Proč se bojíme?

Strach je jeden ze základních „pudů“ tedy vrozených reakcí. Osvobodit se od strachu se musíme cíleně učit. Narodili jsme se do společnosti strachu. Prarodiče, rodiče a nakonec i my – všichni kolem jsou plní strachu. Strach je naším zdánlivým přítelem, který nás udržuje v jistotě, omyl, je to ten falešný přítel, který je stále s vámi, ale nemyslí to s vámi dobře. Pokud žijete ve strachu, tak váš život je moc omezený, bolestný (dostaví se nemoci) a hlavně právě úzkostlivý… nežijete sami sebou, a skoro ani moc nežijete, když se stále bojíte.

Společnost je (musí být, abychom byli lehce manipulovatelní svrchu) postavena na strachu. Čím víc se bojíte, tím víc jste závislí na druhých a na jistotách, které vám ti, co vládnou dávají, žijete v rutině, na tabletkách, opíráte se o druhé… strach vás jen stahuje dolů a odvádí od vás to vaše pravé Já. Odvádí vás od radosti a osobního štěstí. Strach se neumí radovat, ten je sklíčený, depresivní a vůbec negativní… Fuj, nemyslíte?

Strach z vás dělá vězně, oběť, dává vám masku a vy hrajete role ve strachu, ne v radosti.

A kde je láska? No přeci je: láska versus strach. Ano. K lásce strach nepatří. Kdo má vztah (k sobě či k druhým) založený na strachu, tak je jeho život postaven na nezdravých základech.

Takové vztahy se dřív nebo později rozpadnou, protože to duše už nevydrží. Tak i vztah k sobě to nezvládne… duše volá: Kde je můj život? Kde je mé Já?

Ego vás žene do strachu, negativních myšlenek, obav, fobií, žárlivosti, závisti, zla atd. Duše vás vede k tomu hezčímu…Být sám sebou: žít v lásce, v pravdě, a být autentický, a ještě věřit vesmíru, Andělům, a všemu neviditelnému, protože duši a lásku také nevidíte, ale cítíte, že to přichází zezhora a je s tím fajn život. Ano to duše nás tlačí k autentickému životu postaveného na odhodlání, vášních, talentech, radosti a lásky vyvěrající ze srdce… z centra vesmíru.

Strach nemusí být ale nutně jen negativním projevem pro vývoj osobnosti, může být také motorem a motivací. S touto variantou se setkávám méně.

Strach má tolik podob. Člověk probuzený a pracující na sobě denně vědomě vnímá vše, co mu nesvědčí a dívá se na to ne jako problém, ale hurá nová laťka k překonání sama sebe. Strach se stal mým motorem překonat ho a osvobodit se od něho. Dřív jsem se strachu poddávala, ale čím víc jsem napojená na Zdroj a na Anděly a na Nanebevzaté Mistry, s kterými komunikuji, a pomáhají mi na mé cestě ke MNĚ. V dialogu s nimi, vždy vyjde jasně najevo, kde to ještě drhne, celý život sebe objevujeme a vylepšujeme.

Nesrovnáváme se, nepodceňujeme se, jen se necháme inspirovat a motivovat těmi silnými, kterými se také stáváme, a nezdravé skutečnosti přeměňovat ve zdravé. Každý si zvolí svůj způsob, směr a kvalitu života, ale ne každý si zvolí život beze strachu.

Tím, že žiji v Los Angeles, tak tam jsem dennodenně trénovaná a vystavená změnit své staré „evropské – mé karmické“ struktury a vyměnit za nové, ne nutně čistě americké, ale takové, jaké jsou pro mě pohodlné k životu tam. Čím silnější jsou energie z vesmíru, a ty sílí a sílí, tak tím je má cesta intenzivnější v učení se být sama sebou, v radosti a žít beze strachu, a právě v Los Angeles, to výborně funguje, protože tam nemám žádné jistoty, nic, jen sama v sebe a svoji víru, a pak světelné bytosti, takže se mohu opřít jen o sebe a o ně… ti jsou samozřejmě se mnou dennodenně, protože s nimi o všem komunikuji.

Mohla bych se bát a přežívat tam, protože (nejen) americký systém je založen na strachu, vazalství a přežívání, ale já se rozhodla pro druhou cestu – žiji v radosti, svobodně a žiji naplno. U mě je to LA, u vás to je jiná země, jiné město – principy tohoto světa jsou stejné, nutně si musíme vytvořit paralelní svět, abychom z toho daného nejen nezblbli, ale nestali se úplně bezduchá individua. Já jsem k tomu neměla blízko, vždy jsem žila mimo tuhle společnost, ale ani to není řešení. Řešení je žít jak tady a teď, ale nepoddávat se tomu, co nám nesvědčí, co je pouze pro to, abychom přežili…

Občas se také ozvou staré strachy, ale ty jsou tu k tomu, aby nás trénovaly.

STRACH VE DVOU

V životě se nezastavíme, a kdo má pocit, že stojí, tak je to buď kolektivní energií vesmíru, nebo jste sám uvízl a jste tzv. zacyklen ze strachu se pohnout dál, buď sám, nebo s partnerem.

Když jsou do toho zamotaní oba dva, tak to jde ještě hůř se z toho dostat, protože každý je jinak zdatný se zbavit strachu a vykročit novým směrem. Drží se oba jako okovech a nepustí se ze strachu.

A ještě horší je, když vás drží rodiče a pak materiální statky či dluhy. Vše vytváří pocit vězení. A vy máte svoji (doživotní roli) vězně, oběti či manipulátora – emočního vydírajícího.

A takových vztazích žijete zdravě? Nedivte se, že přicházejí nemoci, dochází vám životné energie či vůbec chybí láska, radost a nadšení v životě.

Opustit tohle vězení je výzva, ale také krok do neznáma. Protože je plno lidí, kteří něco z toho, co není zdravé chtějí změnit, ale jen za té podmínky, že budou vědět, do čeho jdou… takže strach z nejistot? Ano.

Ale něco nového – to neznámo – je úžasný nový prostor nabytý novou energií, dobrodružstvím a krásou. Není tu nic, co znáte, je to NOVÉ. A vy, abyste opustili to nezdravé se musíte oprostit od strachu z nejistoty, od strachu z neznáma, a naopak si věřit, mít sílu, že to, co chci změnit, mi už vůbec neslouží, tudíž to chci změnit, i za cenu, že nevím, do čeho jdu, jen to cítím, že to mám udělat, a cítím, že je to to správné… a zde začíná v této myšlence nejen ODVAHA, ale i VÍRA v sebe a hlavně ve vesmír, zde začíná vás první baby step k vašemu Já, a k vaší víře v neznámo, a zde když se oprostíte od strachu a strach nahradíte odvahou a vírou, se o vás vesmír postará. To vám garantuji… to už mám tolikrát vyzkoušené, že mě už baví testovat nejen sebe, ale i vesmír, jak mi pomůže a co nového mi přinese, o čem nemám ani nejmenší tušení! Vesmír je nevyzpytatelný v dobrém slova smyslu, je štědrý, když požádáte, hojnost je jeho silnou stránkou.

A mohu vám říct, nikdy mě Vesmír – Andělé či Bůh nezklamali… vždy mě za moji odvahu a víru neuvěřitelně v tom neznámu odměnili… buď na cestách po světě, nebo v mém životě v Los Angeles. Někdy se tak pousměji, zrovna, když odpočívám a připravuji se na nové výzvy, s čím mě vesmír překvapí? A on zase čeká, až budu mít jasno o své další nové etapě a bez strachu budu připravena na další skok do neznáma. Hluboko uvnitř je touha skočit oběma nohama a být si jistá, že můj skok je radostný a nový prostor naplněn zázraky a štěstím, protože o tom život je… Mé srdce se v okamžiku jistého pádu promění v otevřený prostor, který se postupně bude naplňovat tím novým neznámým, na což se těším a vím, že přijdou lekce, a s nimi lidi, kteří mě mají zase posunout dál… výš k další radosti a lásce – jak ke svému životu, tak nutně k těm, kteří ho spolu-utvářejí.

Nebojte se. Nikdy se skutečně nebojte, protože když věříte v sebe a ve svoji cestu, tak vesmír, který je naplněn Světlem, Láskou a Hojností vám vždy pomůže, jen musíte chtít do tohoto prostoru hojnosti vstoupit, a pak už jde všechno samo… Ano jsem zcela v proudu života, bez strachu pluji dál… tam, kam mě srdce vede. Poslouchám ten hlas srdce, který už je o mnoho silnější než byl na začátku, kdy jsem žila ve strachu, teď je mým nejlepším kamarádem do všech situací, a pokud jsem skutečně jeho pravou kamarádkou, tak mě nikdy nezklame. Rozhodla jsem žít v radosti, v pravdě, v lásce a čistotě svého jednání a konání. Pojď ďáblíku pojď mě otestovat! Nedám se. A vy? Jak vy vyzvete vesmír, aby vám pomohl? Osvoboďte se od strachu, falše, žárlivosti, lakoty a násilí. Tím pomůžete sobě i světu na cestě k LÁSCE.

Mé rozhodnutí: Žiji v radosti a v lásce.

Autorka: ANAEL

Zdroj: CONTACT:
> T* Whatsapp: +1 310 415 7013
Zdroj: http://healingwithanael.weebly.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě