Po nedávném zatmění měsíce v úplňku, následnými velikonočními svátky, které byly silnou před-přípravou toho, co nyní nastává, se ocitáme v období těsně po novoluní, v období, kdy dochází k silné kumulaci různých energetických vln.

Více než kdy jindy nyní nastává období, kdy se musíme rozhodnout, co v nás zvítězí a kam se přidáme. Pro některé z nás to je období, kdy se učíme větší schopnosti rozlišování, ať již ve vztazích, v pracovních záležitostech, ve vhodnosti té či oné činnosti, až po rozlišování různých druhů energií.

Postavíme-li se k těmto situacím, jež se nám nabízejí, s čistou duchovní touhou po pravdě, světle a čistotě, povede nás neomylně naše vnitřní světelná jiskra. Avšak, máme-li v sobě nečistoty a nečisté úmysly, ovládne nás stinná část, na níž se napojí stín, procházející tak hojně zdejším světem.

Ano, je v podstatě jedno, co za vnější energie působí, neboť jsme-li skutečně naladění na čistou a neomylnou touhu vzestupu, vlastníme-li opravdovou duchovní píli, stíny se o nás třeba otřou, ale nikdy nás nezasáhnou tak, že by nás pohltily, a to i při těch nejtěžších zkouškách.

Energie této doby jsou chvílemi duchovně energeticky paralyzujícími, ale když je silou své víry a neoblomnosti přeměníme na světlo, tj. když je použijeme k pohlédnutí na naše nedořešené či nepochopené záležitosti, využijeme tak i energie nepříjemné, a to k růstu našeho vědomí – k duchovnímu vzestupu. Tím se naše spojení s vnitřní božskou esencí, tím „Já Jsem“ posílí o další kvantový skok výše.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím autorky Mgr. Miroslavy Soukupové a majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 30. 4. 2014


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png