Nedávno jsem měla individuálku s jednou ženou. Ta žena chtěla znát odpověď na otázku, kde je ta hranice mezi jednáním na úkor sebe a vymezováním se s tvrdostí. Ze situací z poslední doby měla totiž pocit, že oproti dřívější době se nyní vymezuje, ale až moc, nebo způsobem, který je příliš tvrdý. Chtěla tak vědět, jestli tomu tak je a šla tedy z jednoho extrému (kdy se nevymezovala vůbec) do druhého extrému (kdy se vymezuje příliš rázně a zbytečně konfliktně). A pokud, tak jak z toho druhého extrému ven a vymezovat se moudře (nezbytným způsobem, avšak účinně).

Pobídla jsem jí, ať se na to zeptá sama sebe. A poskytne si tak k tomu informace takové úrovně a takovým způsobem, které jí mohou v dané fázi cesty nejvíce posloužit. Odpověď, kterou si poskytla, byla, jak je tomu ostatně vždy, velmi originální a velmi přímá a trefná, a přitom vtipná a odlehčená. A možná může posloužit i někomu z vás si něco u sebe uvědomit.

Jejím průvodcem (prostředníkem), kterým byl v daném okamžiku vlk, jí bylo odpovězeno, že má být jako pudink.

Když se doptala, že tomu nerozumí. Bylo jí dovysvětleno, že pudink je pevný v konzistenci, avšak jemný po chuti. A stejně tak ona má být pevná ve svém postoji, kterému věří, a nemá se opustit, avšak má to vše činit jemně, soucitně k sobě a jiným.

Doptala se vlka, jak to má prakticky udělat. On jí odpověděl, že než zareaguje, než se postaví za sebe, než si začne vymezovat hranice, má si představit a uvnitř sebe nakrátko prožít, že dotyčného obejme. V ten okamžik pocítí k dotyčnému to skutečné, lásku. A než z ní vyprchá a ta skutečná vazba mezi ní a tím dotyčným se opět zahalí do roucha dosud neodpuštěné bolesti, v této lásce, pochopení, přijetí má následně zareagovat.

Aniž by se jakkoliv snažila, aniž by se jakkoliv kontrolovala, její reakce bude zcela přirozeně úplně jiná. Bude soucitná, avšak současně spravedlivá (v rovnováze). Tedy v dané reakci nebude ani známka povyšování sebe nad daného člověka, ani ponižování sebe nad daného člověka. Její hranice budou jí samotnou chráněny, avšak bez známky vnitřní zloby na toho člověka. Současně však tím zareaguje zcela jinak, než zareagovala v podobné situaci kdykoliv před tím. A tím si vytvoří zcela jinou budoucnost v daném tématu. Jelikož tím překročila své staré paradigma v tomto, překročila svoji stále se opakující minulost v jejich reakcích.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png