Jak se napojit na samotnou existenci?

datum 14. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Nelze se napojit na existenci, ta tu totiž je. Všechno je existence a my jsme na ni napojeni neustále, neboť jsme ve své podstatě samotnou existencí. To, co můžeme z určitého úhlu pohledu udělat, je pochopit to, jak funguje mysl a co jsou programy mysli a co program samotné existence (vědomí). 

Pokud pochopíme fungování tzv. duality (projevený svět) a programy mysli, uvědomíme si, že pokud přestaneme dávat pozornost programům mysli, můžeme z nich tzv. vystoupit a žít vědomě, tedy lze říct, vědomě nechat život ať se děje sám, neboť on se neustále děje sám (existence).

Není totiž účelem být lepší, čistší, ve vyšší úrovni, ale jen si uvědomovat svou existenci - uvědomovat si sám sebe.

Není to o hodnocení, souzení, vytváření představ, domněnek, ale o tom být si vědom své vlastní existence a zažívat tuto existenci z pohledu přítomnosti. Pozorovatel (vědomí), který pozoruje samotnou existenci (život) a v tom je naplnění, v tom je smysl života, že žádný smysl vlastně neexistuje.

Všechny články, které píšu, jsou z pohledu toho, co jsem sama prožila. Mé zkušenosti jsou z úrovně bytí z programů mysli, také z bytí z úrovně astrálu, a také bytí ze samotné existence.

Vedení samotné existence je to, co mě naplnilo, a je to ten stav bytí, který není možné popsat, ale ze všech zkušeností je to ten stav bytí, ve kterém nejsou bolesti, trápení, úzkost vnímány jako něco špatného, ale jako součást celku, to, co je stejné jako radost, harmonie, láska. To, co se prostě děje.

A pokud žijeme z úrovně existence, není již nic, co by nebylo v rovnováze, co by nebylo naplněním. Neboť pochopení, žití samotné existence, toho, kdo ve skutečnosti jsme, je vším a zároveň ničím. Nezáleží na ničem, neboť vše se děje samo pro vysvobození mysli z programů.

Nejdříve je uvědomění si, že tohle již žít nechci, pak je hledání, poté je zkoušení, pak nastupuje vědomé pozorování a nakonec je nalezení - napojení se na samotnou existenci.

A v této úrovni nastává naplnění a vysvobození z programů mysli. Nastává stav samotného programu vědomí - bytí tady a teď v proudu života. Tělo a mysl (osobnost) se rozpouštějí a zůstává samotné vědomí (existence).

Není účelem změnit to, co je, ale jen to přijmout. Není účelem myslet si, že já jsem "světlonoš", který to tu má zlepšit, to je ego, to je nadřazenost. Naší cestou není změnit to, co je, neboť sama existence ví nejlépe, proč se to děje. Není naším úkolem chtít něco zlepšit nebo změnit na samotném životě, neboť my nevidíme celek, my vidíme jen střípek toho, co se děje a to většinou ještě jen z programů mysli.

Existence - život sám vše uvádí do rovnováhy a to, co se děje, má svůj důvod a není tu nikdo, kdo to má hodnotit. Naše mysl není schopna pochopit a uvidět celek, tak co chceme hodnotit? Z jaké pozice si myslíme, že to víme lépe?

My jsme součástí existence, my jsme sama existence, jsme součástí celku a celek je všechno zde v projeveném světě. My můžeme být rovnováhou - harmonií - vědomím - existencí. Existence nehodnotí, nezlepšuje, nemění, ale je jen sama sebou a v proudu života.

Chcete změnit svět? Změňte své vnímání, nic víc a nic méně.

Zaznamenala Tereza - součást existence 🙂

Zdor: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico