Traumata jsou nechtěné zážitky, které se dějí lidem v místě, kdy stojí velmi vzdáleni do svého Zdroje. V tu chvíli tito lidé mají pohled na situaci, která je diametrálně odlišná od toho, jak to vidí Zdroj. Většinou jde o pohled sami na sebe.Ve chvíli zážitku trama se dotyčný vidí jako nemohoucí oběť, která je zcela bez moci jakkoliv změnit situaci a celému traumatickému zážitku se zcela podrobí. V ten okamžik se odpojuje od jakékoliv nefyzické pomoci, pro kterou stačí jen natáhnout ruku. A právě z této pozice se každý takový zážitek stává traumatizujícím, protože pro lidskou bytost není nic více stresující, než vědomí toho, že je zcela oddána vnějším vlivům, nad kterými nemá vůbec žádnou moc.V místě traumatizujícího zážitku, který přišel jako výsledek zaměření mysli na věci, kterých se lidé bojí, které ve svém životě nechtějí, probíhají v mysli takového člověka myšlenky, které ho ještě více vzdalují od jeho vnitřní bytosti (zdroje). Tato vibrace vzorce myšlení se vrývá hluboko do každé buňky.

článek 3

Každé trauma, každá negativní emoce přímo ovlivňuje fyzický stav vašich buněk, jelikož aktuální pohled na situaci je v odporu s celkovou vibrací toho, kým skutečně jste.

V jádru každé buňky je vibrace toho, kdo jste z pohledu Zdroje a ta je převládající. Vy však nabízíte okamžitou vibraci, která obsahuje to, jak vidíte situaci, jak vidíte sami sebe, jaké programy ve svém životě aktivujete, co si v té chvíli myslíte a tato vibrace okamžiku se mísí s vaší dominantní vibrací toho, kým skutečně jste z vyšší perspektivy, která je naladěná na stálý blahobyt a radost. Výsledná směs těchto dvou vibrací ovlivňuje to, co budete do svých životů přitahovat a jak bude vaše fyzické tělo fungovat.

Budete-li naladěni na vibraci, kterou obsahuje jádro vašich buněk, budete vzkvétat ve všech úrovních existence, včetně té fyzické.

Pokud však budete nabízet odporující vibraci toho, jak jste neschopni, nehodni, nebo za věci, které se vám staly, obviňujete někoho jiného, aktivujete myšlenky, které ve vás vyvolají pocit strachu. Strach vzniká při střetu opačných vibrací a buňky vytvoří chemikálie, které vám tento pocit dají.

Když se s tímto pocitem nic nedělá…naroste a ovlivňuje fyzično vašeho těla.

A teď se nabízí otázka:  je zapotřebí hledat do detailu prapůvodní příčiny těchto traumat a znovu je prožívat?

Pokud se o něco podobného budete snažit, musíte znovu aktivovat negativní vibraci toho, jak bezmocně jste se v tu chvíli cítili. Pokud tuto vibraci budete znovu aktivovat, stane se skutečnou a ihned na ní budou buňky reagovat. A tak za účelem vyčištění traumatu, vytvoříte další aktuální trauma v čase.

Lidé si myslí, že když se jim v současnosti něco nedaří, mohou za to věci, které prožili v dávné minulosti. Tento způsob myšlení je „obviňováním něčeho a někoho jiného“ a už jen takovýto osvojený vzorec uvažování způsobuje to, že se v tom okamžiku dostáváte mimo soulad s vibrací, kterou obsahují jádra vašich buněk. Paradoxně vás tedy snaha něco z minulosti vyřešit, protože to obviňujete z vašeho současného nezdaru, ještě více od řešení vzdaluje.

Jediné, co vás může v současnosti ovlivňovat vzhledem k minulosti je způsob, jakým jste si osvojili myslet o sobě. Nejde tedy o konkrétní zážitky, ale o to, jaký máte návyk.

Změnit zvyky máte MOC v TEĎ.

Pouze v přítomnosti je vaše největší síla.

Chcete-li tedy změnit cokoliv z minulosti, jediný způsob je změnit svůj vzorec myšlení v přítomnosti, bez potřeby výletů za znovu prožíváním a znovu aktivováním traumatických zážitků.

článek 2

Ze své osobní zkušenosti vím, jak terapie, jež vás vrací v čase zpět, věci ještě více komplikují – jak jinak.

Několik z nich jsem prošla a vím, jak zhoršily můj vztah sama k sobě, včetně vztahu s mými rodiči.

Dnes mohu říci, že skutečná cesta vyčištění traumat je hýčkat sám sebe myšlenkami v přítomném čase, což po vás vyžaduje „rozhodnutí se“ pro lásku. Vytvořit si pro sebe nový příběh takový, jaký byste chtěli, aby byl (i v minulosti), jehož útržky si přes den vyprávíte.

Teprve v tomto okamžiku se ladíte s vibrací jádra vašich buněk.

To se začne odrážet na vašem fyzickém těle, které se rozzáří a začne vzkvétat.

Protože to, jestli v těle chováte traumata, se zákonitě odráží na vašem fyzickém stavu.

Když se přibližujete svými každodenními návyky myšlení k vibraci vašeho Zdroje, musí to povznášet i vaše tělo (jelikož snížíte odpor), které ožije, uzdraví se a začne manifestovat stálý proud životní energie.

Podle toho můžete také poznat, zda jsou metody na čištění traumat skutečně úspěšné.

Vedou lidi, kteří jimi procházejí, k hojnosti? Ke skutečnému zdraví a vitalitě? K expanzi v jejich životech?

A co ti, kteří tyto metody učí, vymýšlejí, či s nimi pracují? Jak se jejich metody odráží na jejich těle?

článek 5

Z toho všeho vyvstává jeden závěr…buňky jsou bez důvodu chřadnout, stárnout a umírat, pokud vibrace jejich jádra není rušena aktuální vibrací, do které se promítají negativní vzorce myšlení a přesvědčení.

Pokud skutečně přestanou mít traumata na váš život vliv, uvolníte cestu věčnému proudu života.

A pamatujte……nejjednodušší cesta je vždy ta nejúčinnější.

Já Jsem Marie

Záměrný Stvořitel Svého Života

www.jajsem.com


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png