Zajisté jste si vy, kteří se již určitou dobu nacházíte na cestě duchovně-osobního rozvoje, všimli, že pojem času, jak jsme byli zvyklí jej dříve vnímat, ztratil na svém původním a zdánlivě neměnném významu. Zažíváme, že se dostáváme nad jeho tok, tj. vnímáme události našeho života z pohledu tzv. pohybů energie.

Události tedy na nás již nepůsobí z pohledu lineárního času. Vypadá to spíše, jakoby energie a náboj jednotlivých záležitostí, jež k nám proudí a které máme začlenit do našeho bytí, vyhledávaly podobné energie v celém spektru našeho života. Může se nám pak občas zdát, že se tento proces odehrává zejména v rámci tohoto našeho konkrétního bytí.  Projevuje se zejména tím, že určité události se opakují a my, kteří jsme již určitou dobu na cestě duchovně-osobního rozvoje a vlastníme tedy již určité poznání – osobní gnózi, tyto pohyby energie již vědoměji řídíme, nenecháváme se jimi ovlivnit či pohltit, zjemňujeme jejich případnou tíhu a hutnost, zejména tím, že poznáváme kvalitu určitého energetického proudu.

V současném období jsme tedy více zaměřeni na stmelení pohybů energií v rámci této „reality“. Je to ale „pouhá“ před-příprava období, které nás očekává – realita života zahrnující pouze energie, které pochopíme, zpracujeme a začleníme. Pak nastane začleňování energií událostí z úrovní tzv. minulých životů a následně i úrovní našich výše-dimenzionálních aspektů. Ovšem slovo „předtím“ a „potom“ ve skutečnosti neexistuje, pouze naše lineární vnímání této holografické reality potřebuje tato slova ke své přibližné orientaci v čase.

Jak tedy nejlépe obstát v tomto procesu, který prožíváme? Hlavním heslem je: „KLID“. Zachovat vnitřní klid během každého přítomného okamžiku, vnímat svou vnitřní sílu světla lásky moudrosti a síly, a tím harmonizovat a usměrňovat emocionálně – energetickou bouři, která se kolem nás točí. Neznamená to nic jiného, než další výzvu a vyšší výcvik našich „duchovních svalů“, jakož i výzvu k uspořádání částí našeho vědomí do ještě větší harmonie.

Ještě jedno se ovšem od nás nyní očekává a to je: „ROZHODNUTÍ“.
Rozhodnutí, zda budeme projevovat svou vnitřní božskou podstatu, zda svou duchovní cestu skutečně žijeme, či zda je to jen jakousi nálepkou na naše mokvající rány duše a berličkou utrmáceného ega. Rozhodneme-li se pro řešení každodenní reality skrze pokyny naší vnitřní božské podstaty, jako blesk síly lásky a víry k nám připluje pomoc z duchovních rovin. My tím obstojíme ve všech emocionálních bouřích, zůstaneme ve stavu vnitřního klidu a harmonie, budeme ještě více duchovně-energeticky posíleni a staneme se zářivější a vědomější, než jsme byli kdy předtím.

Pak pochopíme význam slov „VNITŘNÍ KLID“, a emocionální bouře nad námi ztratí svou moc. Staneme se tak navíc nástroji, jimiž proudy klidu a harmonie, jenž manifestují skutečnou podstatu tvůrčích sil oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje, mohou proudit do našeho života v realitě zdejšího bytí a současně i do našich realit minulých a budoucích. Tímto vnitřním klidem vyzařujícím z naší vnitřní božské podstaty tvoříme onen „VĚČNÝ PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK“.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím autorky Mgr. Miroslavy Soukupové a majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 5. 6. 14


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png