stromů pro získání zemědělské půdy a ke stále většímu používání pesticidů.

40 % opylovačů mezi bezobratlými, zejména včel, dnes čelí vyhynutí.

To vedlo k prudkému poklesu populací divokých, jakož i domestikovaných včel. V některých částech Země byly zdecimované obrovské populace.

Škůdci, nemoci a mobily

Nepříznivý vliv na včely měl přenos škůdců a patogenů z jiných částí světa do některých oblastí z důvodu globalizace.

Vina se klade i vlnám mobilních telefonů. Švýcarský Federální technologický institut v Lausanne (EPFL) říká, že včely jsou dezorientované vlnami emitovanými mobilními telefony.

Biolog Daniel Favre a další výzkumníci, jak bylo uvedeno v listu The Australian, předložili důkazy o tom, že včely byly při vystavení elektromagnetickým vlnám rušeny a varovaly ostatní včely.

Je také bezprostředně nezbytné přijmout úplný zákaz používání pesticidů, zejména neurotoxinů, a používat přírodní alternativy. Nezbytností v zemědělství jsou postupy příznivé pro opylovače.

Pěstitelé si musí být vědomi toho, že opylovače potřebují konkrétní plodiny a podle toho jednat. Musí se chránit lokality divoké přírody.

Zemědělci mohou diverzifikovat farmy, aby vytvářeli vždy dostupnou potravu pro včely. Je třeba podpořit obnovu ekologicky přátelských postupů. Tímto způsobem se zachovají lokality pro naše nenahraditelné opylovače.

Zdroj: Vylectese.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico