Otázky psané kurzívou klade autor knihy, odpovídá Bůh.

Mluvíš – znovu a znovu mluvíš – o celkové změně naší základní představy o Bohu a Životě. Rozumím ti správně?

Ano. Jak už jsem řekl, tuto změnu lidstvo učiní. Otázkou není, zda ji učiní, nýbrž kdy.

 

A ty říkáš, že čím dřív, tím líp.

Jestliže opravdu chcete to, co říkáte, že chcete, pak ano. Chcete-li žít v míru, harmonii, štěstí a zdraví, chcete-li žít ve světě, který je rájem ve srovnání s ostatními planetami, chcete-li žít v podmínkách, které umožňují radostný život lidstva – pak ano. Čím dřív, tím líp, ano.

 

Ale jak přinutíme lidstvo, aby změnilo své nejzákladnější představy?

Tím, že je zpochybníte. Tím, že je podrobíte kritickému zkoumání. Musíte zkoumat nejen své nejposvátnější představy, ale také zdroj, z nějž vznikly. Abyste to mohli udělat, musíte jej identifikovat.

 

Tak odkud naše základní představy pocházejí?

Z vašich organizovaných náboženství. Většina vašich nejdůležitějších zákonů a prakticky všechny základní představy byly poprvé formulovány vašimi nejstaršími mystickými učiteli a později jejich stoupenci a vykladači. Učení těchto mystiků se pak předávala z generace na generaci, takže časem došlo k jejich zkomolení. A tato učení se stala základem vašich nejvlivnějších náboženství.

Nakonec pronikla do všech oblastí života včetně občanského zákona a stala se vaší kulturní tradicí.

 

Takže to je pravda, že ano?  Celá naše kultura se zrodila z našich náboženství.

Ano. A je to celkem přirozené, neboť náboženství mají hodně společného s tím, čemu lidé věří. A to, čemu věříte, ovlivňuje vaše chování. Závisí na tom, co chcete a co nechcete, co zachováte a co zničíte, závisí na tom všechno.

 

A bude na tom záviset i to, zda zachráníme nebo zničíme sami sebe.

Přesně tak, příteli. Uhodil jsi hřebík na hlavičku. Vaše kultura vzniká z vašich představ a vaší víry. A vaše víra, kdysi náboženská doktrína, říká věřícím nejen to, co mají dělat a co si mají přát, ale také to, co od nich vyžaduje Bůh. A to se projevuje mnoha způsoby.

***

V souladu s Božím názorem a návrhem předkládám křesťanským církvím tento text, aby se jejich představitelé zamysleli nad některými ortodoxními výroky, které jsou uvedeny v Novém zákoně. Mnozí církevní badatelé vyslovují různé domněnky o výrocích uvedených v evangeliích, ale nemají žádnou oporu o jejich pravdivosti.  Já tuto oporu a jistotu mám.  Vím, že co je mi sděleno, je pravdivé a mám tuto pravdu sdělit. Protože upřesněný obsah Nového zákona a navazující liturgie by mohly přispět k oživení křesťanství a k pochopení toho, že vlastně hinduismus, buddhismus, křesťanství a islám má jediný zdroj: Boha a Kristova Ducha s duší, neboli duši Kristovou!

 

Všechna moje poznání, která mi byla umožněna poznat, jsem učinil skrze „Boha Otce¨.

Nikdo více neublížil církvi než naši církevní otcové, kteří upravili evangelia i liturgii tak, že z nich odstranili mnohé podstatné a nahradili to potřebnými výroky, aby posilňovaly úlohu a vliv církve v životě jednotlivce i celé společnosti.

 

Na základě upravených evangelií a listům Pavla se někdy i mlčky předpokládá, že Ježíš přišel na Zem založit církev, ustanovil při poslední večeři její ústřední svátost a jmenoval své mužské žáky jejími apoštoly a knězi. Dále, že Bůh poslal Ježíše, aby nás svou smrtí na kříži osvobodil a vykoupil od dědičného hříchu. To vše je ale velmi vzdáleno pravdě a bude to ukázáno v následných textech s názvy:

– „Ježíš, nazaréni, esejci, Kumránci“ (Ježíš nebyl žid, ale esejec.)

– „Ježíš Kristus, Marie Magdalská“ (Mnoho dalších neznámých úryvků z jejich života.)

– „Ježíš Kristus a jeho inkarnace“ (Duše Kristova byla v mnoha tělech dokonalých Mistrů a přinášela stejné učení.)

– „Ježíš, evangelia, evangelisté“ (Nový pohled na evangelisty a autorství evangelií.)

– „ Ježíš a výroky, které neřekl“ (Ukázka toho co bylo přidáno do evangelií církevními otci.)

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png