Jak přežít proměnu našeho světa?

datum 28. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Co nás provede změnou a pomůže nám vyvořit to nové? Naše srdce, láska a především tvořivá mysl. Na co se zaměříme, to materializujeme. Zaměřme se na to, co chceme, na naše sny, plány a touhy a strachy nechme jen projít.

Doba čtení 0,5 min.

Cesty k sobě


Události se daly do pohybu. Pro mnohé z nás je těžké připustit, že pandemie koronoviru je jen začátkem hlubokých osobních a společenských změn. Ale je to opravdu jen první z jezdců dlouho očekávané apokalypsy. Ta ovšem naznamená zkázu, ale zrození. Zánik starého a vznik zcela nového. Jiného, barevného, svobodného a láskyplného.

Brzy přijdou zásadní změny ve všech oblastech našeho života.

Starý svět, jak ho známe, přestává existovat, jeho struktury se hroutí.

Jak se s tím vypořádat?

Tak jako není bezpečné setrvávat ve starém domě, určeném k zániku, je i v tomto případě naprosto nezbytné přeladit svoji pozornost na tvorbu nového. Přestat věnovat pozornost, a tedy energii, všem (!!!) katastrofickým prognózám dokumentujícím zkázu starého nefunkčního systému a přinášejícím strach, který jediný drží prastarou ruinu na nohou. Povšimněme si toho, že apokalyptickým scénářům se bohatě věnují nejen mainstreamová média, která jsou na strachu založena programově, ale i média alternativní a sociální sítě.

My se ale potřebujeme přeladit! Přestat věnovat naši energii zániku, boji, destrukci a přeladit ji na tvorbu nového. Uvědomíme-li si, že síla naší energie den ode dne, a nyní již doslova hodinu od hodiny, roste, je nasnadě, že právě tento moment je pro naši přítomnost, a tím změnu budoucnosti, to nejdůležitější.

Přestože destrukce není bez zajímavosti a dokáže připoutat pozornost mnohých, mějme na paměti, že každá myšlenka tvoří. Nepřijímané tvoří nepřijatelné, nepochopené tvoří nepochopitelné, boj tvoří prohru a sebedestrukci, marnost tvoří zmar a deprese.

A my chceme tvořit, žít a milovat.  Toho si buďme vědomi po každou další vteřinu našich životů. Nastává doba změn struktur kolem nás. Některé body se budou potápět ke dnu, jiné stoupat vzhůru. A těch se držme. Držme se!

Radek

Zdroj: optimalista.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico