Nikdo dosud nedokázal určit, kdy a jak byly postaveny nejrůznější megalitické stavby a jaký byl jejich skutečný význam a smysl. Vždyť na přemístění mnohatunových balvanů bylo zapotřebí ohromné množství lidí a energie. Jedna z teorií uvádí, že se jednalo o stavby sloužící k přenosu neznámé energie neznámým způsobem.

Pokud vše záviselo jen na materiálu, tvaru a poloze těchto staveb, je pravděpodobné, že tyto stavby slouží svému účelu dodnes a proto jsou jakékoli zásahy do nich spojeny s neznámým nebezpečím – narušením energetických toků na Zemi. To může způsobit nepředvídatelné změny podnebí a případně i změny magnetického pole. Nemáme bohužel žádné záznamy od civilizace Atlantidy, která může být skutečným tvůrcem těchto staveb.

Současná civilizace se neustále snaží budovat nové zdroje energie. Energie je však kolem nás ve vesmíru nekonečné množství. Není ji třeba vyrábět, stačí ji jen odebírat a přeměňovat. Možná, že právě toto byl smysl megalitických staveb. Ke splnění jejich funkce však zřejmě stále něco chybí, co nám bylo zatajeno, možná právě proto, abychom tajemné energie nezneužili ke svému zničení, jak prý se to stalo v Atlantidě.

Peruánští indiáni tvrdí, že je celá planeta protkána sítí energetických linií, podobně jako je lidské tělo protkáno sítí energetických drah, na nichž jsou akupunkturní body. Stejně jak ovlivňujeme nabodnutím akupunkturního bodu celou dráhu a orgány na ní, ovlivníme vztyčením megalitu energetickou dráhu na zeměkouli. Tak jako existují v těle základní energetická centra – čakry, existují podobná centra i na Zemi.

Takovou globální čakru představuje například město Cuzco a jeho chrámy. Celé Andy pak představují jakýsi „páteřní kanál“ a zde vybudované chrámy z mnohatunových balvanů představují energetická centra – zemské čakry. Korunní čakrou je zde Machu Picchu, nedobytný vysokohorský chrám. Tady zřejmě docházelo k duchovnímu spojení s bytostmi z vyšších dimenzí.

Mgr. Jan Pavlík, záhadolog a nezávislý badatel Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Zdroj: www.astrolife.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png