Právě nastává čas pro sestoupení jasných a vymezujících linií, jak kam se budeme jako lidstvo ubírat. Pro nejušlechtilejší bytosti světa se připravuje přemístění jejich světelné vibrace do velkého třesku. Stanou se nosičem jasně pulzující energie a skrz tyto bytosti se ponese další vývoj, kam se lidstvo bude ubírat. S pomocí dalších vybraných pomocníků z vesmírných galaxií se uvedou rázem tyto bytosti do prostoru Prosperity dění. Nastane odbourávání nehumánních činností. Je konec všemu zastaralému ničení a dolování nesmyslných ochranných klenot Matky Země… uhlí, zlato. břidlice apod… Je připraveno pro lidstvo nové principy ukotvení hmoty a sestavování pro spuštění jejich účinnosti. Probíhá očišťování všeho nepotřebného z tohoto světa. Proto se budeme potýkat nyní s velkým posunem a kmitočtem vyšších vibrací naší planety Země. Nasouvají se nové nosiče bezúhonnosti a přes svoje vibrace se domůžeme pravdy…

V nejbližším okamžiku se dostane pro jedince, kteří se zúčastní vytváření nových hodnot šance pro jejich uskutečnění. Dolaďujme se na úrovni hmoty a tím si přehodnotíme, jak postupovat dál ve svém vývoji i vývoji druhých… Poraďme se navzájem, kdo se ujme zodpovědnosti a dostane úkoly pro vedení všeho…. S tím je spojení vysoce vibrujících lidí součástí dalšího vývoje na Zemi. Potlačíme násilí a kruté vymyšlené téze o dění na planetě Zemi, které otřásají světem a hromadí se tím mnoho negativního smogu. Požaduje se od nás naprosté odloučení od negativních proudů a odpojujte od vlastního biopole.

Přicházíme k Vám denně, abychom dokázali akceptovat Vaše hmotné iluzorní statky… odnášíme si vzorky půdních korekcí a propouštíme tuto hmotu do nového složení… přidáváme složky takové co udrží zvýšenou vibraci. To je planetární substanci zlata, křemíku a síry pronášíme jej ve zvláštních pro Vás světelných kontejnerech a rozséváme jej do půdy, která je tak vibračně vysílená. Pomůžeme tím nainstalovat přistávací plochu pro naše lodě………

Dostáváme pokyn se shora okamžitě nastavte clonu pro vpuštění galaktické sondy,která se nastaví na polární záři a uvede tak planetu do obrovského přijímání světla, tím bude neustále napojena planeta na zdroj… tak to je obrovský dar pro Vás. Toto světlo se rozšíří po celém okruhu galaktického rovníku a bude rozvádět světlo-energii po celé planetě. Budete mít takový zdroj energie, že Vaše elektrárny zahoří… Postupně se odpojí veškeré energie, které čerpají z přilehlých vyčerpaných zdrojů Matičky Země… Jsme na přelomu opravdové evoluce, která dostojí uznání a dostane se na povrh pravdy… Konejme vše s rozvahou a přijde čas spuštění nových impulzů pro tento svět pro jeho záchranu…. Buďte s námi naladěni …

Dnes 17.května v 17h.15min Vašeho času budeme iniciovat Planetární Plejádský systém se všemi Galaxiemi. Propojte Vaše Kolektivní Vědomí a propojte se s námi. Vytvoříme portál neodmyslitelných energií, skrz něj budeme navždy propojeni…
odkaz z  Plejádského orbita Slunce…

www.srdcesrdci.cz


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png