Naši vibraci tvoří to, jak reagujeme na cokoliv.

Tato reakce může být buď harmonická, tedy v souladu s naším Zdrojem, nebo neharmonická, vzdalující se od souladu s naší Vnitřní bytostí.

To, jak reagujeme na vnější podněty, jak vidíme svět, sebe a lidi kolem nás, co si o sobě a svém fyzickém těle myslíme, jaké předpoklady o tom máme, co očekáváme…toto vše tvoří naší vibraci, která je základem toho, co k sobě přitahujeme za zkušenosti a jak se utváří naše vniterné i vnější prostředí.

 

“Vnitřní bytost” je věčná část každého z nás, která vnímá všechno to, čím jsme kdy byli a co momentálně je. Tento úhel pohledu je oproštěn od jakýkoliv paradigmat, které člověk za svůj život nasbírá a tedy vidí věci z jiné, širší perspektivy toho, co je možné.

Tento úhel pohledu je nám k dispozici, pokud ho umožníme a když si dovolíme řídit se našimi emocemi, které nás k tomuto vnímání přibližují.

 

Abychom do života začali dostávat to, co chceme a co nás Těší, protože to je důvod, proč tu jsme, musíme najít soulad s úhlem pohledu naší Vnitřní bytosti.

To tvoří naši VIBRAČNÍ HARMONII, která umožňuje všem přáním a touhám zhmotnit se do této reality a zažít je ve fyzické zkušenosti.

 

Naše pocity jsou dokonalým navigačním systémem, který nám umožňuje vnímat, kdy máme myšlenky či zaměření v souladu se svou Vnitřní bytostí (Zdrojem), z čehož plyne náš vibrační soulad.

Když dosáhneme tohoto souladu tím, že záměrně zaměřujeme pozornost jen na to, co chceme vidět a z čeho máme dobrý pocit, potom se začneme nacházet ve stavu „umožňování“ Dobra vstoupit do našeho života, které přináší nekonečnou hojnost a blahobyt.

 

článek 3

 

Fyzické tělo reaguje na náš soulad se Zdrojem stejně rychle, ne-li rychleji, než okolní svět, který nás obklopuje.

Máme o něm také mnoho různých přesvědčení a očekávání tak, jak na nás působilo okolí a vzdělávání.

Prostřednictvím těchto přesvědčení mnozí lidé nejsou schopni pustit Dobro do svého života a umožnit fyzické schránce rozvinou veškerý svůj potenciál, který je přirozeně směrovaný k vrcholnému zdraví, věčnému mládí a životu.

 

O fyzickém těle mají lidé nejrůznější myšlenky a aniž by si to uvědomovali, myslí na něj častěji, než si připouští.

Neustále svými myšlenkami, předpoklady, vírou, programy, které jsou součástí běžných společenských hovorů, jeho buňky programují a ty musí vykonávat vše podle zaměření pozornosti svého pána. Protože lidská bytost je na této planetě obdařena mnohem větší svobodnou vůlí a mocí, než cokoliv jiného.

A tak, i když je fyzické tělo ze své podstaty dokonalé a bez našeho vědomí by směřovalo svou přirozeností k vrcholnému zdraví a stavu, který by znamenal obrovskou evoluci lidského rodu, je naprogramováno podrobit se vibraci jeho nositele, aby byl umožněn veškerý rozptyl všech možných vrstev přání.

Tedy, lidská bytost je Vesmírem milována natolik, že je ctěno každé její vibrační vyzařovaní…ať už ve směru toho, co chce, nebo ve směru toho, co nechce.

Každé přání je zde, na této planetě Zemi, plněno bez výhrad a s velkou Láskou.

 

článek 5

 

Jisté znalosti, které vyjadřují pravou podstatu tvoření každé lidské bytosti, však byly pozapomněny (je jedno zda záměrně, či ne) a lidé se naučili více zaměřovat pozornost na to, co nechtějí, než na to co chtějí. Jisté myšlenky a přesvědčení, naimplementovány do společnosti, se opakují generace po generaci a lidé masově tvoří opak toho, co chtějí. Obecně tomu říkají „pravda“.

Děje se to proto, že i když člověk v prožitém kontrastu definuje své přání, ze zvyku, který do něj naprogramovala společnost , okolí a tradice, delší čas věnuje zaměřovaní se na to co, co nechce, než aby věnoval pozornost ve své mysli tomu, co chce a tím získal vibrační podstatu svého přání a tudíž Dobra, které mu přirozeně náleží.

 

Velká část těchto nechtěných zaměření s týká fyzického těla.

Lidé obdrží během svého růstu mnoho mylných přesvědčení o tom, jak má tělo vypadat, jak má fungovat, jak má chátrat, jak a kdy má zemřít.

A všechny tyto víry utvářejí jeho další zkušenosti s jeho vlastním fyzickým tělem.

 

Naprogramovaná nedůvěra v to, že tělo nemůže lépe vědět, jak se udržet v konci, než nějaká vystudovaná autorita, toto dílo ničení fyzického tělo dovršuje.

 

A i když přijde chvíle, kdy se člověk rozhodne začít se lépe starat o své tělo a ctít ho, hluboké programy ho velmi často pronásledují i v jeho nových záměrech.

Radí, co má jíst, jaké bylinky má brát, aby vyčistil letité nánosy odpadů z minulého období.

Ale již v ten moment je vibrační shodou starých přesvědčení o nedůvěře v tělo a v to, že není v dobrém fyzickém stavu.

Čím déle v tomto vibračním rozpoložení setrvává…hledáním informací, jak problém odstranit, jak ho vyčistit…tím více vibraci tohoto problému přijímá a následně přitahuje zkušenosti s podobnou vibrační podstatou.

Jeho myšlenky vůči tělu jsou mimo soulad pohledu jeho Vnitřní bytostí, která ví, že jakákoliv nerovnováha, jakákoliv nemoc či disharmonie je pouze výsledkem dočasné vibrace této lidské bytosti.

Je výsledkem jeho zaměření na problém…

A ve chvíli, kdy je tento člověk šťastný, kdy se na chvíli spojí se svým zdrojem, je bez problému či nerovnováhy.

Na toto téma už dokonce existuje i vědecká studie, která potvrdila, že lidé s velmi těžkou cukrovkou (kteří si dokonce museli píchat inzulín)ve chvíli, kdy mysleli na krásné věci a byli šťastní, ve své krvi neměli po cukrovce ani památku.

Tato studie dokonale potvrdila podstatu Zákona přitažlivosti.

 

článek 4

 

Všechny nerovnováhy na této planetě můžete změnit během kratičké chvíle…bez nutnosti dlouhodobě detoxikovat, hledat bylinky na nichž by mělo záviset vaše zdraví a kondice.

 

Každý předpoklad, každá nastudovaná cizí zkušenost, každý druh víry v to, jak má tělo fungovat…všechny tyto věci se stávají součtem vaší vibrace a tím tedy i vaší zkušenosti.

 

Je tedy mnoho lidí, kteří mají báječný impulz starat se lépe o své fyzické tělo (což je velmi dobré a tělo si to zaslouží), ti ale většinou končí tím, že se více času zaměřují na problém, který v okamžiku, kdy jsou šťastní a svou myslí zaměřeni na něco hezkého, ani neexistuje.

A tak každý nános a nerovnováhu musí tito lidé ve své mysli nejdříve stvořit – opakovaně, každý den – aby potom mohli následně měsíce a roky, přesně podle jejich přesvědčení, detoxikovat.

 

článek 2

 

Není tedy co detoxikovat, co léčit…protože tu podstatu nejdříve tvoříte ve své mysli, aby vám tělo mohlo vyhovět v tom, jakým směrem zaměřujete svou pozornost.

Každé přání je ctěno se všemi jeho důsledky.

Protože jste důležití a velmi mocní.

A bezvýhradně milovaní.

 

Já Jsem Marie

Záměrný tvůrce svého života

 

Autor článku + fotografií: Marie Špačková

www.jajsem.com

Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno jméno autora s aktivním odkazem na tyto stránky www.jajsem.com a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně celé této poznámky.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě