Jak svobodný je náš dech?

datum 12. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Plíce v pentagramu stojí naproti játrům a „ovládají je, kontrolují“. Plíce a jim podřízené orgány určují, zda budeme mít dostatek vůle k použití principu jater, životní síly, kreativity, schopnosti rychle a rázně jednat, zabránit tomu, aby nám někdo ubližoval, bral nám, co nám patří – naši svobodu nebo se naopak se stavem smíříme. Mít zdravý princip plic je jednou z nejdůležitějších věcí, protože respirační systém je vstupním místem infekcí, které nás mohou ohrozit.

Plíce a živlový pentagram

Plíce jsou podle živlového pentagramu principem kovu. Podobně jako ostatní principy (elementy, prvky) můžeme kov a plíce vnímat na různých úrovních jako informační procesy v podobě emocí, chování, zpracování myšlenek v různých stupních vědomí, sociálních vztahů, astrologických vlivů, smyslů, orgánů, tkání a fyziologických procesů. Pentagram je principem stvoření a vývoje a i základní emoce, naše myšlení a vnímání podléhají tomuto principu vzniku. Cesta k moudrosti je cesta hlubokého porozumění principům pentagramu. Kde jinde se můžeme nejvíc naučit a pochopit, než v sobě samých? Jsme sami sobě nejlepším výukovým materiálem. Je k tomu ale nutná odvaha podívat se na sebe pravdivě, nelhat si sám sobě a také energie věnovaná vlastním pocitům a emocím.

Adaptace a vytvoření ochrany

Většina emocí a pocitů vzniká v mezilidských vztazích. Určitě jste si všimli, že lidé často řeší podobná témata. Učíme se jako jednotlivci i jako celá společnost. Roky 2020 a 2021 jsou podle čínského horoskopu roky kovu. Proto je do našeho nevědomí a podvědomí vtaženo téma plic a nejen my, ale i celá společnost zpracovává princip kovuZákladním procesem principu plic je adaptace, zvyknutí si, vytvoření ochrany, abych mohl přežít v nepříznivých podmínkách nebo naopak uvědomění si, že v tomto prostředí nechci žít a zvážit, zda mám dostatek vůle, energie a prostředků situaci změnit. Důležitým procesem spojeným s tímto principem je UVĚDOMĚNÍ si, kde je problém, co se děje, což souvisí se zapojením vůle, cílevědomosti, pocitu chtít to změnit.

K tomu, abychom obdobím kovu prošli co nejlépe a doslova z něj vytěžili drahé kovy, které nás budou chránit, zdobit a sloužit nám, je nutné mít na fyzické, hmotné úrovni orgány plicního okruhu zdravé a bez toxinů.

Nevyřešené se dere na povrch

Na povrch se nyní derou nevyřešené problémy z podvědomí, nedořešené vztahy, vyplouvají skryté problémy. Důležité je se situacím nevzpouzet, nemrhat energií na jejich blokování, zpětné zatlačování, ale řešit je, využít to, co z nich vzniká ku prospěchu svému i ostatních. To je správný proces adaptace, přizpůsobení se změnám na různých úrovních.

Svoboda

Otázka svobody se stala nanejvýš aktuální. Je až mrazivé, jak infekce, toxiny, stav našeho těla souvisí s myslí, s vnímáním emocí, chováním. Čím více toxinů v dýchacích cestách, tím více jsme zadušeni, nemůžeme se nadechnout čistého vzduchu, ztrácíme vůli, potřebnou sílu se vzepřít a necháme se uvěznit obrazně za kovové mříže, do okovů. Kdo má princip kovu v pořádku, zdravé dýchací cesty a plíce, bez respiračních infekcí, ten je vůči manipulacím, které běží na všech úrovních, mnohem odolnější a snáze si svoji svobodu uvědomuje, ochraňuje a zároveň se nevysiluje zbytečnými boji.

Stavba a funkce dýchacího ústrojí

Dýchací ústrojí slouží k výměně plynů mezi krví a vzduchem. Plíce zajišťují přívod kyslíku pro správný metabolismus, kdy živiny jsou v mitochondriích za pomoci kyslíku spalovány a je z nich uvolňována energie akumulovaná ze slunce (oheň) pro použití v buňkách. Plíce zároveň v organismu pomocí odpadních plynů vylučují největší množství kyselých látek. Pokud plíce nepracují správně, například vlivem emočních zátěží, zvyšují se nároky na ledviny, dochází k jejich přetěžování, což má zpětný vliv na psychiku. Na emoční úrovni pak ze smutku a depresivnosti vznikají strachy a úzkosti.

Plicím přímo podléhá tlusté střevo, které také přivádí do těla potřebné látky jako minerály, mastné kyseliny pro metabolismus a acidobazickou rovnováhu. Ty mají příznivý vliv na játra. Zároveň podobně jako u plic je u střev velmi důležitá jejich nepropustná sliznice a zdravý mikrobiom, které společně zabraňují průniku toxinů. Spolu s kůží, která plicím také podléhá, tvoří princip kovu ochrannou bariéru, brnění, které chrání organismus.

Pravidelná obnova buněk

Podobně jako jiné orgány, i plíce a dýchací systém se neustále regenerují, přestavují. Denně se obnoví přibližně 1 % důležité, funkční části, plicních sklípků. Kompletní detoxikace plic může tedy trvat až 3 měsíce. Detoxikace plic má svoje limity, pokud toxiny v tkáni přetrvávají delší dobu nebo došlo k poškození plicní tkáně vlivem infekce, dochází k nahrazení poškozených pneumocytů vazivem. Jednoduše řečeno, plíce se „zajizví“ a snižuje se jejich vitální kapacita, množství kyslíku, kolik ho plíce na jeden nádech mohou předat organismu. Příznakem tohoto stavu je obvykle dušnost, hlavně při námaze, chronický kašel, únava, bolesti a pálení na hrudi. Často je plicní fibróza nemocí z povolání (horníci, truhláři, stavební dělníci atd.), kdy dochází ke zvýšenému zanesení plic prachem.

Autor: Redakce Joalis

Zdroj: www.celostnimedicina.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě