Bude zapotřebí mnoho vytrvalosti, která nakonec přinese výsledky. Nezapomeňte, že vaše podvědomí pracuje nezávisle na tom, jestli vynakládáte nějaké úsilí k jeho ovlivňování nebo ne.

To vám přirozeně napovídá, že myšlenky na strach, chudobu a všechny ostatní negativní myšlenky vašemu podvědomí slouží jako stimuly, pokud tomu nezabráníte a nedodáte mu přijatelnější materiál, s nímž může pracovat.

Podvědomí nikdy nespí. Jestliže do něj opomenete vložit svá vědomá přání, dostanou se do něj negativní myšlenky. Pozitivní i negativní myšlenková hnutí pronikají do podvědomí nepřetržitě.

Postačí, když si zapamatujete, že se v životě denně setkáváme s nejrůznějšími myšlenkovými podněty, které do naší podvědomé mysli pronikají bez našeho vědomí.

Některé tyto podněty jsou negativní, jiné pozitivní. Snažte se nyní vědomě zabránit pronikání negativních podnětů a cílevědomě podporujte působení pozitivních přání na vaše podvědomí.

Až toho dosáhnete, zmocníte se klíče otevírajícího dveře do vašeho podvědomí. Přístup do svého podvědomí budete kontrolovat tak dokonale, že je nebude moci zasáhnout žádná nežádoucí myšlenka.

Vše, co člověk vytváří, začíná myšlenkou. Než člověk cokoli vytvoří, musí to nejprve vymyslet. Imaginace nám pomáhá formulovat myšlenky. Představivosti, je-li správně kontrolována, můžeme využít k záměrům, které vedou k úspěchu v námi zvolené profesi.

Všechny myšlenky, které cílevědomě ukládáme do podvědomí, abychom je proměnili do materiální podoby, musí nejprve zpracovat naše fantazie. Zároveň jim musíme uvěřit.

Uvěřit plánům nebo záměrům, které chceme vštípit podvědomí, nám pomůže jedině představivost.

Zdroj: www.seberizeni.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png