Lidé Země, situace na Zemi je velice složitá. Agrese se zvyšuje a vy začínáte mít obavy. Probouzí se strachy a ty vás nutí přecházet často do negativních stavů mysli. Ale toto je to nejhorší, co byste mohli udělat. Neboť není možné, aby hladina negativních energií byla tímto způsobem zvyšována. Ano, i přesto, že se dějí různé věci, které ve vás podporují toto smýšlení, musíte být silní. Musíte se zaměřit na to, co vás těší. Neznamená to, že budete zavírat oči nad tím, co se děje. To vůbec ne. Ale nenechte se zastrašit. Můžete ještě změnit tento stav. Každou minutou se mění dění ve světě. V každý okamžik je možné změnit budoucnost Země a lidí na Zemi. Máte v sobě mnoho síly. Nenechte si ji vzít strachem a obavami. Je možné se v každém okamžiku poučit z toho, co vidíte, co prožíváte. Za ty spousty let jste nasbírali mnohé zkušenosti, které nyní můžete využít. Čas se krátí. Je potřeba v životě tvořit. Tvořit to, po čem toužíte. Tvořit s láskou a podporovat všechny, kteří lásku propagují. Víme, že neradi slyšíte informace, ze kterých máte pocity obav. Ale je to pouze pravda vyslovená nahlas. Přesto však stačí okamžik a vy opět můžete změnit svou přítomnost a díky ní i budoucnost. Lidé Země, vaše zem je plná vysokých duchovních bytostí, takových, kteří přišli pomáhat, přišli zemi pozvednout. Vrátili se zpět, aby pomohli povstat, zvednout se a změnit to, co se může zdát ztracené. Mnohé vaše pohledy však mohou být pouze iluzemi. Zapojte svůj rozum, zapojte svůj cit. Svou intuici. Naslouchejte nejen sobě, ale i ostatním. Učte se slyšet a vidět to skryté. To je potřeba to objevit a vynést na světlo. Ti, kteří jsou schopni toto objevit, ať to ukáží ostatním. Nebojte se být sami sebou a stát si za svými názory. Pochopte, že pokud táhnete za jeden provaz, jste daleko silnější. Čím více vás bude, tím větší síla z vás bude proudit. Uvědomte si, že můžete být ti, kteří změní svět. Myslete na své děti, neboť děti jsou vaše budoucnost. A jaká budoucnost je tu pro ně připravena? Na tuto otázku se ptejte a na tuto otázku si odpovězte. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png