<div class=”clanek_bg”>
<div class=”clanek_format”>

Jedno z mých velice oblíbených témat.

Když jsem před mnoha lety četla poprvé knihu o transmutaci, byla jsem fascinována a na druhou stranu jsem uvnitř sebe cítila velkou úlevu, protože mi tyto informace potvrdily to, že existují procesy, které překračují klasické vzdělání a dokonce i masově uveřejňované vědecké zprávy.

A tak věci, o kterých se mluví jako o „nemožných“, jsou v našich organismech na denním pořádku.

A současně s tím se dějí všude kolem nás.

 

Po mnoha letech jsem tedy znovu vzala do rukou tuto úžasnou knihu Kámen filosofů : Michio Kuschi & Edward Esko a jen tak nalistovala v místě, které přesně svými informacemi zapadlo do sladění s mým Zdrojem a do záměru napsat tento článek.

 

TRANSMUTACE je taková přeměna látky s určitou podstatou na látku s úplně jinou podstatou za přirozených podmínek a nízkých teplot.

Tento proces je bez potřeby speciálních laboratorních podmínek a všemožných přístrojů.

V tom tkví to, co se dá nazvat zázrakem.

 

Jednoduchý obrazný příklad pro pochopení transmutace je tento:

OTEC – OCET

Změníte jen pořadí pár písmenek (tudíž nastane jen nepatrná změna), přesto vytvoříte dvě zcela odlišné věci s úplně jinou podstatou.

 

Dalším krásným, vědecky zaznamenaným příkladem je přeměna sodíku na draslík v lidském těle, kdy v podmínkách vysokých teplot na Sahaře těla dělníků pracujících na ropných věžích vylučovala o 50% více draslíku, než přijala. Tento nadbytek zůstával tak dlouho, že byla postavena mimo diskuzi jakákoliv hypotéza o snižování tělesných rezerv.

Více se o tomto pokusu můžete dočíst právě ve výše jmenované knize.

článek 7

 

 

V tomto článku použiji dvě ukázky, které se mi zjevily v novém světle.

První je o shrnutí objevů z roku 1964, jež vytvořily novou atomovou vědu:

 

1.Všechny těžké prvky na Zemi byly vytvořeny transmutací atomu v procesu nukleární fúze mezi lehkými atomy (prvky s atomovým číslem 1 a 8).

 

  1. Tyto transmutace, vytvářející těžké atomy, vznikly buď fyzikální nebo biologickou transmutací.

 

  1. Tyto transmutace byly a jsou dosahovány za normálních atmosférických podmínek a za nízké teploty, tlaku a energie.

 

  1. Tyto transmutace lze také dosáhnout moderními technickými metodami, které by měly vést k neomezené výrobě prvků za velmi nízkých nákladů díky neomezené zásobě lehkých atomů na Zemi.
  2. Tyto transmutace jsou prováděny v souladu se zákony přirozené přeměny, v souladu s moderními interpretacemi a s hlubokým vhledem podle prastarých východních principů.

 

  1. Použití transmutace může vést nejen ke vzniku doposud známých prvků, ale může také vytvořit neznámé prvky, stejně jako neznámé vlastnosti materiálů.

 

  1. Téměř všechny kovové prvky byly transmutovány z lehčích prvků za přirozených podmínek či spíše chladnějších atmosférických podmínek.

 

  1. Atomová transmutace neprobíhá jen z lehčích prvků na těžší, ale také z těžších prvků na lehčí, v souladu se změnami vnějších podmínek.

 

(Existují i další objevy, neznámé současné atomové teorii, které vysvětlují vznik a vývoj vesmíru)

 

Tuto první ukázku spojím se znalostmi pocházejícími od Abrahama (Abraham- Hicks). Ten říká, že doposud ze Země neseškrabáváme ani pár procent potenciálu hojnosti, které může Země nabídnout a spoluvytvořit. Transmutace se mi jeví jako jedno nádherné vysvětlení toho, odkud se materiální zdroje vezmou. Země umí za běžných podmínek vytvořit cokoliv a v jakémkoliv množství. Zásoba lehkých atomů je zde bez omezení!

 

Dále vyzdvihnu bod č. 8 a včlením ho do tématu „lidské tělo a jeho regenerace“. Tímto bodem se mi potvrdil potenciál těla vytvořit své „vrcholné zdraví“ z jakéhokoliv výchozího bodu. Jakýkoliv stav může být stav bez končetin, orgánů, s jistými implantovanými cizími částmi (jako jsou chlopně, zuby, klouby a pod.) nebo transplantovanými orgány, protože transmutace probíhá oběma směry a za přirozených podmínek, je zde velmi silný potenciál nejenom vytvořit jakýkoliv nový orgán, růst chybějící končetiny, ale i přeměna kovové části v těle na zcela jinou podstatu hmoty! Osobně zde cítím pouze jednu jedinou podmínku…a tou je, umožnit tento přirozený proces buněk, které ví o těchto procesech všechno. Tudíž… – jako první věc- změnit svou VÍRU!

Určitě existují ještě další procesy, které lidská mysl nechápe, ale transmutace je určitě takovým překlenovacím můstkem od hmotného vzdělání k duchovnímu vzdělání.

 

článek 2

 

Druhá ukázka vás bude bavit ještě více, protože se s ní zahledíme za horizont klasické reality.

 

„Před několika měsíci (moje pozn. kniha vyšla v roce 1994) objevili kanadští fyzici, že atomová jádra dvou rozdílných prvků „se mohou navzájem proniknout“ (spojit způsobem, který neodpovídá chemické sloučenině, jež je elektrickým, nikoliv nukleárním jevem) a vytvořit nové, stabilní jádro. Toto spojení „trvá asi tak jednu bilióntinu sekundy.

Jaké nukleární interakci odpovídá tento jev, který Kanaďané nazývají „molekulární efekt jádra“? Nevíme. Podle japonského fyzika, jehož práce byly právě publikovány, jsou mezony a hyperony skutečným základem ultrarychlé evoluce, tak rychlé, že interakce, které v nich vznikají probíhají rychlostí vyšší, než je rychlost světla. Tyto mezony a hyperony (které se případně nazývají „podivnými částicemi“) se vyvíjejí v jiné dimenzi, která není ani časem, ani prostorem!

Ale nejpodivnější ze skutečností, které se objevily v posledních letech, neobjevil fyzik. Vděčíme za ni spíš chemikovi, či přesněji biochemikovi. Hovoříme o nukleárním metabolismu neboli transmutaci jednoduchých prvků v živých organismech.“

A následuje podrobný výklad přeměny sodíku na draslík v lidském těle + pokusy se slepicemi a pod.

 

Tato ukázka jen naznačuje, jaké zvláštní věci dějí, bez ohledu na to, jestli se o nich lidé učí, či ne.

Ti, co trvají na klasické realitě, je minou…ti, co tvoří svou realitu, jsou fascinováni mnohotvárností života a procesů na Zemi.

 

článek 5

 

Znovu se však vrátím k tématu fyzického těla, které určitě každého zajímá nejvíce.

Vidím zde nádherné potvrzení, že vesmír ví o mnoha proces, které nás mohou vést k vrcholnému zdraví. Klasické vzdělání lidí může být  brzdou v tom, aby tyto procesy umožnili. Ony se sice v těle stejně dějí, ale jen do určité, možné hranice, protože vaše vlastní buňky nesmí překročit váš vibrační požadavek, jehož součástí je vaše víra utvářená právě i klasickým vzděláním.

V tomto bodě pak vznikají pochybnosti typu – někdo má umělý kloub a chce získat své vrcholné zdraví. Jeho znalosti a víra mu umožňují vidět jen možnosti, které nabízí masová realita. A tak začne pochybovat o tom, zda je možné vůbec ještě z tohoto místa získat svůj vytoužený stav? Jak to jeho tělo udělá, když si neumí představit možnost, jakým způsobem by se mohl umělý kloub vyměnit za dravý a živý?

A v tom tkví vibrační zádrhel.

Mnoho lidí si v takové chvíli chce něco představovat a neustále si kladou otázku pocházející z klasického vzdělání :“JAK?“

Lidská mysl na toto nemá odpověď a v ten moment tvoří odpor, který způsobí, že procesy, o kterých vaše buňky vědí všechno, se zpomalí a zredukují jen na to nejnutnější.

 

Na závěr se opět vrátím k potenciálu bytí na Zemi.

Všechno je možné a jistá inteligence k tomu všemu vytvořila podmínky předem.

Proto je i vaše fyzické tělo vybaveno předem k ultrarychlé evoluci, jakou svět ještě nikdy neviděl.

Základem k uvolnění tohoto procesu je změna paradigmat.

Jak se říká: „Změň svou víru a změníš celý svůj život.“

 

Já Jsem Maia

Záměrný Stvořitel Svého života

 

Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček

Ukázky z knihy: Kámen filosofů : Michio Kuschi & Edward Esko

Překlad: Antonín Konečný

Nakladatelství: CAD PRESS

www.jajsem.com

 

&nbsp;

</div>
</div>


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png