Jarní děkovačka po Cestách k sobě

datum 31. 3. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Jsem šťastná, že jsem, že cítím, že miluji Tě Matko Země,

že s každou chvílí v přírodě, Tvá síla roste ve mně…

Svou obětavou lásku dává nám také každý les

a já to vnímám stále, nejen právě dnes…

A krásou loňskou pyšní se už jenom doubek zlatý,

avšak trnka s hložinkou již oblékají nové, bílé jarní šaty!

Zima se vzdaluje a předává žezlo čarovnému jaru,

a zajíce či srnky už také sem tam vidím v páru…

Prožívám tohle roční období, jako narození své

a šťastná jsem z celé duše, že mohu býti Zde…

Oh Matko Země-tys nositelkou bohatého života,

Dík Tobě učíme se co je život, smrt, zmar i dobrota!

Proto můj dík patří hlavně drahá Země Tobě,

že nejen na procházkách, ožila jsem v téhle době.

Ale svůj dík dělím také mezi otevřené bytosti,

jenž provozují Televizi Cesty k sobě…

k soudnosti, citu…

a ke ctnosti.

Děkuji…

LenkaPeřichová©2019

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico