Zdroj: Pixabay.com
Jste-li před ROZHODOVÁNÍM, které zásadně změní vše, čeho jste se doposud drželi, co jste doposud pokládali za vaše jistoty, za vaše berličky, za vše, co vás udržovalo stále ve starých zajetých kolejích, je důležité všechna rozhodnutí dělat z čisté jasnosti duše i mysli.

Dokud nemáte v sobě tzv. „JASNO“ a necítíte ono jasné ANO celým svým bytím, pro PŘEVZETÍ PLNÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA SVÉ ROZHODNUTÍ, je třeba udělat všechny kroky k této BYTOSTNÉ JASNOSTI.

To je přesně onen rozdíl mezi starým fungováním světa a novým fungováním, novým prožíváním, otevíráním nových možností a nových cest. Ve starém světě se mnozí rozhodují na základě POSLUŠNOSTI, na základě vlivu druhých…… dělá to tak většina, udělám to tak také.

Rozhodují se na základě uspokojení krátkodobých požitků, avšak bez ZODPOVĚZENÍ SI OTÁZEK, které jdou do jádra věci a které přinesou odpovědi, které jsou jasností pro naše jakékoliv rozhodnutí.

Jedna z hlavních otázek, by měla vždy být: „Z JAKÉHO BODU ONO ROZHODNUTÍ DĚLÁM?“

Ukážete-li si na hlavu, je to pouze ona ROZUMOVÁ ČÁST, která není propojena s vědomím duše, s vědomím srdce, s vědomím Prvotní boží jiskry.

Ukážete-li k hrudní části, vede vás duše skrze portál srdce a tedy i ona PRVOTNÍ BOŽÍ JISKRA, které nebrání naučená a komplikovaná mysl.
DUŠE VŽDY VÍ,
DUŠE VŽDY CÍTÍ,
MYSL SE STÁLE PTÁ,
MYSL STÁLE POCHYBUJE,

NAUČENÁ MYSL STÁLE POSUZUJE/KRITIZUJE A VŠE KOMPLIKUJE.

Je čas přesměrovat své rozhodování plně DO BODU, ZE KTERÉHO DUŠE EXPANDUJE, i když mysl nezná scénář, i když oči nevidí žádnou vizi a jasný obraz, i když neexistuje žádné jiné potvrzení z vnějšího světa.

Přichází období, kdy JEDINÁ CESTA, která se vždy může otevřít NOVĚ, je z bodu vašeho srdce, Z BODU VAŠÍ PRVOTNÍ JISKRY.

AŤ JASNOST JE VŽDY PŘÍTOMNA VE VŠECH VAŠICH ROZHODNUTÍCH!!!

S jasností a v jasnosti…………Edita Lemiana

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě