20.3. 2017 (pondělí) v čase 11:28 hod Slunce vstupuje do znamení Berana = začátek astronomického jara, zima končí, začíná jaro

 

   JARNÍ RITUÁL STUDÁNKY

 

Buďtež všichni v dobrém pozdraveni,

rituál jarní očisty zvaný STUDÁNKY se koná v pondělí  20. 3. 2017 u Mariánského pramene – Malá Chuchle. Cesta od autobusové zastávky Malá Chuchle nahoru po žluté (10-15 min do kopce).

 

Setkání v 10,30 hod u pramene je pro všechny zájemce, kteří mají možnost přijít v tuto dobu a chtějí se zúčastnit rituálu.

 
Autobusy jedou ze Smíchovského nádraží :

129, 241, 244, 318 – zastávka Malá Chuchle – pozor, je na znamení!

Začínáme opravdu v 10,30 hod, na pozdější příchozí se nečeká, proto přijďte raději o něco dříve (vhodné pro aklimatizaci a naladění se). Kdo přijde později – může se v tichosti a ohleduplně, bez narušování probíhajícího rituálu, připojit.


Program:

1. Zapálení svíček hned po příchodu. Jde o navázání kontaktu s místem, můžeme provést i pohlazením kamene, dotknutím se země, zdi kaple, zahleděním se do studánky, v mysli můžeme sdělovat místu něco hezkého o sobě. Odpovědí může být zavanutí větru, letící pták, kývání stromu, záchvěv rostliny (cca 5 minut).

2. Rozcvička: cvičení čtyř směrů – pro nastavení do patřičné energetické hladiny (30 minut).

3. Instrukce – seznámení s dalším průběhem, organizační pokyny, losování pořadí koupajících se (cca 5-10 minut).

4. Pokračování rituálu písní Buoh všemohúci, aktivace místa, obcházení pramene (cca 20-25 minut).

5. Modlitba (cca 5 minut).

6. Koupání dle vylosovaného pořadí. Svlékat se bude každý jednotlivě přímo u vody, po omytí odchází zabalený do osušky a s oblečením v podpaží obléci se do altánu a k vodě přichází další v pořadí. Pro přejití do altánu doporučujeme sandále, žabky… Voda bude samozřejmě ostrá, je dobré dodržet postup pro otužování těla nejvhodnější – dlaně, obličej, krk, pravá noha, levá noha, pravá ruka, levá ruka a zbytek těla.

Všemi svými činnostmi před koupáním dáme sílu, úctu a důstojnost studánce a okolí. Koupelí se pak očistíme my.


7. Po očistné koupeli budeme přijímat energii opětovným obcházením pramene s písní Buoh všemohúci (cca 5-10 minut).

8. Poděkování a tiché vnitřní rozloučení. Budeme-li se zde chovat slušně a s pokorou, místo nám dá požehnání. A je možné, že až se sem někdy vrátíme, potkáme zde vílu.


Program je tedy daný, zůstává otevřená modlitba – můžete zaslat či přinést na místo pozměnění, doplnění… jak kdo cítí.

Důležitá poznámka:

Rituál je zcela mimořádný a máme vážný zájem a upřímnou snahu se co nejvíce přiblížit posvátným rituálům našich dávných staroslovanských předků, nacítit se na sílu vody, na energii zrození v okamžiku, kdy Země vydechuje své síly. Tj. – nejde v žádném slova smyslu o atrakci! Prosíme, abyste každý z vás k tomu takto přistupovali a ctili posvátnost obřadu. Vezměte prosím na vědomí, že na místě, po příchodu a pozdravení se, nebude žádoucí již příliš hovořit či diskutovat, a už vůbec ne hlasitě a mimo téma. Půjde nám o dosažení kolektivního co možná nejlepšího naladění se, být pouze teď a tady. Už samotný příchod k místu konání bude dobré pojmout jako přípravu na nadcházející, na prociťování této zvláštní chvíle. Na místě samém pak budeme vystupovat tiše, mírně, ukázněně a laskavě, hluboce ponořeni do rituálního průběhu. Akce se koná za každého počasí.

Tedy – pokud vás to oslovuje – přijďte. Těšíme se.

Světla a Anežka

***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—****—***—***—***

Ještě pár slov,

provedení očistného obřadu zasazujeme cíleně do dne jarní rovnodennosti  – viz níže uvedený úryvek z referátu o vodě. Dle něho starý slovanský obyčej přikazuje první jarní den omýt celé tělo studenou pramenitou vodou. Člověk se tím zbavuje všech neduhů, zárodků chorob, slepé žádostivosti, prázdnoty, zledovatělého egoizmu … a s co nejplnějším vědomím (můžeme umocnit vizualizací) odmítnutí všeho nedobrého, usazeného a svazujícího získává celoroční zdraví. Vlastně „znovu ožije“. Může pomoci představa, jak energie vody odplavuje vše negativní, vše nechtěné se rozpouští a odplouvá z našeho energetického pole, světlo naší aury se pročišťuje, naše zdraví se upevňuje, plní se nám naléhavá přání a dosahujeme vytoužených cílů. Lidé si takto slibují žít novým světlem radostného života v paprscích sluneční lásky přicházející s novým jarem – jde o obnovu zdraví v okamžiku, kdy Země vydechuje své síly. Správně provedená koupel v nás probudí chuť a sílu jednat, vzchopit se, probudí inspiraci a iniciativu k hledání své cesty, rozpustí obavy a strachy. Dá nám rozpomenout se na zdroj svého bytí, na svou původní přirozenost a touhu se s ní spojit – zažít pocit jednoty. Provádíme-li očistu s vědomím odpovědnosti a současně i závislosti na procesech dějících se v celém vesmíru, získáváme zároveň schopnost přijmout svět ve všech jeho projevech, schopnost přijmout minulost i budoucnost a pochopit, že vše se děje z lásky Stvořitele, ke které se všichni vracíme. Jde o umění uctívání života, umění pociťovat v sobě stále reálněji Božské, takový okamžik je potom posvěcující, jde o zážitek znovuzrození – “Lidé se ptají, lidé říkají: Jak to, čím to, že ve studánce Naděje je věčně voda, že věčně vyvěrá, věčně pramení, věčně teče, věčně mladá, věčně čistá, věčně svěží, věčně proudící, věčně živá? – Lidé dobří, říká Bůh, vždyť na tom nic není. Pražádná záhada. Ona svou čistou vodu vyvádí z vody špinavé. A proto jí nikdy nechybí. A právě proto je Nadějí“. Voda symbolizuje koloběh života, život se stejně jako voda nikam neztrácí, jen se přemisťuje a mění svou podobu.  originál  Charles Péguy


Před omytím studenou vodou proběhne meditativní cvičení čtyř směrů, které zahřeje, uvolní a zkoncentruje pozornost na provedení rituálu.

Je zde Kaple Panny Marie – doporučuji každému vzít si s sebou svíčku a zapálit u pramene – současně je dobré vzít si skleničku na svíčku proti sfouknutí.

Na místě je dřevěný altán – hodí se na individuální převlékání, budeme mít tedy mezi sebou soukromí.

Voda je v zákrytu, každý bude mít na omytí klid i soukromí.

Na obcházení kolem pramene je vhodné mít pevnější či sportovní obuv do terénu.

Dle zkušeností doporučuji vzít s sebou termosku s teplým zázvorovým čajem, případně s medem.

Text písně Buoh všemohúcí je níže připojen – doporučuji vytisknou a mít u sebe.

Chystaná modlitba je uvedena v závěru pozvánky, lze ji dle vašeho přání doplnit, pozměnit. Modlitbu bychom četli všichni – každý část.

Ozvěte se s jakýmkoli dotazem či připomínkou a s doplněním společné modlitby.

Sama se budu na místo dopravovat pomocí městské hromadné dopravy a nabízím možnost sejít se na autobusové stanici Smíchovské nádraží v čase 09,30 hod.  Odtud společně pojedeme v 09:40 hod autobusem 241 do zastávky Malá Chuchle a dále pěšky k prameni.  

Srdečné pozdravy a krásné a objevné dny

Anežka Dukátová

tel. 721 828 662

  

***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—****—***—***—***

Mariánská Studánka – Malá Chuchle. Část pramenící vody je vyvedena do kamenného stojanu při turistické cestě.

***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—****—***—***—***


VODA – NAŠE PLANETA ZEMĚ – ČLOVĚK    (část referátu o vodě)

Studánko hlubáňko,

studánko rubínko,

buď vždycky čistá

a pro zdraví jistá.

Dej hodně šťávy

jitroceli,

pomoz také poli,

ať dá hodně žita

i dobrého zelí.

Ať má hodně vláhy len,

aby bylo měkkých plen,

ať má hospodyně hojně

dobré vody u kamen.

I kdyby byla

nepatrná tak,

že pod křídly

by si ji schoval pták

a zaneslo ji bláto

nebo listí,

nikdy neztratí se

v kamení a hlíně,

protože u nás

děti zjara

prameny vždy čistí.

Poslední den v máji

studánky tu svátek mají,

tak dlouho pršelo

i přes noci.

Vy, hlubáňky zarmoucené,

zakalené až do pramene,

mohou vám jen

dětské ruce pomoci.

Od nepaměti měli lidé vodu ve velké vážnosti. Naši předchůdci, Keltové a později Slované, žili v souladu s přírodou. Jedny z nejstarších mýtů vůbec jsou spojeny s uctíváním přírodních živlů, vody a vodních pramenů především. Je nepochybné, že dávní Slované, stejně jako jiné národy už v období pohanském, si mimořádně vážili vodních zdrojů. Prameny a studně, podobně jako slunce, stromy a háje i zvířata uctívali a přinášeli jim dary. O vodě věděli, že každá je jiná a některá dokonce léčivá. Takové prameny a studánky byly posvátné, čištěné a opatrované. Starý pohanský obyčej přikazoval první jarní den omýt celé tělo studenou pramenitou vodou. Člověk se tím zbavil všech neduhů a získal celoroční zdraví. Vlastně „znovu ožil“. Rituální zvyky přešly ve velikonoční mokrou pomlázku nebo dodnes místně zachované „otvírání studánek“ a pro větší úctu věřících byly při obzvláště významných léčivých („zázračných“) pramenech a studánkách postaveny kapličky, kaple a někdy celá lázeňská města. Prastarou víru v moc zázračných pramenů a studánek dokládají dodnes četné lidové pohádky o živé vodě, která uzdravuje a oživuje, pohádky, jež mají bezpochyby svůj původ v dávných dobách staroslovanských.

Bohužel nenaučili jsme se od našich předků s vodou žít, namísto toho s ní bojujeme. Tvrdou realitou dnešní doby je, že podzemní pitné vody celosvětově ubývají. Na vodu myslíme teprve, když jsou záplavy nebo dlouho prší, a bohužel ne v dobrém. Lidé se vody bojí, brání vodě volně proudit v přirozeném koloběhu. Pouštíme se do napřimování toků řek, regulace a odvádění vody ve vydlážděných korytech. Krajina, lesy, ramena řek a říční tůně, které dříve dokázaly zadržovat velké množství dešťových vod, dnes již tuto funkci neplní. Voda je však živel, který nelze spoutat a zásahy do toho, co vytvořila sama příroda se nám tak vracejí v podobě povodní.

Voda je nejrozšířenější látka na celé naší planetě. Doprovází nás na každém kroku. Vodu pijeme, umýváme se jí, vodou hasíme nezvladatelný oheň, vodou v pevné formě se chladí a mrazí, v plynné formě voda uvolňuje, léčí, s její pomocí vyrábíme elektřinu, využíváme ji pro plavbu a přepravu, chladíme s ní jaderné reaktory. Voda je nejjednodušším rozpouštědlem v chemickém průmyslu, řezání vodním paprskem patří mezi velmi přesné technologické postupy. Vodní plochy jsou polem pro ryby, voda utváří prostředí biologického života, klimatu a atmosféry, existence atmosféry umožňuje život na zemi a naopak. Oceánské proudění – Golfský proud – jsou rovněž zdrojem života. Řeka Nil svými každoročními záplavami přináší smrt, ale i nový život v podobě úrodné půdy. Voda je symbol života a smrti. Voda je nenahraditelná, bez vody bychom nemohli existovat, vzduch bez přítomnosti vzdušné vlhkosti by byl nedýchatelný. Voda spojuje, půda bez vody se stává pouští. Voda je životadárná a zároveň léčivá.


Význam vody je pro nás tak obrovský, že jeho konce nelze dohlédnout. Voda je skutečný základ života. Povrch naší planety se skládá ze 70% z vody (což je 1,3 miliard kilometrů krychlových) a z 30% je tvořen pevninou. Naše tělo má v sobě rovněž 70% vody a 30 % pevných látek. Uvedené číselné porovnání ukazuje na spjatost a neoddělitelnost osudu Země a osudu člověka, jako bychom byli jeden a tentýž „organizmus“ (voda spojuje, a je vždy je spojená, nejde rozdělit, mečem rozseknout).  Z celkového množství vod Země, tedy z 1,3 miliardy kilometrů krychlových, je však pouze 0,1% vody pitné. Přesto děláme stále vše pro to, aby se vodní poměry měnily a dostávaly do nerovnováhy. S extrémním nárůstem populace ubývá spodních vod, přibývá vod
špinavých, stojatých, znečištěných chemikáliemi. Můžeme na ně pohlížet nejen jako na zaneřáděné, ale jako na mrtvé, s čímž souvisí proces vymírání jak rostlinných, tak živočišných druhů. V důsledku přebujelého průmyslu a vlivem …

 

 

MODLITBA

 NAŠE MILOVANÁ ZEMĚ,

 VZDÁVÁME TI ÚCTU A LÁSKU V TOMTO PRVNÍM JARNÍM VYDECHNUTÍ.

 PROSÍME, PŘIJMI NAŠE POZDRAVENÍ A PODĚKOVÁNÍ ZA LASKAVÉ PŘIJETÍ NÁS VŠECH ZDE NA TOMTO POSVÁTNÉM MÍSTĚ.

 DOVOL NÁM UCTÍT TĚ PRÁVĚ V TOMTO POSVÁTNÉM OKAMŽIKU.

 DĚKUJEME TOBĚ I VODĚ A OMLOUVÁME SE ZA TO, ŽE TOLIK TRPÍŠ. PROSÍME TĚ, ODPUSŤ NÁM.

 PŘICHÁZÍME S PROSBOU PRO OBOUSTRANNÉ OBDAROVÁNÍ.

 PROSÍME O ZDRAVÍ, SÍLU A OČIŠTĚNÍ.

 PROSÍME O ENERGII A OCHRANU.

 PROSÍME PŘEDEVŠÍM O ROVNOVÁHU.

 

PROSÍME ZA MOŽNOST SMÍŘENÍ. PROSÍME STVOŘITELE O SLITOVÁNÍ NAD NAŠIMI OMYLY, PROSÍME O VYVEDENÍ ZE ZTRACENÍ, PROSÍME SLUNCE O SÍLU, PROSÍME VŠECHNY BYTOSTI SVĚTLA O POMOC A OČIŠTĚNÍ ZEMĚ OD VŠECH HAVÁRIÍ.

NECHŤ JIŽ NEPOKRAČUJE ŽÁDNÉ UTRPENÍ PLYNOUCÍ Z BEZOHLEDNOSTI ČLOVĚKA, Z JEHO LPĚNÍ NA LIDSKÝCH POMÍJIVÝCH HODNOTÁCH, JEŽ JSOU TAK VZDÁLENÉ A SLEPÉ VŮČI PŘIROZENOSTI DARŮ ZEMĚ.

KÉŽ JE KONFLIKT ČLOVĚKA A ZEMĚ PŘEKONÁN A PŘEMĚNĚN NA ČLÁNEK ŘETĚZCE SMĚŘUJÍCÍ K JEDNOTNÉMU POLI VZÁJEMNÉ ÚCTY, RESPEKTOVÁNÍ A  BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY.

DĚKUJEME TI A PROSÍME TĚ, ODPUSŤ NÁM VŠE NEDOBRÉ, ČEHO SE NA TOBĚ DOPOUŠTÍME. MÁME TĚ RÁDI, VÍME, ŽE JSI NAŠE DRUHÉ JÁ.

PROSÍME I ZA OSTATNÍ POUTNÍKY, KTEŘÍ TU S NÁMI DNES NEJSOU. PROSÍME ZA VŠECHNY, KTEŘÍ TĚ MILUJÍ A CÍTÍ S TEBOU, PROSÍME VE JMÉNU CELÉHO LIDSTVA.

 KÉŽ BYS NÁM ZACHOVALA SVOJÍ PŘÍZEŇ.

 KÉŽ NÁS LÉČIVÉ PAPRSKY SLUNCE OCHRÁNÍ.

 VÍTR KÉŽ NÁS OVINE.

 KÉŽ S KAŽDÝM DALŠÍM KROKEM MŮŽEME SE SVÝMI NEJBLIŽŠÍMI VOLNĚ DÝCHAT A VRŮSTAT S TEBOU DO DĚJŮ NOVÉHO ZROZENÍ, POZNÁNÍ, PROBUZENÍ.

 KÉŽ K VĚTŠÍ CHVÁLE TEBE VEDE NÁS KAŽDÉ DALŠÍ RANNÍ ROZBŘESKNUTÍ.

KÉŽ DOKÁŽEME KULTIVOVAT VĚDĚNÍ SRDCE, KÉŽ UMÍME VNÍMAT ROZDÍL MEZI VELIKOSTÍ A MALOSTÍ ŽIVOTA, KÉŽ NEHLEDÁME MIMO SEBE, KÉŽ UMÍME VYCHÁZET ZE SVÉ PODSTATY, JAKO ZRNO KLÍČÍ Z ČERNÉ ZEMĚ.

KÉŽ UMÍME DOJÍT K VĚDĚNÍ SRDCE TÍM, ŽE MÁME ODVAHU ŽÍT PLNĚ SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT A MÁME ODVAHU ŽÍT PLNĚ I TO, CO JSME JEŠTĚ NIKDY NEPROŽÍVALI, PROTOŽE JSME TO PŘENECHALI DRUHÝM. 

KÉŽ UMÍME CÍTIT „ŽÍZEŇ“ A CHUŤ ŽÍT ŽIVOTEM, KTERÝ BYCHOM JEŠTĚ MOHLI ŽÍT A MYSLET MYŠLENÍM, KTERÝM BYCHOM JEŠTĚ MOHLI MYSLET.

KÉŽ UMÍME VE VĚCECH ŽIVOTA ROZPOZNAT MRTVÝ VĚDECKÝ SYSTÉM, VE KTERÉM SE ZTRÁCÍ PRAVDA A PŘIROZENOST.

KÉŽ UMÍME ŽÍT PODLE VLASTNÍHO MYŠLENÍ A NEHLEDÁME VE VZORECH, NAUKÁCH A V ZÁKONECH, KDE ŽIVOT PŘI NICH NENÍ. KÉŽ CHÁPEME, ŽE ŽIJEME-LI PODLE VZORU, ŽIJEME ŽIVOTEM VZORU. KDO PAK BUDE ŽÍT NÁŠ ŽIVOT, NE-LI MY SAMI?

KÉŽ UMÍME HLEDĚT NA SVOU DUŠI JAKO NA ŽIVOU BYTOST, KTERÁ SPOČÍVÁ V NÁS SAMÝCH.

PROSÍME, NECH NÁM TOUHY RANNÍ ROSY, NECH NÁM STUDÁNKY, PRAMENY, NECH NÁM HORY I PROSTÉ KAMENY.

KÉŽ I V DEŠTI SLYŠÍME ZPÍVÁNÍ, CO DOVEDE NÁS K POZNÁNÍ, NECHŤ ŘEKY SMÝVAJÍ Z NÁS PRACH A CHYBY DÁVNÝCH ČASŮ, NECHŤ POSLOUCHÁME VÍCE TICHOSTI NAŠICH VNITŘNÍCH HLASŮ.

DOVOL NÁM NAJÍT SVÉ MÍSTO NA ZEMI A MÍT U TEBE ZÁZEMÍ. DOVOL NÁM MÍT CIT A S NÍM BÝT A NAJÍT NÁVOD JAK K TVÉ POCTĚ ŽÍT.

 

 

Text písně Buoh všemohúcí

Česká duchovní píseň. Vznikla ze sekvence Victimae paschali laudes na přelomu 11. a 12. stol., česká verze pochází z počátku 14. století a rozšířila se v době Karla IV.

http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/0cd863d8-b751-45f2-b7c0-5527e36422a1/plny-text/s-aparatem/folio/85v

 

1)    Buoh všemohúcí, vstal z mrtvých žádúcí, chvalmež Boha s veselím, toť nám všěm Písmo velí! Pane, smiluj se.

2)   Ležal tři dny v hrobě, dal proklati sobě, bok, rucě, nozě obě na spasenie tobě. Kyrieleison!

3)   Jezukriste, vstal si, nám na příklad dal si,  žeť nám z mrtvých vstáti, s Bohem přěbývati. Kyrieleison!

4)   Maria žádúcie, z nebes róžě stkvúcie, pros za ny Hospodina, svého milého Syna! Kyrieleison!

5)   Pane náš, Ježíši, uslyš svoji říši, nás hřiešné křesťany, pro tvé svaté rány! Kyrieleison!

6)  Svaté Mářie Synu, otpusť hřiešným vinu, pane Jezukriste, jenž si vstal zajisté! Kyrieleison! 

7)   Ó Králi nebeský, uslyš svój lid český, zbav nás núzě této, daj nám dobré léto!   Kyrielesion!

8)  Uslyš nášě hlasy, daj pokojné časy,  Jesu Kriste, Králi, ať tě tvój lid chválí! Kyrieleison! 

9)  Otpusť nášě zlosti, všěch nás bludóv zprosti, daj nám pro svú dobrotu hledat v sobě  jednotu!  Kyrieleison! 

10)   Všichni světí, proste, nám toho spomozte, bychom s vámi bydlili, Jesu Krista chválili!   Kyrieleison!

 ***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—***—****—***—***—***

STUDÁNKY JSOU MOMENTEM  SVÉHO VZNIKU AKCE POUTNICKÁ, JSOU VŠAK TAKÉ NABÍZENY K VEŘEJNÉMU ŠÍŘENÍ, PROTO JE PRO NEPOUTNÍKY PŘIPOJENO TOTO MALÉ DOPLNĚNÍ:

 Akce STUDÁNKY se vyvinula v rámci poutnické skupiny, která se postupně tvoří a rozrůstá. Prvořadé je zde vnímání poutnictví odlišně od běžné turistiky. Hlubším smyslem je poutníkovo poznání duchovního odkazu našich dějin a rozvoj jeho vnitřní duchovnosti.

 Pro bližší představu, jak poutník vnímá svůj cíl i práci a v jakém duchu se nejblíže nese jeho naladění, připojuji opis hesla “poutníci” z ABC osvícených promluv mistra Osho.

 „Na světě jsou miliony turistů, ale jen zřídkakdy se setkáte s poutníkem. Turistika není totéž co svatá pouť. Turista je povrchní. Neustále spěchá, žene se z jednoho místa na druhé. Vlastně ani pořádně neví, proč to dělá. Možná to dělá, protože nevydrží sedět na jednom místě: je neklidný. A fakt, že je turista, je jasné vyjádření jeho vnitřního neklidu.

Poutník je zcela jiný typ člověka. Má v sobě cosi krásného, posvátného. Vykonávání pouti není pouhé navštěvování míst, ale je to hledání, poutník hledá. Není jen zvědavý, je v něm intenzivní a vášnivá touha po poznání. Určitá místa ho ve skutečnosti nezajímají, zajímají ho energetická pole a hledá takové, s nímž by mohl splynout. V tom spočívá význam posvátných míst: jsou to místa, kde byste chtěli zemřít, jsou to místa, kde má smrt větší hodnotu než život, kde mizí ego, protože je tam cosi vyššího, protože tam existujete na jiné úrovni, ve vyšší rovině. Na zemi existovalo mnoho takových míst a energetických polí. Mnohá zmizela, protože už na ně nechodí poutníci a energetická pole nejsou posilována, tato energetická pole ztratila svou funkci“.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png