Jakým obdobím nyní procházíme?

datum 7. 6. 2014

Zajisté jste si vy, kteří se již určitou dobu nacházíte na cestě duchovně-osobního rozvoje, všimli, že pojem času, jak jsme byli zvyklí jej dříve vnímat, ztratil na svém původním a zdánlivě neměnném významu. Zažíváme, že se dostáváme nad jeho tok, tj. vnímáme události našeho života z pohledu tzv. pohybů energie.

Události tedy na nás již nepůsobí z pohledu lineárního času. Vypadá to spíše, jakoby energie a náboj jednotlivých záležitostí, jež k nám proudí a které máme začlenit do našeho bytí, vyhledávaly podobné energie v celém spektru našeho života. Může se nám pak občas zdát, že se tento proces odehrává zejména v rámci tohoto našeho konkrétního bytí.  Projevuje se zejména tím, že určité události se opakují a my, kteří jsme již určitou dobu na cestě duchovně-osobního rozvoje a vlastníme tedy již určité poznání – osobní gnózi, tyto pohyby energie již vědoměji řídíme, nenecháváme se jimi ovlivnit či pohltit, zjemňujeme jejich případnou tíhu a hutnost, zejména tím, že poznáváme kvalitu určitého energetického proudu.

V současném období jsme tedy více zaměřeni na stmelení pohybů energií v rámci této „reality“. Je to ale „pouhá“ před-příprava období, které nás očekává – realita života zahrnující pouze energie, které pochopíme, zpracujeme a začleníme. Pak nastane začleňování energií událostí z úrovní tzv. minulých životů a následně i úrovní našich výše-dimenzionálních aspektů. Ovšem slovo „předtím“ a „potom“ ve skutečnosti neexistuje, pouze naše lineární vnímání této holografické reality potřebuje tato slova ke své přibližné orientaci v čase.

Jak tedy nejlépe obstát v tomto procesu, který prožíváme? Hlavním heslem je: „KLID“. Zachovat vnitřní klid během každého přítomného okamžiku, vnímat svou vnitřní sílu světla lásky moudrosti a síly, a tím harmonizovat a usměrňovat emocionálně - energetickou bouři, která se kolem nás točí. Neznamená to nic jiného, než další výzvu a vyšší výcvik našich „duchovních svalů“, jakož i výzvu k uspořádání částí našeho vědomí do ještě větší harmonie.

Ještě jedno se ovšem od nás nyní očekává a to je: „ROZHODNUTÍ“.
Rozhodnutí, zda budeme projevovat svou vnitřní božskou podstatu, zda svou duchovní cestu skutečně žijeme, či zda je to jen jakousi nálepkou na naše mokvající rány duše a berličkou utrmáceného ega. Rozhodneme-li se pro řešení každodenní reality skrze pokyny naší vnitřní božské podstaty, jako blesk síly lásky a víry k nám připluje pomoc z duchovních rovin. My tím obstojíme ve všech emocionálních bouřích, zůstaneme ve stavu vnitřního klidu a harmonie, budeme ještě více duchovně-energeticky posíleni a staneme se zářivější a vědomější, než jsme byli kdy předtím.

Pak pochopíme význam slov „VNITŘNÍ KLID“, a emocionální bouře nad námi ztratí svou moc. Staneme se tak navíc nástroji, jimiž proudy klidu a harmonie, jenž manifestují skutečnou podstatu tvůrčích sil oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje, mohou proudit do našeho života v realitě zdejšího bytí a současně i do našich realit minulých a budoucích. Tímto vnitřním klidem vyzařujícím z naší vnitřní božské podstaty tvoříme onen „VĚČNÝ PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK“.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím autorky Mgr. Miroslavy Soukupové a majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 5. 6. 14

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico