Jakou rychlostí jest radno neznámou zatáčku projížděti?

datum 16. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Diskuse jsou vůbec fajn věc. Hlavně tedy diskuse mezi oponenty, kteří se vzájemně poslouchají, reagují na sebe a ne na „slaměné panáky“, tedy na názor, který si před sebe postavili namísto reálného názoru oponenta. Diskuse, kde se nezjednodušují názory oponentů a hlavně ty, kde odlišný názor není automaticky dezinformací a nebo konspirací. Ano, i takové se sem tam ještě objeví...

A tak jsem se v jedné takové diskusi dočetl názor, který pro mne byl podnětný hlavně jedním příměrem, jenž jsem použil do názvu tohoto článku. Shrnu-li ho, pak je rozumné před zatáčkou, kterou neznám, přibrzdit třeba na 50 km/h, abych si po ní mohl říct, že se dala projet sedmdesátkou. Je to asi rozumnější, než do ní vletět stovkou, protože pak si toho po té zatáčce už moc neřeknu. Nicméně tahle diskuse nebyla o BESIPu, ale o očkování proti covidu. A docela zajímavě pokračovala a já z ní budu trochu čerpat v tomhle článku.

Onen oponent se svěřoval s tím, že už od mládí má nechuť ke sportu a zdravé životosprávě a tak, když může, ochrání se proti covidu raději očkováním, než otužováním a zeleninou. Věří, že jistě není sám, kdo to tak má. A příspěvek zakončil tím, že je důležité, aby ostatní věděli, že není nebezpečný. Tudíž podporuje „zelené“ pasy, které mu umožní cestovat, chodit do restaurací a za kulturou.

Souhlasím, je možné mít nechuť ke sportu a zdravé životosprávě a tudíž přijmout přirozený důsledek, kterým je snížení imunity, větší pravděpodobnost těžkých průběhů nemocí. To je individuální rovina rozhodnutí. Existuje tam i kolektivní rovina, tedy to, že ostatní v rámci zdravotního pojištění solidárně na takové jedince přispívají, i když sami, protože převzali vlastní zodpovědnost za své zdraví, by mohli platit výrazně nižší zdravotní - od zdravotnictví potřebují podstatně nižší péči. Ale určitě je to sociálně lepší model, než například americké zdravotnictví.

Moderní medicína dává i možnost rezignovat na zodpovědnost za své zdraví a přenést tuto zodpovědnost na zdravotní systém, například očkováním proti covidu. Ale tohle by mělo zůstat striktně na té individuální úrovni, nikoliv to dát jako normu pro celou společnost, tedy významně zvýhodnit nezdravou skupinu populace nad zdravou. To, že existuje očkování, je fajn, protože to dává možnost i těm nezdravým (nebo dříve narozeným) žít beze strachu, resp. vyvážit rizika průběhu nemoci podstoupením rizik spojených s očkováním.

Ale to, že jako očkovaný "nejsem nebezpečný" není pravdivé - očkování opravdu "jen" výrazně snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu, tedy působí stejně tak jako otužování, sport, zdravá strava. Očkovaný člověk je stejně tak nebezpečný jako ten s dobrou imunitou a výrazně více nebezpečný než ten, kdo covid prodělal, neboť ten má protilátky výrazně vyšší. Přesto například očkovaní lékaři nemusejí podstupovat pravidelné testy, zatímco ti, co covid prodělali, musejí. A to už je první diskriminace, která se podle dosavadních plánů má prohlubovat (1).

Paní docentka Koutná v tom výše uvedeném odkazu mimo jiné důrazně varuje před očkováním lidí ve fertilním věku (těch, co ještě mohou mít děti), protože vůbec nic nevíme o dlouhodobých následcích očkování, stejně jako varuje před očkováním těch, co covid prodělali, protože nevíme, jak se v těle popasuje imunita po nemoci s imunitou po očkování. Nevíme spoustu věcí a přitom je ideálním cílem naočkovat celou planetu??!! Podle mne je na místě skutečně velká opatrnost a tudíž očkování jen těch, pro něž je setkání se s virem skutečně rizikové, tam je to opodstatněné. Ale udělat sociální experiment hned najednou s celou planetou??!! Dovede si vůbec kdo představit, co by nastalo, kdyby se časem opravdu prokázalo, že má očkování vliv třeba na plodnost? Pokud jsou naočkovaní staří lidé, není to problém. Ale pokud i mladí na celém světě?? Vždyť už nyní je vlivem všeho moderního způsobu života (možná chemie, možná stresu, očkování proti jiným nemocem, způsobu stravování, spodního prádla, znečištění vzduchu… vzhledem ke komplexnosti faktorů nelze odlišit jednotlivé vlivy) čím dál větší problém neplodnost. Každý pátý pár má problém s plodností a dokonce musela být výrazně snížena úroveň normálnosti v počtu spermií ve vzorku, protože jen minimum současných mužů by podle původních tabulek platných třeba v šedesátých či sedmdesátých letech 20. století bylo normálních.

Co když by očkování vedlo k většímu riziku onemocnění rakovinou (už nyní rakovinou onemocní každý třetí z nás a každý čtvrtý na ni zemře) nebo srdečních a cévních chorob (na ty zemře každý druhý z nás)? Ano, možná si myslíte, že na to očkování vliv mít nemůže. Možná si myslíte, že to vliv jistě má. To je ale všechno, co můžeme dělat – něco si o tom myslet. Z podstaty věci prostě nyní ještě nemůžeme mít žádná data o dlouhodobějších vedlejších účincích vakcín proti covidu. A pro tyto případy existuje princip předběžné opatrnosti, který wikipedie definuje takto: „Předběžná opatrnost je právní, etický i politický princip z oblasti řízení rizik, který říká: I když není jisté, zda hrozící nevratné nebo závažné poškození skutečně nastane, není to důvod pro odklad opatření, jež mu mají zabránit. Uplatňuje se v současnosti zejména v právu životního prostředí, ve výrobě léčiv nebo v oblasti genové techniky a genetických manipulací.“ Jak se princip předběžné opatrnosti, který se (teoreticky) uplatňuje zejména právě ve výrobě léčiv a genové techniky (obojí se týká vakcín proti covidu) právě nyní zohledňuje při masové a nepovinně povinné vakcinaci?

Možná by tady bylo na místě udělat odbočku k léku thalidomid, který byl před pětašedesáti lety užíván pro lepší spánek, ke zklidnění a proti těhotenské nevolnosti. V článku z roku 2015 (2) se píše, že „Thalidomid byl syntetizován v roce 1954 a již o tři roky později byl k dispozici pacientům. Dnes by taková rychlost byla nemyslitelná, právě kvůli nutnosti důkladně prověřit bezpečnost léku.“ Za jakou dobu po vytvoření vakcín že se začalo s masovým očkováním proti covidu? „Doktorka Kelseyová, která tehdy nastoupila do amerického úřadu pro potraviny a léky došla na základě shromážděných důkazů k závěru, že tvrzení výrobce o léku byla nedostatečně podložená. Zastavila schvalovací řízení a žádala více dat o toxicitě, síle a čistotě účinné látky. Ve hře byly milióny dolarů (dnes by to byly miliardy) a ve skladech připraveny tuny léku. Výrobce zahájil kampaň proti Kelseyové. Označil ji za malichernou, paličatou a nepřiměřenou byrokratku.“ Díky této malicherné byrokratce však z 12 000 dětí, které se na světě v důsledku tohoto „léku“ narodilo s vrozenými vývojovými vadami končetin (případně zcela bez nich) se jen 17 narodilo v USA, než tam byl onen lék zcela stažen z (byť před schválením jen omezeného) používání.

Ten případ ukazuje na obtížnost prokazování kauzality mezi nějakým lékem a nemocí, když ve hře je tolik možných faktorů (ale především velké peníze). Možná je dobré vzpomenout i na hromadné očkování proti prasečí chřipce v USA roku 1976, které vedlo k většímu výskytu nervových chorob a více než 500 lidí onemocnělo Guillain-Barreovým syndromem a 25 jich zemřelo na následnou paralýzu (3). Obdobně v roce 1999 byla po nahlášení značného počtu střevní obstrukce (intususcepce) u očkovaných dětí stažena z trhu vakcína proti rotavirovým infekcím Rotashield, která však už rovněž byla nasazena do plošného očkování (4 - strana 32).

Problematika očkování je celkově složitější a není na ní shoda - ani mezi lékaři a vědci. Je pravdou, že po očkování šly křivky nemocí výrazně dolů, ale ten strmě klesající trend byl už i před vynálezem očkování. Takže někdo tvrdí, že jde o důsledek očkování, někdo, že jde o důsledek zlepšených materiálních a výživových podmínek lidí zejména po Druhé světové válce. „Smrtelnost různých nemocí se navíc přirozeně snižuje s tím, jak si na ně populace zvyká. Spála měla před 200 lety úmrtnost v desítkách procent. Nejen léčba dnes stojí za tím, že spála již zdaleka lidi neohrožuje tolik, jako ohrožovala před 100 lety. Proti spále se přitom nikdy neočkovalo. Úmrtnost na různé nemoci, na které se očkuje, klesla k nule ještě před zavedením očkování. Výskyt onemocnění se očkováním možná snížil, úmrtnost však jen zcela nepatrně. Podle statistik se u některých nemocí po zavedení očkování dokonce přechodně zvýšila (5).“ A například mor a španělská chřipka vymizely i bez očkování.

Paralelně s tím ovšem narůstá množství nových nemocí - rakovina, nemoci oběhového systému, alergie, autoimunitní nemoci, ADHD, autismus... K tomu u dětí časté angíny, záněty středního ucha, „nutnost“ odebrání mandlí. Jenže je velmi obtížné celosvětově určit kauzalitu, tedy s čím co vlastně souvisí. Jisté je, že naše civilizační nemoci domorodé společnosti neznají, takže určitě souvisejí s něčím v naší civilizaci. Tudíž někteří (podobně, jako jsme výše zmiňovali u neplodnosti) předpokládají, že je to důsledek očkování, jiní že důsledek GMO, antibiotik v lidech i v mase hospodářských zvířat, další, že důsledek chemie v potravinách, vzduchu a lécích... Celkově lze jen říci, že společnost v souhrnu není zdravější než dřív (i když žijeme v průměru déle, avšak mnohdy za cenu takového udržování při životě, které k životu už ani moc není), jen se změnilo spektrum nemocí. „Očkování je možná hlavní příčinou dnešních epidemií alergií, snížené imunity, autoimunitních nemocí a poruch nervového vývoje dětí. Kniha „Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba“ od MUDr. Ludmily Elekové podrobně popisuje mechanismus, kterým vakcíny poškozují imunitu a nervový systém a ukazuje celé spektrum možných patologií způsobených očkováním (6).“

Bylo by dobré, kdyby veřejnost opravdu věděla, jak působí očkování (nejen to proti covidu, ale také očkování obecně) a aby se lidé mohli skutečně informovaně a tedy svobodně rozhodovat. Tenhle článek samozřejmě nemůže pojmout problematiku v celé šíři, ale zkusím tu udělat ve velkém zhuštění jakýsi souhrn a zájemce odkazuju na podrobnější studie v odkazech. Imunitní systém těla tvoří dvě složky: Th2 („pohraničníci, kteří mají za cíl odhalit narušitele“) a Th1 („armáda, která má za úkol zlikvidovat útočníka“). Tělo má na obranu přirozeně omezený „rozpočet“ a tak pokud příliš podporujeme jednu složku obrany, nedostává se prostředků na druhou. Pokud příliš podporujeme pohraniční stráž (což právě vesměs dělá očkování), jsou pohraničníci všude a v každém šustnutí vidí narušitele a střílejí po kdečems. A tak tu máme spoustu alergií, kde tělo hystericky reaguje na úplně neškodné „narušitele“ (jako je třeba pyl) a autoimunitních onemocnění, kdy jsou za narušitele považovány i vlastní buňky (což se mimochodem týká i onemocnění covidem, kdy většina pacientů neumírá na covid, ale na vlastní přehnanou reakci těla, kdy v plicích dochází k tzv. cytokinové bouři, při níž imunitní systém ničí vlastní buňky v domnění, že jde o virus). Dalšími důsledky vychýlení té rovnováhy Th1 a Th2 jsou třeba atopický ekzém a astma. Naproti tomu „podfinancovaná armáda“ (Th1) se neubrání útokům baktérií a tak je potřeba jí pomoci „zbraněmi hromadného ničení“, tedy antibiotiky, vůči nimž jsou však při častém používání už baktérie mnohdy imunní. K „ostrým cvičením“ ve formě horečky a tedy boje proti nemoci, se armáda dostává vyjímečně, takže její bojeschopnost je malá. Přitom se ukazuje, že zdravá výživa, pohyb, sport, hygiena, ale i vzdělanost a duševní pohoda má velký vliv na obě složky obrany těla. Více a odborněji si lze o tématu přečíst zde (7, 8).

K tomu, co již bylo uvedeno, přidejme už známé krátkodobé vedlejší důsledky vakcín proti covidu. V současnosti nejvíce skloňovaná je trombocytopenie „Kvůli možným rizikům je tu závažná nejistota ohledně prospěchu z podávání vakcíny proti covidu-19 od AstraZeneky dospělým lidem pod 55 let. Nejsou to běžné sraženiny. Mohou způsobit velmi vážné onemocnění mozku a mohou být smrtelné, řekl o nemoci, která se označuje jako VIPIT (vakcínou vyvolaná protrombotická autoimunitní trombocytopenie), lékař Abdu Sharkawy (9).“

Vzhledem k tomu se také v některých zemích přestali AstraZenecou očkovat lidé pod 55 let – a dodejme, že v této věkové skupině je nebezpečí fatálního průběhu koronavirové infekce minimální. Samozřejmě předtím bylo ve všech článcích zdůrazňováno, jak je očkování naprosto bezpečné. Bylo by naivní myslet si, že trombocytopenií budou vedlejší účinky vakcín končit. Čím dál častěji jsou medializovány i případy, kdy lidé několik desítek minut až několik dní po očkování zemřeli (10). Pochopitelně je s tím v médiích obvykle spojován dovětek, že trpěli nějakou jinou chorobou, kterou vakcína „jen“ zhoršila. Ano, ale jak dobře víme, přesně to dělá covid-19 také…

Samostatným tématem jsou mutace viru. Jak je dobře známo, SARS-Cov-2 je RNA virus, tedy má jen jednu šroubovici“ a tudíž náhrada některých genů za jiné je u něho velmi snadná, mutuje víceméně pořád, což se vědělo od jeho objevení. A některé jeho mutace se ukazují životaschopnější než jiné a tak postupně převládají – britská, brazilská, jihoafrická. Také se ukazuje, že současné vakcíny nebudou stačit, budou se muset vytvářet stále nové a pořád dokola očkovat proti dalším a dalším mutacím (11). Například jihoafrickou mutací se v Izraeli nakazili mnozí plně naočkovaní lidé (12). K čemu v téhle situaci asi budou ty „zelené pasy“? „Ano, ale vy jste naočkován proti mutaci x a my máme v zemi už mutaci y, takže vám to tu k ničemu není…“

Pojďme ke shrnutí… Opravdu už teď máme velký problém s novými nemocemi, na němž se částečně prokazatelně a částečně v souhrnu s dalšími civilizačními faktory podílí i očkování. Vzhledem k nevyzkoušenosti tohoto nového očkování a jeho především dlouhodobých vedlejších účinků můžeme mít obrovský problém, který se může týkat celého lidstva, protože optimálním výsledkem WHO (která je z velké části financována organizací GAVI, jež sdružuje výrobce vakcín) a následně i značné části vlád je proočkovat co největší podíl populace. A to přesto, že všechny vakcíny byly úřadem EMA schváleny ve zrychleném programu a pouze podmínečně (13). Není tedy na místě také jejich podmínečné používání, řekněme jen v případech opravdu rizikových skupin? A těm férově na rovinu říct: „Heleďte se, nevíme, co to dlouhodobě udělá, ale pro ty, kteří jsou na tom zdravotně špatně, je to lepší než infekce, ostatní se očkovat můžete a nemusíte… ale nikdo vás k tomu nebude nutit.“ A u těch nerizikových staré dobré otužování, sport, zdravá strava, vzdělání, duševní pohoda vyvolaná třeba kulturou nebo radostí z blízkého lidského kontaktu (mimochodem, víte, že obejmutí prostřednictvím tvorby hormonu oxytocinu stimuluje imunitu organismu?) tedy prosté zvyšování přirozeného zdraví a obranyschopnosti těla (14). Tedy to všechno, co máme už dlouho zakázané a místo toho je nám (i dětem) doporučováno sedět u počítače.

Proč očkováním zkrátka a jednoduše neřešit ten základní problém a tím je přehlcenost nemocnic? Ohrožení se naočkují, tím pádem budou mít mírnější průběh, nedostanou se do nemocnice a sníží se riziko úmrtí. Super výsledek. Ale proč se pokoušet rovnou o vymýcení viru? U potenciálních léků na covid se vyžadují dlouhé a náročné studie účinnosti a neškodnosti, byť jde třeba o léky dávno schválené pro použití v případě jiných nemocí a naproti tomu do očkování jsme se rovnou vrhli v tak masovém měřítku? Zde by měl jednoznačně platit princip předběžné opatrnosti, bohužel platí princip maximálního výdělku. Celý svět se sice potácí v ekonomické krizi, ale loni přibylo 50 nových miliardářů, samozřejmě vlastníků a akcionářů firem, jež vyvinuly očkování... (15)

Kdo sedí za volantem našeho autobusu, který se do té neznámé zatáčky řítí stovkou a ještě dupe na plyn? A co my? Bude stačit zazvonit na řidiče tlačítkem „stop“ (třeba při volbách) a nebo budeme muset použít nouzový východ?

Zbyněk Vlk

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico