Je načase ukončit dobu klecovou – zákaz klecí získal ohromnou podporu na veřejném slyšení v EU

views 131 datum 21. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Evropský parlament dnes uspořádal tříhodinové veřejné slyšení k evropské občanské iniciativě Konec doby klecové, kterou vřele uvítali tři přítomní evropští komisaři. Své příspěvky přednesla celá řada europoslanců a europoslankyň a iniciativa celkově získala ohromnou podporu.

Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecové požaduje ukončení používání klecí v chovech hospodářských zvířat. Dnešní veřejné slyšení je milníkem na cestě k oficiální odpovědi Evropské komise, která se očekává během několika následujících měsíců.

EU tvrdí, že je lídrem v oblasti welfare hospodářských zvířat, ale přesto každoročně odsuzuje víc než 300 milionů zvířat k živoření v těsných klecích. Tato středověká praxe je krutá a naprosto zbytečná, protože vhodné bezklecové systémy nejen existují, ale už se v některých zemí EU také používají,” řekla Olga Kikou, ředitelka Compassion in World Farming EU a zástupkyně výboru EOI, která iniciativu na slyšení představila.

Klecí už se začínají zbavovat velké nadnárodní potravinářské firmy ve svých dodavatelských řetězcích a také některé země. Jsem velmi hrdá na to, že Česká republika patří mezi první členské státy EU, které už uzákonily zákaz klecí pro nosnice. Je načase, aby se přidal také zbytek Unie,” uvedla Romana Šonková, členka výboru EOI a zástupkyně Compassion in World Farming v ČR. „Žádáme proto Evropskou komisi, aby v návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu a strategii Z farmy na vidličku navrhla konec používání klecí v chovech zvířat prostřednictvím revize směrnice na ochranu hospodářských zvířat z roku 1998.”

Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise zodpovědná za hodnoty EU a transparentnost během slyšení uvedla: „Iniciativa bojuje za věc, která je v současné veřejné debatě aktuální – zlepšit welfare hospodářských zvířat a investovat do udržitelného zemědělství. To jsou oprávněné cíle, které Komise zahrnula do své politické ambice k vytvoření spravedlivého, zdravého a k životnímu prostředí přátelského potravinového systému a které si našly cestu do strategie Z farmy na vidličku, přijaté loni v květnu.”

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova řekl ve svém příspěvku, že zemědělské dotace EU a fond obnovy „mohou být zejména využity k ukončení klecových velkochovů a přechodu na alternativní metody” a dodal: „Máte plnou podporu od Evropské komise tuto transformaci uskutečnit.”

Jménem organizátorů iniciativy promluvil také Bo Algers, emeritní profesor ze Švédské univerzity zemědělských věd, který uvedl: „Právní předpisy EU pro hospodářská zvířata jsou neuvěřitelně zastaralé. Od roku 1998, kdy EU přijala směrnici na ochranu těchto zvířat, se objem vědeckého výzkumu v oblasti welfare zvířat zdesetinásobil. Nyní mnohem lépe rozumíme tomu, jak fyzické, fyziologické a psychické faktory ovlivňují welfare zvířat. Široká škála specifických etologických potřeb není a nemůže být v kleci, byť obohacené, naplněna. Je již naprosto jasné, že klece, které zvířata fyzicky i etologicky zásadně omezují, nemohou poskytovat dobrou životní pohodu, nehledě na to, jak dobře je chov veden.”

Norbert Lins, předseda výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a člen Evropské lidové strany (Německo) uzavřel slyšení prohlášením, že „většina řečníků tuto inciativu uvítala” a upozornil, že „Komise má nyní míč na své straně hřiště.”

EOI Konec doby klecové byla zahájena 11. září 2018 a skončila přesně o rok později. Za tento jediný rok získala 1,4 milionu ověřených podpisů občanů z celé EU, a tím se stala první úspěšnou iniciativou pro hospodářská zvířata.

Program slyšení je k dispozici zde: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041

Záznam slyšení naleznete zde: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-peti_20210415-0900-COMMITTEE-AGRI_vd

Zdroj: www.ciwf.org

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021