JAN PAVLÍK: SKRÝVÁ NARUŠENÍ ENERGETICKÝCH TOKŮ Z MEGALITŮ NA ZEMI NĚJAKÉ NEBEZPEČÍ?

datum 30. 10. 2014

Nikdo dosud nedokázal určit, kdy a jak byly postaveny nejrůznější megalitické stavby a jaký byl jejich skutečný význam a smysl. Vždyť na přemístění mnohatunových balvanů bylo zapotřebí ohromné množství lidí a energie. Jedna z teorií uvádí, že se jednalo o stavby sloužící k přenosu neznámé energie neznámým způsobem.

Pokud vše záviselo jen na materiálu, tvaru a poloze těchto staveb, je pravděpodobné, že tyto stavby slouží svému účelu dodnes a proto jsou jakékoli zásahy do nich spojeny s neznámým nebezpečím – narušením energetických toků na Zemi. To může způsobit nepředvídatelné změny podnebí a případně i změny magnetického pole. Nemáme bohužel žádné záznamy od civilizace Atlantidy, která může být skutečným tvůrcem těchto staveb.

Současná civilizace se neustále snaží budovat nové zdroje energie. Energie je však kolem nás ve vesmíru nekonečné množství. Není ji třeba vyrábět, stačí ji jen odebírat a přeměňovat. Možná, že právě toto byl smysl megalitických staveb. Ke splnění jejich funkce však zřejmě stále něco chybí, co nám bylo zatajeno, možná právě proto, abychom tajemné energie nezneužili ke svému zničení, jak prý se to stalo v Atlantidě.

Peruánští indiáni tvrdí, že je celá planeta protkána sítí energetických linií, podobně jako je lidské tělo protkáno sítí energetických drah, na nichž jsou akupunkturní body. Stejně jak ovlivňujeme nabodnutím akupunkturního bodu celou dráhu a orgány na ní, ovlivníme vztyčením megalitu energetickou dráhu na zeměkouli. Tak jako existují v těle základní energetická centra – čakry, existují podobná centra i na Zemi.

Takovou globální čakru představuje například město Cuzco a jeho chrámy. Celé Andy pak představují jakýsi „páteřní kanál“ a zde vybudované chrámy z mnohatunových balvanů představují energetická centra – zemské čakry. Korunní čakrou je zde Machu Picchu, nedobytný vysokohorský chrám. Tady zřejmě docházelo k duchovnímu spojení s bytostmi z vyšších dimenzí.

Mgr. Jan Pavlík, záhadolog a nezávislý badatel Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Zdroj: www.astrolife.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico