Jak prakticky realizovat produchovnění hmoty

datum 27. 12. 2022
Zdroj: www.evakavkova.com

Jak prakticky realizovat produchovnění hmoty?

Je to žena (zdravá ve své psychice), která v sobě jednoduše určuje délku a hloubku svých rytmů právě proto, že je svou podstatou spojena s přírodou, s božstvem a tedy od narození chápe svrchovanost přírodních zákonů.

Podle toho, jak je žena spojena se svou podstatou, svou intuicí, „pokladem-sexualitou“, je napojena na zákon působení přírodního zákona přitažlivosti – v souladu s nejvyšší realizací své duše. V opačném případě je uvlečena zákonem hypnotického rytmu a následně vztahy, které tvoří.

Přes ni [duchovně] se napojuje na svou čistotu i muž – ve své zdravé intuici (tak, jak se mu daří ovládnout-očistit svou sexualitu).

Existuje takové anglické rčení: Nemůžeš se povznést/vyšplhat na svých vlastních tkaničkách. Ale vlastně můžeš, protože dojdeš k vyčerpání a tím začneš hledat jinou cestu. Mimo jiné téma zákonu polarity, který značně zajišťuje náš duchovni růst.

Důležité je přestat se chtít zdokonalovat a upínat se na lepšího „já“ v budoucnu. Je to složitý proces, který je třeba praktikovat vděčností každý den mnoho měsíců, modlitbami = jak mluvíme, změnou stereotypu, neustále se chtít ocitat v jemném diskomfortu vyvážený „výdechem – odpočinkem“  atd.. Přijmout tuto skutečnost ti dává možnost pustit emoční vypětí – přivázání se k víře, že jsi nedokonalý (vadný J ). Stahuje to velmi hbitě do úrovně studu a viny [tedy ponížení]. Protože máme na automat mechanismy obrany této smrtelné emoce, často nevěříme, že to děláme my. Je třeba se vždy podívat na své výzvy z pohledu:

x Proč jsem to tak chtěl? A skutečně si udělat ten čas na odpověď.

x  Kam mě směřuješ, božská inteligence? Dávej mi jasné vedení, které umím číst.

Uvolní tě to z odporu, které stagnuje odkrytí toho, že se jen realizuje tvá touha, ale nejprve přes dočištění toho tzv. Lživého ega, které vždy říká, jak jsem to chtěl já.

Další důležitý moment je v tom, že potřebujeme opustit rozlišování dobrý já a špatný já. Opustit tento konstrukt mysli, který většinou přivazujeme přes intelekt na nějakou skupinu či identifikaci se s něčím. Většinou je to rozdělování té části, která je spirituální a té části, která je animální.

S tím hodně souvisí vánoční čas, který má ve znamení střelce – napůl člověk a napůl kůň. Je to čas introspekce a hlubokých vhledů do své podstaty, pravdy – božského v sobě, která nás vede k uvědomění nejen, že jsme obojí esencí, ale že vše se filtruje přes naši schopnost toto (obojí) v sobě přijmout. To je čemu se říká přijetí a smíření. Jsou spolu v jedné nádobě pro vyvazovací mechanismy.

Je to naše přirozená touha růst duchovně, jako je naše přírodní pudová nutnost po zkušenostech přes tělo, hmotu a sexualitu.

Řešení, které určuje délku cyklu, jak dlouho potřebujeme na svá uvědomění, leží v uvolňování se z hodnocení, kritizování, závisti a nenávisti (tj. ignorování – nechtít něco vidět). Podle Ďábla tj. druhotné boží energie je ignorování „hřích“ tj. porušení přírodních zákonů a ten má jen a jen svůj následek. Není třeba to nazývat TREST. Je to jen následek porušení přírodních zákonů. A proto je to naprosto dokonalé spravedlivé, když tento následek přijde. Totiž ten, kdo dělá soud, JSEM JÁ SÁM.

Všechny přírodní zákony jsem zpracovala a dala do 21 denního online kurzu na mém eshopu:

http://evakavkova.com/eshop/hlavni-menu/133-dokonale-vysvetleni-a-prakticke-uchopeni-prirodnich-zakonu-online-kurz.html

To, kam jsme nyní – obvykle poměrně bolestivě taženi (za tělo, peníze, vztahy, děti….) je naše přirozená touha po duchovním rozvoji, poznávání té části nás, která byla upozaděna ulpěním na hmotě (všichni víme). Proto se realizuje touha poznat tu druhou část sebe sama právě přes prozkoumanou hmotu. Čím dříve budeme pohlížet na tyto bolesti jako vedení naší touhy poznávat se a růst, tím se bude náš zákon rytmu, cyklu, polarity a zákon víry realizovat ku prospěchu plusového pólu, pozitivity, hojnosti, zdraví, božské lásky, vášně pro život a krásy.

Možná je čas sepsat si:

x  Co mi dělá radost? Čeho potřebuji více v životě, co mi dělá či bude dělat radost? Když nevíš, dej žádost, ať se objeví to, co ve mně rozproudí radost, vášeň pro život (není myšlena vášeň spojena s prvočakrovým sexem, nýbrž je vždy spojena s tahem zdravé sexuality obou pohlaví) atd.

 x  Co v této době opravdu toužím poznat? Popřát si, aniž bychom viděli řešení je první krok ke zprůchodnění svého produchovnění. Tím, že se vůbec odhodláš požádat neviditelný prostor a neuviděný prostor možností v sobě. Už tím se děje to, že věříš v jeho sílu. Velmi brzo přijde řešení a ty řekneš. TAK TO BYCH NEVYMYSLEL/A.

"Kudy pozornost – tudy myšlenka – tudy krev“

KRÁSNÉ VÁNOCE

Eva

Zdroj: www.evakavkova.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico