Jak se každý den po probuzení motivovat a být šťastný

datum 1. 1. 2020

Je pondělí ráno. Zvoní budík. Jaká je první myšlenka, která vám napadne, když otevřete oči?

„Dnes se mi opravdu nechce jít do práce“, „Čeká mě tak dlouhý den, to je hrůza“ nebo „Ano! Přede mnou je zcela nový týden! Těším se, kolik toho udělám!“

Ať je vaše odpověď jakákoli, položte si tuto otázku:

„Kvůli čemu se cítíte a jste nemotivovaní?“

Co vás nutí cítit se negativně nebo pozitivně v očekávání svého pondělí? Jak se motivovat?

Seznamte se s Nancy

Kdysi jsem měl kolegyni, která se jmenovala Nancy. Každé ráno přicházela do práce ve stejný čas a každý večer odcházela přesně v půl sedmé.

Ani o minutu dříve, ani o minutu později. Považovali ji za nudnou kancelářskou krysu, která byla občas ke všem nevrlá, a to natolik, že se jí lidé pokaždé, když to bylo možné, vyhýbali.

Stěžovala si téměř na všechno.

Jednou ráno jsem s ní měl krátký rozhovor na chodbě, kam jsme oba přišli na kávu. Řekla mi, že ve společnosti pracuje již přes 20 let!

Když mi to řekla, zeptal jsem se jí, co ji motivovalo v práci setrvat tak dlouho a její odpověď byla prostá: „Nevím. Je to práce, která mi umožňuje platit účty a je blízko mého bydliště.“

Poté odešla pryč a já jsem zůstal stát na chodbě s hrnkem kávy sám, neschopný slova.

Jak mohl někdo přes 20 let dělat totéž? A při všech jejích stížnostech a nevrlém přístupu bylo jasné, že se jí práce nelíbí. Proč s tím tedy nic neudělala?

Dva druhy lidí

Možná to byl extrémní příklad, jsem si však jist, že určitě znáte lidi, kteří dělají celé roky totéž a stagnovat jim zřejmě nedělá žádný problém.

Ať už to znamená setrvávat v jejich manželství, zaměstnáních nebo osobních snahách, zdá se, že nepostupovat k něčemu „lepšímu“ snášejí docela dobře.

Na druhé straně jsem si jist, že znáte i jednotlivce, kteří zaměřují svou pozornost na to pozitivní, stanovují si cíle a neustále se nutí dosahovat stále větších a větších výkonů.

Ať už jde o povýšení v práci, budování rodiny, oslavu životních milníků, vylepšování domů a aut, zakládání nových firem nebo opětovné navštěvování školy, zdá se, že tito jednotlivci neustále postupují k něčemu, co zlepšuje, nebo pozvedá jejich život.

Jaký je tedy rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi jednotlivců?

Vše, co máte nebo nemáte chuť dělat, směřuje k jediné věci. A tou je motivace. Ona je tou sílou, nebo její nedostatek, která vás neustále žene vpřed překonávat výzvy a překážky směrem k dosažení vašich cílů.

Bez motivace se vzdáte po několika neúspěšných pokusech, či dokonce po první náročné výzvě, která se vám postaví do cesty. Nebo jako v případě Nancy, zůstanete pouze tam, kde jste: nešťastní, nedělajíce nic pro to, abyste se pohnuli vpřed.

Co je vlastně motivace?

Ať už si to uvědomujete, nebo ne, motivace je ve vašem životě nesmírná síla; a pokud máte vynikat v tom, co každodenně děláte, a pokud si toho máte skutečně užívat, musí být využita.

Slovo motivace bohužel mnozí z nás příliš zevšeobecňují. Domníváme se, že být nebo nebýt motivován je stav bytí, stejně prostý jako „ano“ nebo „ne“.

Motivace však není vypínač. Motivace je proud. Abyste se cítili a byli motivováni, musíte se ponořit pod hladinu. Jen samotné čtení motivačních citátů, povzbuzování vašich přátel či dokonce mentora, vám nebude stačit k vytvoření udržitelné motivaci.

Motivaci, které chcete dosáhnout, si můžete představit jako Slunce (soběstačnou a dlouhotrvající), které zajišťuje soustavný přísun energie pro veškerý život na Zemi.

Podobně jako Slunce i váš „motivační stroj“ má různé vrstvy, počínaje jádrem a končíc povrchem. Povrch je to, co vidíte, ale skutečný proces je poháněn z jádra; a to je ta nejdůležitější část… Důvod vysvětlím za chvíli.

Pokud dokážete vytvořit soběstačný motivační stroj, budete schopni nejen nacházet větší smysl a účel ve svém životě, ale také budete schopni užívat si každé minuty ve svém životě, takže vám vaše role a povinnosti nebudou připadat tak nepříjemné. Nebylo by tak všechno jinak?

Pokud dovolíte, pomohu vám lépe vysvětlit toto motivační proudění tím, že rozdělím motivační stroj na 3 části:

  1. jádro – cíl
  2. podloží – aktivátory
  3. povrch – potvrzení

Podle mého názoru nejlépe známe 2. a 3. vrstvu, protože s oběma přicházíme často do kontaktu.

Druhá vrstva: podloží – aktivátory

Druhá vrstva motivačního stroje (známá také jako aktivátory) je v podstatě to, co nese vaše cíle.

Mohou zesilovat motivační jádro, které máte, nebo zrychlovat vámi vytvářenou hybnost. V zásadě vytvářejí příznivé podmínky pro to, aby šlo všechno hladce.

Třetí vrstva: povrch – potvrzení

Třetí vrstva, známá také jako potvrzení, zahrnuje všechny typy externího poznání, které by vám mohly poskytovat motivaci. Ta může přicházet ve formě úcty či uznání, například v podobě komplimentu a pochvaly.

Nebo může jít o emocionální podporu prostřednictvím povzbuzení, zpětné vazby a konstruktivní kritiky.

Může to být i spojení, kdy máte společníky či kamarády, kteří sdílejí s vámi stejný cíl či břemeno.

Je to ve všeobecnosti to, co vidíte na povrchu při pohledu na jiné lidi. Vidíte vnější ocenění, úctu a projevy uznání, kterých se jim dostává.

Nejvnitřnější vrstva: jádro – cíl

Co je však nejdůležitější a skutečnou hnací silou vašeho proudu motivace, je nejvnitřnější jádro – váš cíl.

Váš cíl je to, co odlišuje motivované lidi od nemotivovaných, úspěšné lidi od neúspěšných, šťastné lidi od nešťastných.

Vaším motivačním jádrem je váš cíl, který je udržován dvěma věcmi: existencí cíle pohybem vpřed.  Když budou tyto dvě věci základem, budete mít zdroj energie, který bude donekonečna živit vaši motivační energii.

Jak tedy tyto dvě věci zabezpečíte?

Jak uchovat svůj cíl

Mít cíl je prosté. Stačí si položit otázku: Proč?

Proč se snažíte o dosažení stejného cíle? Pokud je ten důvod mlhavý či nejasný, stejná bude i vaše motivační energie.

Motivace vám sice poskytuje energii něco dělat, ale tato energie musí být na něco zacílena. Takže bez cíle nemá vaše energie směr, kterým by se měla ubírat.

Mít smysluplný cíl však neznamená, že musíte změnit svět nebo mít obrovský vliv na společnost. Tajemství smysluplné práce je prosté: měla by hodnotně přispívat k něčemu, na čem vám záleží.

Další v pořadí je pohnout se vpřed. Stručně to znamená, že musíte být stále v pohybu. Podobně jako při sněhové kouli i motivace z dosahování progresu vytváří hybnost. Abyste si ji tedy udrželi, musíte být v pohybu.

A dobrou zprávou je, že váš progres nemusí být obrovský, abyste si ho všimli. Stejně motivující mohou být malá množství progresu, když přicházejí soustavně.

Podobně jako při řízení vozidla i když stojíte na místě můžete být skutečně netrpěliví. Netrpělivost se však zmírňuje, když se hýbete vpřed – i kdybyste se pohybovali pomalu.

Vytvoření jednoduchého indikátoru progresu, jako jsou seznamy nebo milníky, je skvělým způsobem vizualizace vašich malých (a velkých) vítězství. Nutí váš mozek uvědomit si je a uznat je, co vám dodává malé dávky motivační energie.

Právě to je důvod, proč jsou videohry tak návykové! Všechny jsou plné indikátorů progresu. Ačkoli je ten progres vysloveně virtuální, dokážou aktivovat motivační centra ve vašem mozku.

Zjistěte, co vás dnes pohání vpřed

Proč si tedy nenajít čas a neudělat si rychlou reflexi toho, kde právě jste? Vyberte si jeden aspekt svého života, ve kterém byste se rádi posunuli dál.

Může jím být například vaše současné povolání. Nejprve začněte otázkou proč. Sepište si důvody, proč setrváváte v současném zaměstnání.

Potom se zamyslete nad svým motivačním jádrem: svým cílem. Zapište si, co vám dává význam ve vaší práci a které věci vám pomohou posunout se v životě dál.

Když máte tyto body, je načase udělat srovnání. Pomáhá vám vaše současná práce dosahovat progresu směrem k cíli, který jste si zapsali?

Pokud ano, je to úžasné! Jste na správné cestě. Když to tak není, nebo si nyní uvědomujete, že jste úplně mimo, nedělejte paniku. Rozhodně není pozdě!

Nebyli bychom rádi šťastní všichni?

Štěstí nemusí být jen neurčitý pojem či iluze, za kterou se musíme stále honit – a stále není na dohled. Když najdete svou skutečnou motivaci, budete o krok blíže k uvědomění si svého štěstí a nacházení smyslu ve všem, co děláte.

Možná jste vyzkoušeli mnoho řešení, která vám měla pomoci zůstat motivováni a zjistili jste, že žádné řešení ve skutečnosti nefunguje.

Je to proto, že způsobují pouze přírůstkové změny a trvalá změna vyžaduje holistický přístup. Ta vyžaduje více než zaměření své pozornosti pouze na jednu oblast vašeho života nebo změnu jedné části vaší rutiny či chování.

Potřebujete vytvořit zásadní změnu; připadá vám však jako velké, neznámé území, ke kterému se v tomto bodě svého života nemůžete odvážit.

Pravdou však je, že posunutí vašeho života na vyšší stupeň nemusí být tak komplikované. Pokud byste tedy rádi udělali první krok k získání smyslu svého života, nastal ten správný čas!

Zdroj: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico