Láska je nejdůležitější esence ve Vesmíru. Je o ní mnohé napsáno, ale její skutečná podstata většině uniká. Skutečná láska, se svou nejčistší vibrací, není to, o čem se píše v románech, či co vidíte v milostných filmech na plátně.

Láska je bez obětování se pro druhé, bez bolesti a strachu, bez slz a utrpení, bez pokory a vděčnosti, bez ponižování a sebepoškozování jakýmkoliv způsobem včetně odpírání si nejdůležitějšího aspektu udržení životní energie – sexu. Láska, kterou můžete poskytnout a získat vzniká ve chvíli „nastavení si své vlastní HODNOTY“.

Láska je přímo úměrná tomu, jakou HODNOTU si sami věnujete. V této chvíli určujete, nakolik milujte Stvořitele. Protože On je ve vás a vy nastavením své HODNOTY definujete Lásku, kterou mu poskytujete. Ta se vám více vrací zpět, přesně podle Zákona přitažlivosti – Dej a bude Ti dáno. Dejte lásku a ta se vám ve větším vrátí zpět.

Nekonečno

Ve chvíli, kdy nastavíte svou vlastní HONOTU, přestanete se spokojovat s mnoha věcmi, kterými jste si nevědomě ubližovali. V tomto okamžiku si poskytujete tu nejvyšší možnou lásku, jaké jste v této přítomnosti schopni. Když skutečně milujete, mění se váš svět kolem vás.

Když milujete, umožňujete lásce proudit do vašeho života, což se odráží na vámi prožívané realitě. Když milujete, přitahujete báječné věci a tvoříte krásný svět, bez potřeby měnit lidi a okolnosti kolem vás. Jakákoliv potřeba něco měnit je formou násilí. Je v ní absence Lásky.

A tuto esenci přitahujete pak do svého života…nepochopení, vzdor, komplikace, názory které nechcete slyšet, potvrzení vašich obav a strachů. Potřeba něco, či někoho měnit vychází ze STACHU, že věci nejsou dobře takové, jaké jsou. A že pokud se okolnosti a lidé nezmění, váš život se také nezmění. Mnoho lidí v tomto STRACHU visí, včetně příznivců ezoteriky a alternativních způsobů života.

Když znáte svou HODNOTU, láska k vám proudí podle vibrace vaší hodnoty. Čím sobečtější je vaše uvědomění si sama sebe a nastavení této HODNOTY, tím více Lásky k vám proudí zpět, protože vy více Lásky vydáváte ke Stvořiteli. Čím více uznáváte Stvořitelovo dílo, tím více získáváte z Vesmíru zpět k sobě.

Nejvíce jsou podporováni ti, kteří se nespokojí s málem. Spokojit se s málem znamená snižovat HODNOTU STVOŘITELE. Stvořitel miluje život a chce více a více a více. A také na oplátku dává více toho, co vyzařujete. Když tedy nastavujete svou HODNOTU, zapomeňte na skromnost, pokud opravdu skutečně MILUJETE.

Chcete-li být skutečně LÁSKOU, musíte znát svou HODNOTU. Čím vyšší HODNOTU nastavujete, tím větší Lásku vydáváte. A v této vibraci je vám také DÁNO.

Já Jsem Marie
Záměrný Stvořitel Svého Života
Autor článku a fotografií: Marie Špačková
www.jajsem.com

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png