Jak zvítězit nad manipulací

datum 6. 12. 2018

Za slovo manipulátor i oběť si můžete dosadit tento význam…

Člověk, který žije stále staré formy života, protože zatím jiné nepoznal nebo nepřijal. Jsou to sice podvědomé a nevědomé programy, ale my je užíváme vědomě. Proto zde nemá místo omlouvání je v sobě či jeden druhého.

Článek není o dalším ponižování a naříkání druhých. Je to článek, který vám může poskytnout obrovsky cenné informace na bázi tisíce případů, které vytvořily tyto znalosti.

Sama mám vlastní životní zkušenosti a pracuji s učitelkou – expertkou na manipulaci napříč Ruskem [skýtá 30leté zkušenosti v psychologii na toto téma].

 

 

Manipulátor?

Pokud se člověk cítí dobře jako loutkář [člověk, který vodí loutky]; cítí svou cenu právě přes to a líbí se mu to. Pochopil tuto hru. Našel a pociťuje [pocit je vždy spojen s myslí], že mu to dává moc a hraje tu hru… to je ta jeho „jehla“…. Je to přesně ten moment, kde se stal závislý. Vždy je to vědomé.

Další moment je o „děvkařích“ tj. o mužích/ale i ženách, kteří měli vždy problémy s ženami/muži [v základu s matkou/otcem]. Není to úspěšný [myšleno v životě celkově] muž/žena a svou úspěšnost si tímto dokazuje.

Jejich psychika je opravdu ne-mocná a člověk, který neustále střídá partnery je člověk, který není toho, koho vidíte. Vy vidíte ten obraz, který vy chcete. On vám přichystá, co vy chcete. Chcete alfa samce, umí; chcete naslouchajícího, umí; chcete pokorného, umí ; chcete cokoliv, on to rozpozná a na to hraje. To je jeho hra.

Za tím je ale velmi raněný a v sebe-neuvěřený člověk.

Jednoznačně se s takovým člověkem setkáváme, abychom si zvědomili i naše komplexy méněcennosti či syndromy hodného [holka/kluk].

Není to ale pro nikoho výhodné. Protože to rozrušuje jakýkoliv růst a o lásce se bohužel vůbec nebavíme. Manipulace jde vždy ve dvě strany, do strany manipulace i oběti.

A je důležité si přiznat, že manipulátor se nikdy emočně neváže. Emoce byly natolik zraněné, že se navenek chovají velmi nestabilně a nepochopitelně, tak jako je jeho jednání tj. psychika. Jak je možné, že včera mě tolik miloval, že by se mnou odešel na kraj světa a dnes je s jinou či ani nebere telefon?

Vy jako oběť [ale i jako manipulátor] jste v pozici, že si myslíte, že ten druhý vás miluje, ale ta jeho láska je jakási divná.

A to je právě dobré si tady opět uvědomit, že láska je vzájemná důvěra a projev úcty a respektu. Jestli nevidíte v takovém vztahu [zejména ženy od mužů] projevy zájmu, pocit bezpečí, respekt a důvěru; jestli to tam není, prostě to není láska.

Jestli dokonce vidíte, že vám dělá bolest [a vy mu to říkáte], to už vůbec není láska. Je to adrenalinová závislost - viz Manipulace, díl 3/6 - Adrenalinová závislost.

A když odpojíte ten knoflík, adrenalinové závislosti, přijde vám také pochopení starého přesvědčení, že láska je strádání. Je to lež.

Láska je vždy radost, proud, rozkvět, pozitivní energie. A pro to, aby vzkvétali oba, je potřeba pociťovat rozvoj a výměnu energií. Ve skutečné lásce je život a povyšuje vás ve vědomí.

Z práce mé učitelky, která za posledních 30 let prošla obrovským množstvím případů, a z vlastní zkušenosti jsem pochopila, že manipulátor se měnit nechce. Manipulátorovi je výhodné takto pokračovat a vy s ním akorát tratíte svou drahocennou energii. Je čas si uvědomit, že ty dávky štěstí, které jste přes něj dostával/a na začátku, jsou teď už převážně jen bolest. Bohužel tím, že je to celé postavené na vašich emocích, často je to mimo naše vnímání reality. Spínáním našeho nedostatku lásky z dřívějších dob a životů jsme zase ochotni pro minuty štěstí trpět celé dny. Schází tím naše psychika, pak i tělo a roky ubíhají. Je jen na nás, jak dlouho my samy budeme hrát tuto hru s egem.

Manipulátor se měnit nechce.

Ženy se konkrétně často ptají. A co když budu pokorná, budu dělat, co chce. Co se stane?

Budu šťastná?

 1. Nejprve bude rád, že dostal všeho, co chtěl. Nebude to ale nadlouho. I on je závislý na adrenalinu této hry. Bude se postupně bez pardonu kochat a využívat všechny vaše zdroje. Vše, co mu můžete dát, tj. zdroj financí, energie, sex, atd. Až to vše dojde či vy procitnete, půjde jinam. Každopádně je to o tom, že v jakékoliv situaci bude oběť ponechána a on/ona odejde za jinou. Vše závisí na dvou věcech, jak mu bude oběť potřeba a co vše od tebe on může vyzískat. Pozor, dělá to velmi chytře.

Pro pochopení, že se nacházíme v takové hře [tj. příznaky hry]; jak z ní ven a konkrétně; jaké postoje zaujmout, když vycházíme z této závislosti, sledujte naše příspěvky [+ na konci článku připojuji základní návod]. Vždy se ale jedná o to, ze jste tlačeni strachem, on se zbavuje veškeré zodpovědnosti a odpojuje vás od jiných možností/lidí.

Dále se ženy ptají a zkouší tuto variantu:

A co bude, jestli budu nepokorná?

Zde je moment, kde se váš život obrátí v boj, protože když se panenka nechová, jak si přivykl, je to pro něj zajímavé. On to vše už má naučené a zná své triky. Pokud se to neděje, jak si zvykl, je to pro něj až sportovní. Váš život se obrátí v nekonečný boj. Je to rozrušující pro oba, ale hlavně se vytváří pro oba doslova přivázání/závislost. Bohužel typ úspěchu, který zde probíhá, dodává jakési vzrušení, ale je to pro nás vždy nezdravé. Je to způsob, který vás neuvolňuje do svobody bytí, naopak vás připoutává. V samém základu krmí váš dávný komplex méněcennosti a připoutává vás právě k němu ještě více. Tendence překrýt to falešnou hrdostí je jen protahování a ztráta času.

V jakékoliv situaci je takový vztah neperspektivní cesta. To vše nás naprosto vyčerpává a doslova tam tratíte svůj život.

Občas slýchám: „ Ale ti v tom žijí už dlouho a jde to.“ Nikdy nevíte, co vše to stojí, pro takového člověka v tom žít.

Jestli se podíváte na životy těch, kdo tím už prošli, vidíte, že tam dochází jen větší a větší nedůvěra v sebe. Mnohdy je právě dalším následným projevem nemoc či úraz. Táhne se to roky a navenek je to stejně nepochopitelné jako je celá hra manipulátora. Ve finále pak stejně musíte uznat, odevzdat veškeré své investice [času, peněz, energie] a začít od nuly.

Pokud je to po dlouhé době, je to opravdu moc těžké. Dobré je, když vám to dojde včas.

Tedy k samému procesu a sice, jak zvítězit nad manipulátoremA přes to vyrůst.

 1. V první řadě je důležité uvědomit si, že vám přes něj přijde obrovské množství poznatků, jak on s vámi manipuluje. Tj. jaké používá techniky. Pokud vy nemáte pochopení pro jeho techniky, jak to dělá, jste neustále ve stavu „nezaštítění“ [jakéhosi nebezpečí]. Obrovsky to ničí vaši psychiku, zejména naší ženskou. Cítit bezpečí od muže je naše základní potřeba. Proto se to také děje více ze strany muže manipulátora vůči ženám [často i ženám velmi úspěšným – právě pro povýšené ego]. Jeho techniky jsou vždy o tom vést oběť do stavu emocí. Konkrétně žena je velmi „jednoduchá“, jak ji odpojit od logiky. Pak si dělá manipulátor doslova, co chce, a vy děláte věci, které jste mysleli, že nikdy nebudete. Emoce jedou vždy „na top“ a ve spojení s únavou vždy vedou k dělání toho, co normálně nevěříte, že byste udělal/a. Tady je moc důležité to pochopit, co používá. Uvidět to a pojmenovat, je půlka úspěchu pro vaše vyvázání.
 2. Způsob, jak z toho ven je tzv. vylézt ze šablony. To znamená, že se začnete chovat, jak on neočekává.
 3. Způsob je tzv. odzrcadlení. Není pro něj nic horšího než to, že na něj použijete vše, co on používá proti vám. On vybírá takové formy manipulace, které jsou pro něj samotného nejbolestnější. Tedy, pokud na vás stále žárlí, je to jeho největší téma. Pokud vás stále kontroluje, je to jeho největší strach. Tedy, když ho budete přivádět k jeho vlastní technice, je to pro něj přímo hysterické. Tady je však důležité pamatovat, že on to u sebe nevidí a tak bude v egu. Neutrácejte na obhajobu svou energii. Tady jde jen o to, aby došlo ke zvědomění, že znáte jeho hru. Nehrajte už dál chápající.
 4. Jak budete vědět, že jste vyhrál/a [hlavně sám v sobě na pochopení svého komplexu méněcennosti]?  Je to v případě, že se projeví tyto 3 situace.

- utekl

- utekl na chvíli, aby se vrátil a vyhrál nad vámi.

- zaplakal a utekl [jako to bylo ve filmu Všechno nebo nic].

Pokud utekl a už se nevrátil, znamená to, že jste opravdu vyhrála. Je teď na vás to vydržet a přejít abstinenční příznaky, období doslova abstinování z role oběti/manipulátora. Často jsou provázeny strachy [zejména zda dokážu vůbec milovat znova], emoce melancholii, pocity marnosti… atd. V této fázi je obrovsky důležité integrovat své emoce v. Nový článek VYVZTEKEJTE SE DO CELISTVOSTI.

 1. Největší bolest pro jakéhokoliv děvkaře, psychopata či manipulátora je jednoduše váš úspěch. Čím více jste úspěšné, tím více on je raněn. Je to pro něj trest, kde si říká. „ Ach jo, měl jsem takový zdroj a teď už jej nemůžu používat.“ Opravdu, nemyslí si, že jste super a že by vás chtěl jakkoliv ocenit. On nemá [emoční] kapacitu na toto. Bere to jen sobecky, že ztratil možnost to vše využívat.

Manipulace je vždy pro nás možnost stát se lepší a transformovat se nebo se sám stát drakem. Vede nás to nyní víc než jindy právě k takovýmto transformacím. Říkám tomu očišťování se přes vztah. Očišťujeme se právě od svých nejstarších [rodových] komplexů méněcennosti. Přesně proto, že se tam tak dlouho držely, jsou těžko rozpoznatelné a doslova NEVĚDOMÉ. Často se zde pracuje s nevědomím a karmickou částí vaší duše.

 

Další moc důležitý bod je: Nemá smysl ztrácet cas na dávání šancí.

Opravdu to tak je, statisticky, že ženy prochází etapami, kdy ony si říkají: "Já ho vyléčím. Já jej přes mou lásku dostanu k lásce."  [Nefunguje to právě proto, že samy ještě neumíme úplně milovat.]

Promluvíme si, já budu ta dobrá a tím mu pomohu. Nebo naopak, já budu zlá a tím mu ukážu, co cítí oběť, když se používá to, co on na mě. Nebo si říkáte, odtrpím si to či si tím vyčistím např. svou žárlivost… atd.

To vše je samozřejmě skvělé, když se přes něj naučíme o sobě, ale je zde moc důležitý moment pochopit, že to vše mají muži a ženy v takových případech stejně. Dávají nekonečné množství šancí a doufají, že se manipulátor změní, či si uvědomí, či se probudí atd.

Bohužel jediná šance pro probuzení je, když se přestane krmit komplex méněcennosti, který u vás on spíná. A čím déle se takové vztahy táhnou, tím složitější je východ z takových vztahů.

Jako nejpodstatnější je pochopit, že se takoví lidé pro nás stávají narkotikem. Doslova jsou pro nás dávkou.

To jsem popsala ve videu o adrenalinové pseudo-lásce. Často si pleteme lásku s adrenalinovo – endorfinovou závislostí, která se prostě vytváří ve vašem těle jako reakce na všechny techniky, které manipulátor používá. My si na něj tak zvykneme myslíce, že to je láska, ale je to prostě jen závislost. Jde to poznat právě díky příznakům, které mají za následek. Člověk schází a neustále je přivázaný k tomu druhému. Konkrétně ženy, které mají psyché zařízené tak, že se emočně připoutají a ze 70% jejich denního přemýšlení je připoutané k této „lásce“. Neustále myslí na druhého, čímž jej stále krmí energií [a on to cítí]. Krmí jej jako manipulátora, a jako oběť v sobě. Tímto procesem neustálých myšlenek se nejen samy přivazuji, ale vibracemi myšlení na ni/ jej poutají k sobě.

V nezvědoměné závislosti se chová taková osoba jako když člověk prochází abstinenčním syndromem z drog či alkoholu a tento abstinenční příznak si pleteme s láskou.

Děje se zde totiž to, že manipulátor vždy stlačí ty čudlíky našeho komplexu, který není v těle oběti rozpoznán a my tím aktivujeme vše, co potřebuje na světlo. Tj. veškeré naše nedoceněnosti a ponížení, které jsme v životě prožili a uklidili. Ty se aktivují tímto negativním způsobem. Adrenalin, jež se produkuje, jako reakce na nebezpečí je následován dávkou endorfinu pro ošetření od bolesti a přepínaní [stres]. Endorfin tělo produkuje, aby vyrovnal psychiku po velkém výkonu či bolesti [v přírodě spojeno se situacemi ohrožující život]. Tady si to jen přes emoční výkyv neuvědomujeme.

Tím, že na začátku vztahu probíhá vše tak, po čem toužíme, tj. pohlazení, pochvaly, něhy … pozornosti … alespoň nějaké, protože jsme lepší nepoznali. Vzniká adrenalinovo-endorfinová láska, euforie. To se stupňuje přes spojení sexualitou. Na úrovni první čakry se otevírají nedořešené emoce studu nejen naší, ale i naší rodové linie, která nás napojuje do závislosti [nejen na sexu].

Tedy v první řadě se jedná právě o tuto adrenalinovou závislost, kde tělo dostává vzrušení z toho, co mu ve finále dělá bolest. Pak se připojuje závislost i na endorfinu, které přichází z toho, aby tu bolest zacelil. Proto v tomto období [na začátku konkrétně] vycházíme z režimu spánku, jídla, máme různé hyperaktivní reakce, což je bohužel jen příznak tohoto jevu.

Taková závislost často funguje jako komplex, aby to oběť vše zvládla… tj. alkohol, jídlo, sex, práce. Cokoliv, aby si dokázala oběť poradit se svou nepochopenou hodnotou. Výsledkem je další ztráta energie a větší návykovost na toho, kdo to vše spouští. Přivázanost v myšlenkách je úplně stejně silná jako ve hmotě. Často je to ironicky přivázanost dokonce i platonická.

Takto rozrušená psychika se pak chová naprosto nelogicky, je úplně manipulovatelná a člověk podává naprosto protichůdné výkony, které před 2 měsíci hlásal. Nikdy bych nemohla… s ženatým, dělat sex ve 3 atd…

Automaticky se pak už jakoby sama straní všeho, co by ji eventuálně mohlo pomoci, protože tam necítí ten adrenalin. O to více je to pochopitelné zvenčí, že se jedná o adrenalinovou závislost.

 

Proč tak jednoduše padáme do závislosti na vztahu?

Je důležité uvědomit si, že se jedná opravdu o to, co nás v dětství naučily naše maminky, zejména svým chováním [někdy i slovy]. To bohužel nefunguje.

Jsou dva extrémy. Pohrdání mužem nebo starat se [sloužit mu] o svého muže před sama sebou.

Jediná funkční služba tj. úkol ženy je jen tak, jak se sama umíme postarat o sebe. A náš mateřský instinkt, který po vzoru našich předchůdkyň jde spíš do „ zachraňování a vesměs povyšování se „ nad muže, nemá s láskou nic společného.

Bohužel je takový mechanismus založen na podvědomé bázi ponižování mužského principu v mužích a neustálé vysílání, že já jsem výš nad tebou. Muž se nakonec začne chovat jako syn a navíc se obrací k ženě v podvědomé agresivitě, protože tento program ponížení prostě cítí. Proto pak, nepochopitelně zvenku, chodí z takového mama hotelu do hospody, či za jinými ženami, či je prostě tak líný a stále více padá do flegmatismu. Je to protože přijal roli, do které byl postupně navelen a proto, aby vnímal svou hodnotu, našel si „berličky“ .

Takže žádné zachraňování mužů přes způsoby, které jste viděli doma. Takové zachraňování muže ponižuje a dělá jej na vás závislým. Veškerý jeho růst je opravdu v tom, že se staráte v první řadě o své vlastní štěstí, které se pak přenáší do vztahu a do rodiny. Muž je tím inspirován být takovým mužem – hodným takové ženy. A pokud nevykazuje muž příznaky, že se chce stát mužem hodným takové ženy, není to váš muž. Tratíte na něm svou energii a životní možnosti. On zatím nedozrál. V principu se zde může projevit zase jen zákon toho, jak moc věříte v sebe a tedy ve své vlastní hodnoty, které se simultánně promítají do vašeho života. On vám ukazuje svou úroveň vyzrálosti svého ženství.

To znamená, žijete v hojnosti, kde jste šťastná, máte pocit bezpečí a radosti, cítíte se jedinečná, je vám nasloucháno, kvetete a jste zdravá.

Nejsou-li takové příznaky ve vašem životě, nejste ve flow/v proudu.

Tím, že se zastavujete a již nekrmíte komplexy méněcennosti druhých, povyšuje se vaše energie, energie druhých a tím se uzdravuje i vaše adrenalinová závislost.

V první řadě je tedy nejdůležitější

 • Přijmout svou závislost
 • Přijmout rozhodnutí, že ji chci transformovat. Rozhodnutí je naprosto klíčové. Je to forma, kterou se otevře proud pomoci.

Tj. rozhodnout se, že cokoliv přes tuto závislost dostávám, si najdu v životě přes pozitivní způsoby, přes způsoby, které povyšují moji energii. Vy nemusíte vidět, jak to přijde a odkud. VAŠE JEDINÁ PRÁCE JE SE ROZHODNOUT. Tím se vyvolníte z emoční roviny apatie a pocitu bezmoci.

 • Odstínit se od vztahu, který ve vás adrenalinovou závislost provokuje.
 • Začít vídat nové lidi [i muže, za účelem jen setkávání].
 • Je to období absťáku a je třeba pracovat s tím, kdo s takovým stavem umí pracovat [pomoc potřebujeme vždy].
 • Pracovat s tělem na fyzické úrovni – přes tělo přichází nové vědomí intenzivněji. Očisty fyzické – moc doporučuji brát zelený jíl.
 • Obracet pozornost na své silné stránky a posilovat jen je.
 • Denně se očišťovat emočně i stravou a fyzicky
 • Najít jiný rituál, který nahradí ten toxický

Eva Kavková
www.evakavkova.com

Zdoj - ZDE.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico