Je čas propuštění limitů

datum 24. 10. 2020
Zdroj: Mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Roztáhněme křídla a ukažme se ve své plné kráse. A to i se všemi domnělými chybami. Napojení se na božské vedení znamená otevřít se plně své intuici, napojit se na srdce a věřit plně svému vyššímu vedení. Nepochybovat, že je pro nás připraveno to nejlepší a nechat se vést. Rozpustit strach, neboť to je mysl (ego), které se nechce vzdát své důležitosti. Nejsme důležití, jsme výjimeční a v tom je rozdíl.

Výjimečnost (jedinečnost) je naše podstata, neboť každý z nás přichází na Zem ve své jedinečnosti a výjimečnosti. Se svými dary, se svým vlastním viděním života. A jediné, co se po nás chce, je si toto své privilegium uvědomit, svou hodnotu a svou jedinečnost žít v napojení na Vědomí.

Není to vnímání sebe sama z pozice mysli, ale z pozice srdce. Já jsem.

Když odpojíme na chvíli mysl (ego) a vstoupíme do svého srdce, vnímáme čistotu, lásku a právo na naplněný šťastný život. Naše právo je neoddiskutovatelné a není nikdo a nic, kdo nám může toto právo vzít. Nejde o boj, ale o uvědomění si, že jsme součástí celku, ale zároveň nám omezení vytváří mysl, neboť srdce ví, že omezení nejsou.

Otevřít se božskému vedení (Vědomí), není z pohledu náboženství, ale z pohledu své prapodstaty, toho, mimo nás, ale zároveň skrze nás tvořeno. Limity nám vytváří mysl, která byla již od dětství formována vzorci, programy a omezeními zvenčí, ale pokud se plně napojíme na své vnitřní nastavení, na své srdce, víme, že žádná omezení ve skutečnosti nejsou.

Pokud procítíme, necháme v napojení na své Vědomí projít vlnu božského vedení, víme, že jsme chráněni každou vteřinou našeho bytí. Naše právo na to být sám sebou je neměnné a nyní nastal čas toto plně procítit a začít žít.

Neomezovat své touhy, sny a přání. Neomezovat se, nelimitovat se v tom, co je možné a co už možné není. Myslíme si, že naše mysl to ví lépe než naše srdce, ale tomu snad už sami ani nemůžeme věřit.

Tohle je jiný level, tohle je otevření se vedení naplno, bez jakýchkoliv limitů. Nyní vznikají povolání, vztahy, partnerství, přátelství, která jsou mimo naše limity. Není nic nemožné. Je tu jen naše mysl (ego), které má své místo, a to místo mu musíme dát my sami.

Mysli dáme místo tím, že ji nebudeme poslouchat, můžeme o ní vědět, můžeme ji slyšet, ale již víme, že cokoliv, co nám působí nepříjemné pocity, strachy a úzkost, nebo dokonce tlaky na něco, co máme udělat, i když se nám nechce, je z mysli, všechno to z radosti, to lehké a co přirozeně plyne je ze srdce, z božského vedení, pro které jsme se rozhodli tady a teď.

Roztáhněme křídla, otevřeme svá srdce, otevřeme stavidla naší představivosti, stůjme v tichu a prociťme, že se nyní formuje nový život. Nemusíme znát jeho cestu, stačí vědět, že tu již je, že se již tvoří, děje a my jsme jeho nedílnou součástí. Jsme v božském proudu nového bytí.

Radujme se, oslavujme uvnitř sebe sama a z tohoto středu vlastního prožívání a vnímání si počkejme na to nejlepší pro nás samotné a tím, i pro celek.

V božském vedení pro nás, Tereza

Zdoj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico