Jaké jsou naše vzájemné role? A jak je uvést do praxe?

datum 16. 10. 2019

Žena ovládá nekonečné techniky a rozumem pro sebe upravenou logiku, jež udržují její falešné ego při životě dlouho po smrti instinktu.

JAKÉ JSOU NAŠE VZÁJEMNÉ ROLE? A JAK JE UVÉST DO PRAXE?

Žena ovládá nekonečné techniky a rozumem pro sebe upravenou logiku, jež udržují její falešné ego při životě dlouho po smrti instinktů. Je to právě proto, že se dlouhá léta učila PŘEŽÍVAT. Co to znamená? Pře-žívat je žít dlouho po své mentální smrti, tj. odpojení od své pravé podstaty.

Proto nám naše ego [spojení pravého ega = to nám pomáhá sebeprojevit se a falešné ego = to je řízené společností] umí tak dobře objasnit všechna “proč” se máme udržovat v neměnném, tj. proč se nemáme, nesmíme, neumíme měnit. A nakonec se z toho stává zvyk. [Zvyk nebo zvyklost je ustálený vzorec chování jednotlivce nebo členů určitého společenství, zdůvodněný často tím, že se tak chovali "od nepaměti", přinejmenším po delší dobu. Zvyky jsou "naše úkony, které častým prováděním se ustalují, aniž vůle k nim dává podnět.]

Bylo pro nás pak tolik nebezpečné, že odvyknout od toho a UVĚŘIT v bezpečí je teď tak SLOŽITÉ.

Žena je právě proto tak bravůrný manipulátor a sobec. Ve své přirozenosti a božím nastavení sloužit [tím, jaká důstojná jsem žena], žena v nepochopené své hodnotě ženství začala SLOUŽIT, a tak se z ní stala služka.

Ze strachu být viděna jako sobecká, ale naopak aby byla vnímaná, že umí všechny uspokojit ve své vlastni touze sebe-nasycení, se stala obětí tohoto strachu. Žena je dnes největší sarkasta, cynik a svou ironií překrývá pláč a hněv na samu sebe. Používá jí tolik právě proto, že vše v ní se dere napovrch, křičí o vyslyšení, ale falešná hrdost a strach většinou zvítězí a tak se rozhodne svou vnitřní pravdu nepoužívat.

Žena potřebuje DLOUHO CHODIT VEN A BÝT KOLEM MUŽŮ, ABY UVĚŘILA, ŽE MUŽ NENÍ OHROŽUJÍCÍ. Uvědomění vede skrze pochopení, že jediné ohrožení bydlí uvnitř v jejím vnitřním muži, který bude stát “na poslední noze” a stále všechno zvládne “SAMA”. Tam se rodí její vnitřní SOBEC, kterým ve svém nevědomí manipuluje a z druhých dělá sobce.

Žena si v těchto dnech potřebuje dát šanci a stát se ve své psychice zpět “bez-obavnou” a dovolit si PROJEVIT SE.

Jak na to?

• Nejprve dlouhé týdny jen plakat, ani nemusí rozumět tomu, proč. Většinou jsou to slzy tisíce let staré.

• Pak se potřebuje projevit ve svém dětském a dovolit své vnitřní holčičce vyvztekat se z potlačení. Žena potřebuje uvolnit HISTORICKÝ HNĚV. K TOMU POMŮŽE PROCES VYVZTEKEJ SE DO CELISTVOSTI 

• Pak si potřebuje připustit, že není ostuda být JEN ŽENA

• Nahradit své nízké emoce studu, pocitu viny, lítosti, sebelítosti a strachu za skutečnou odvahu žít a učit se dlouhé týdny/měsíce o svém ŽENSTVÍ

Tam se žena proměňuje v takovou, vedle které se muž nemusí bát BÝT PŘIVÁZANÝ. Tímto kroutícím momentem, který vede právě žena, se muž uvolňuje z nutnosti ženu manipulovat SEXEM A CHTÍT JI VLASTNIT.

Muž se pak pomalu uvolňuje ze strachu [tj. svého dětského / toxického otisku matky v sobě] BÝT MANIPULOVÁN ŽENOU.

Jeho nepochopená podstata muže mu totiž nedává [skrze tento filtr manipulativní matky] vidět zdravě. Nevidí také svůj největší strach, tj. ztratit svou mužskou svobodu. A tak se v tomto nevědomí překrytém svou přirozenou mužskou hrdostí stává lehce obětí svého strachu a doslova leze do pasti přesně takové, která mu prožitky přivázání a manipulace zprostředkuje.

PROČ?

My lidi se totiž učíme, tj. rosteme procházením skrze strach do vyššího vědomí právě tím, že se úplně ponoříme do prožitku svých strachů. Prožitkem a zpracováním původu svého strachu, což je vždy stud [vznikající zneužitím svého ženství / mužství] a pocit viny [tj. cítím vinu, že nežiju svůj pravý účel a ještě tím útočím na okolí], vyroste to naše dětské a my pak můžeme vyzrát ve vyšší bytost.

Muž potřebuje stejně jako žena dlouho chodit ven se ženou [bez praktikování sexuality], aby uvěřil, že „žena láska“ existuje a sama skrze své důstojné chování přijde k tomu, že se mu chce oddat.

Oba tak dospějí do nového formátu celistvé lásky, která se vyvíjí tak dobře, jak byla od základu postavena podle zákonu pochopeného mužsko-ženského principu.

Od takové ženy, u které může muž využít všechny své role a dostává uspokojení všech svých potřeb, on neodchází.

Co to je, kde muž může realizovat všechny svoje role [pro muže]?

• Být dobyvatel

• Být ochránce, záštitník a to i naprosto plně v oblasti financí

• Být leader (vůdce)

Co to je, uspokojení všech svých potřebností [pro muže]? [Zde se nejedná o SEXUÁLNÍ potřeby v počáteční fázi. Jelikož se po letech přivázání potřebuje budovat důvěra a zdravý základ vztahu.]

• Být POTŘEBNÝ a za to být oceňován

• Cítit se svobodný [zejména ve svém výběru]

• Být přijímán takový jaký je /MOCI ZŮSTAT SÁM SEBOU

Vzájemně se pak žena stává čistou BOHYNÍ. Nikdy pak netouží být s jiným mužem, když SI VYBERE PO DLOUHÉM UCHÁZENÍ takového muže, jež ji ctí a dá realizovat všechny její role

• Matka

• Žena, bohyně, víla

• Manželka

A vytvoří takové prostředí, kde se žena cítí

• Ochráněna – cítí bezpečí

• Vyslyšena - cítí blízkost

• Jedinečná, respektovaná – cítí vděčnost

Pro mnoho z nás je takováto představa zatím dokonce neatraktivní, protože se naše psychika naučila žít v tom, co dnes považujeme za normy a svou pravou podstatu ani nechápeme.

A tak je možná dobré dát si pár otázek:

• PROČ JSEM NEMOCNÁ?

• PROČ JSOU MOJE DĚTI NEMOCNÉ?

• PROČ “NEMOHU MÍT DĚTI”?

• PROČ MĚ MOJE VYDĚLANÉ PENÍZE TĚŠÍ VŽDY JEN CHVÍLI?

• PROČ MI NIKDY MOJE PENÍZE NEVYDRŽÍ? PROČ SE MI NEDAŘÍ?

• PROČ MÁM STÁLE PODOBNÉ MUŽE/ŽENY?

• PROČ SE NA MĚ VÁŽOU STÁLE ŽENATÍ NEBO GAY/ VDANÉ ČI ZLATOKOPKY?

• PROČ SE MI NECHCE SEZNAMOVAT SE?

• PROČ MĚ NETĚŠÍ PŘÍTOMNOST A STÁLE JSEM V MINULOSTI ČI V BUDOUCNOSTI?

• PROČ JE MŮJ MUŽ STÁLE V PRÁCI, NALOŽENÝ VE SPORTU, V ALKOHOLU, VĚČNĚ NEVĚRNÝ, TAK TLUSTÝ, TAK NEPŘÍJEMNÝ, TAK KRITICKÝ, TAK SOBECKÝ, TAK NECITLIVÝ…ATD [jsou to možnosti a často jdou všechny společně]

• PROČ MĚ BĚSÍ, ŽE MĚ PODVEDE?

• PROČ NEMŮŽU SPÁT?

• PROČ JE MOJE ŽENA STÁLE S NĚČÍM NESPOKOJENÁ, PROČ SE NETĚŠÍM DOMŮ…?

• PROČ MI NEDÁVÁ ŽIVOT SMYSL [často u mužů slýchám] PROČ TADY JSEM [když si vše udělá sama]…?

• A mnoho dalších

Za každou z těchto otázek stojí naprosto jasná odpověď a vždy začíná tím, že potřebujeme pochopit svou pravou podstatu.

• JÁ JSEM ŽENA

• JÁ JSEM MUŽ

A NEJSME SI ROVNI. NEMÁME SOUPEŘIT. NEJSME TU, ABYCHOM DĚLALI STEJNÉ VĚCI A VĚŘILI, ŽE SI MÁME VYJÍT VSTŘÍC FORMOU KOMPROMISU.

„Kompromis ale neznamená optimální způsob řešení sporů, neboť ve skutečnosti znamená ústupek nebo nenaplnění očekávání žádné z vyjednávajících stran. Optimální způsob řešení sporu je dohoda ve smyslu všestranného vítězství, tedy konsenzus = vzniká na základě vzájemného souhlasu členů skupiny, či mezi skupinami. ,,Absence konsensu” znamená nesouhlas.“

Život, ŠŤASTNÝ ŽIVOT je nauka, která dnes vede přes zbourání a rozpuštění všech mýtů a naučení se úplně nového vnímání našich rolí, zodpovědnosti, a hlavně VĚDOMÉ KOMUNIKACE MEZI SEBOU, ABYCHOM POCHOPILI, ŽE VŠICHNI UŽ DÁVNO LÁSKA JSME.

Jsme tu pro to, abychom se naučili vědomě komunikovat svou lásku. Žena ji komunikuje a cítí jinak než muž. A zde je třeba pátrat.

• Pro ženy jsem připravila ONLINE KURZ a mnoho podpory formou videí, audií, konzultací a kurzů (např. jarní kurz NA SRÍ LANCE)

• PRO muže připravuji sadu videí vyloženě pro muže, brzo bude v mém online shopu. Pro okamžitou spolupráci je možné objednat se na OSOBNÍ KONZULTACI.

Děkuji za to, že máme šanci žít opravdový život, plný život.

Eva
www.evakavkova.com/blog/311/

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico