JAKÁ BUDE NAŠE BUDOUCNOST?

datum 13. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com
To, co ve skutečnosti tvoří, je záměr.
Všechno, co člověk bere jako fakt, se pro něj faktem stává.
Existuje nepřeberné množství paralelních realit, které se navzájem ovlivňují a prolínají, každý člověk žije ve své subjektivní bublině a a některé bubliny se za celý život nikdy fyzicky nepotkají, i když mohou bez problému existovat vedle sebe.
Svou realitu si tvoříme svým záměrem, svými myšlenkami, emocionálním stavem, svými přesvědčeními, svou komunikací, svými nezpracovanými traumaty, strachy a zážitky, které se nacházejí v našem podvědomí.
Ve výsledku neustále prožíváme jen sami sebe a své chápání reality.
Čím méně jsme si této skutečnosti vědomi, tím více nás ovlivňují světy a reality druhých lidí, žijeme doslova kolektivní sen.
Dokud jsme přesvědčeni o tom, že život se nám děje, nemůžeme svou realitu nijak zásadně ovlivnit a zůstáváme pouze v reakcích na okolní svět, kterému se snažíme přizpůsobit.
Jakmile si uvědomíme, že naše prožívání ovlivňuje náš vlastní program, můžeme jej postupně změnit tak, že začneme okolnosti svého života vědomě vytvářet a přitahovat v souladu se svým přáním.
Stejným způsobem si programujeme i kolektivní budoucnost.
Jestliže věříte tomu, že budoucnost našich dětí bude nelehká, pak bude. Pokud jste schopní změnit svou perspektivu a odmítnout negativní scénáře vlastní mysli, založené na strachu, pak svým dětem pomáháte víc, než byste si dokázali připustit.
Nejlepší možností, jak vytvořit pozitivní budoucnost pro budoucí generace, je být příkladem člověka, který sundal okovy otroctví a stal se samostatně myslící dospělou bytostí.
Člověk, který již netvoří realitu na základě svého strachu a omezujících vzorců myšlení, tvoří v souladu se svým nejvyšším božským potenciálem, v souladu s láskou, v harmonii, vědomý si svých vztahů a skutečných hodnot, které pozvedají vědomí nad úroveň oběti do role tvůrce.
Je to bytost, která rozpoznala samu sebe jako vědomí, které nemá omezení a které tvoří každou vteřinou hru jménem život.
Toto vědomí nepotřebuje reagovat z pozice strachu a přizpůsobovat se okolnostem na svůj úkor.
Vědomý tvůrce ví, že jeho záměr bude vždy naplněn, protože rozpoznalo iluzi strachů a omezujících přesvědčení a nedává jim již žádnou energii.
Uvědomujme si prosím, jakým způsobem uvažujeme a mluvíme o naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí.
Uvědomujme si, jakým způsobem přemýšlíme a mluvíme o sobě.
Uvědomujme si, jakým způsobem mluvíme o svých blízkých.
Uvědomujme si, jakým způsobem mluvíme o těch, které nemáme zrovna dvakrát v lásce.
Každá myšlenka se počítá.
Vše tvoří.
Vše tvoří naši budoucnost.
A volba je nástroj, který máme k dispozici všichni stejnou měrou.
O tom je ta boží spravedlnost.
Ahoj❤
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico