Pozor na velmi jemné projevy, které Vás postupně mohou dostat do těžké závislosti.

Kdo se stává takovým manipulátorem? A proč?
V první řadě bych chtěla upozornit, že manipulátor je člověk, který takto funguje vždy vědomě. Člověk, který manipuluje druhé, žije ve strachu a přesvědčení, že není jiná cesta, kterou by dosáhl toho, co potřebuje. Žije především ovládaný strachy a tímto způsobem tedy i funguje vůči okolí.
Manipulace je primárně vyprovokovaná tím, že dochází k vytvoření pocitu viny v oběti.
V tomto článku popisuji profesionálního manipulátora a dostatečně se díky tomu můžete seznámit se všemi rysy. Pozor ale, protože i člověk, který nevykazuje všechny níže uvedené znaky, může být pro naše zdraví ničivý a my to nemusíme vnímat. Postupně ale dochází k úbytku energie a sil, které na sebe navazují další nelibé souvislosti. Nemusí to být jen partner/ka, ale může to být i váš šéf nebo matka, vaše děti.
Práce je v takovém případě stále stejná – vnímat, kde ve mě jsem si takové chování přivolal?
Dnes dávám extra fokus na toto téma, protože je tolik rozšířené a plíživě nás stahuje k zemi.
Sepsala jsem toto i právě proto, aby docházelo více a více ke zvědomování si svých vlastních manipulativních částí sebe. Pouhé vědomí a uvědomování si jich, je rozpouští a uvolňuje nás do vyšších vibrací.
Proč se oběť stává obětí? 
Když se na to budeme dívat z pozitivního pohledu. Vždy jde o to, abychom si posvítili na naše tzv. slepé body, pro které nevidíme, že jsme stále v oběti. Abychom uviděli, že se stále první díváme ven na příčiny našich neúspěchů, že soudíme a kritizujeme, že pochybujeme a strach předčí odvahu, atd. Skryté a nevědomé části nás, jsou vždy v nějaké kombinaci s pýchou a studem, které nás nakonec mohou udržovat v oběti příliš dlouho.
Tedy, jak to je?
Pro naši psychiku je obrovsky rušivé žít v těchto třech základních oblastech vztahu:
• Nelogičnost – nelogika
• Neznámosti [Nepochopeni]
• Nezařaditelnost
Manipulace se tedy zejména projevuje tím, že se manipulátor snaží zatížit svou oběť do těchto třech stavů bytí.
Čím déle je oběť v tomto stavu, tím více se ponižuje její síla vůle a její schopnost vzepřít se těmto agresivním faktorům, jež neustále aktivují strach v naší psychice.
Čím déle je člověk v takovém vztahu, tím více u něj roste adrenalinová závislost.
Adrenalinová závislost je vlastně chemická závislost a vzniká jako první. Následně ovlivňuje naše chování a celou psychiku. Proto je dost důležité rozpoznat, že nám tělo říká, kde se setkáváme s něčím, čeho se vlastně bojíme. Dokonce to může signalizovat, ze stojíme před něčím pro nás nebezpečným. Do jaké míry je to pro mě strach, který je výzva a do jaké míry mě tento strach upozorňuje před nebezpečím? To máme šanci pochopit, když si této tělesné reakce budeme vědomi a budeme postupovat s ostražitostí [ve vztahu s novým partnerem obzvlášť].
Právě proto je tolik důležité si [konkrétně v začátku partnerství] prověřovat dle pravidla, „ žena se zamiluje do chování muže, ne do jeho obrazu.“ A protože žena je ta, která vede vztah k růstu [odkaz na článek láska či přežitek doby], muž se má šanci v námluvách „zbavit“manipulací.
Podvědomá emoce strachu v tele vyplavuje adrenalin, abychom v sobě zmobilizovali vše, co nám pomůže zachránit se. Pokud však ale nerozpoznáváme, že nám jde o život/o zdraví, nevyužíváme tohoto adrenalinového šoku pro velkou aktivitu [útěk či výkon], přemění se na zvýšenou hladinu cukru v krvi. Tam se začíná dít další reakce v tele, která v přírodě pomáhá po velkém výkonu či boji ozdravit organizmus či bolest a tělo snižuje zvýšenou hladinu cukru produkci endorfinu. Říká s jim také hormony štěstí. Ale je to zejména hormon, který po velkém stresu/bolesti přichází zneutralizovat a uklidnit. Avšak právě toto je proč se tímto falešným pocitem štěstí stáváme závislí na tom, kdo nás vlastně uvádí do strachu.
Produkce adrenalinu a následně endorfinu je důvod, proč se nemůžeme odtrhnout od toho, kdo nám tolik ubližuje. [Na toto téma připravuji cely audio vstup]
 Tyto dva hormony se stávají fyzicky naší závislostí a navazuji na sebe další závislosti mentální. Jemné projevy jako, nadměrné poceni v podpaží, porucha plynulého a smyslného vyjadřování, úplně jiný projev, postupný úbytek váhy, nechutenství, nespavost, výkyvy nálad, nesoustředěnost se postupně přenáší do velkého úbytku energie a tam už dochází k tomu, že jsme lapeni v kruhu nízkých emocí. Rozjíždíme své slabiny a tj. potravu pro manipulátora. Toto pseudozamilování je bohužel závislost, která má pak další intenzivní vývoj. Ze začátku velká pompa a radost, která se postupně dostává do strasti a velkého nepochopeni. Bez pomoci druhých se těžko dostáváme ven, právě proto, že nemáme energii a sílu. Pozornost, kterou dostáváme, přestože je vyjadřována negativním způsobem, je pro nás na prvním místě. Navíc naše emoce studu, pocitu viny a strachu nás samy o sobě dostatečně vysávají, ale hlavně nám nedají vidět situaci reálně. Tak vše maskujeme, dokud to jde. Proč se toto děje a všeobecně jsme to přijali jako normální? Jak z toho ven? Jak opravdu vybírat partnera? Vše přijde v dalších lekcích a článcích.
Obětí se nestává sama oběť, ale taková oběť, která je tzv. zdrojem pro manipulátora. Ať už je to zdroj peněz, kariéry, sexu, či jakékoliv výhody pro manipulátora. Obětí je samozřejmě někdo, u koho je jakýsi komplex a to ve smyslu nějakého nevědomého komplexu.
Manipulace takovéhoto formátu jsou fikanější s tím, jak roste intelekt. Protože se děje to, že se s přirůstajícím intelektem lépe manipulace maskuje. Tedy není to o komplexu méněcennosti, který je vidět na první pohled, je to o tom, jaká je převládající vibrace nízkých emocí, a to nemusí být vidět.
Komplex nějaké nedostatečnosti máme všichni a tady je nejvýznamnější to, že se manipulátor naučí jej aktivovat.
Z mé zkušenosti se nejčastěji obětí stávají dva druhy lidí:
A] s komplexem méněcennosti
B] s komplexem hodná holka/hodný kluk.
Tj. díky komplexu méněcennosti my jsme připraveni mnoho věcí vytrpět a díky komplexu hodné/ho holky/kluka nedáme znát při prvních příznacích nelibost.
A tam je místo, kde se začíná ponížení vaší hodnoty, narušení hranic vaší zdravé a narušené psychiky, jste-li v rukou manipulátora. Začínají se aktivovat vaše nízké emoce.
První moment je to tehdy, kdy se tento psychicky narušený člověk začne navážet do vás tak, aby cíleně ponížil vaši hodnotu.
1. Ponížení vašeho intelektu – má nějaká témata, která neustále opakuje, jede v nich, ale do hloubky je až tolik nezná.. Dělá ale vše proto, abyste se vedle něj cítila blbá.
2. Dvojitý kompliment – je to kompliment, že nejprve udělá kompliment na něco hezkého.. např. hezká sukně, …ale ty nohy se do ní nehodí.. druhým dechem udělá výsměch na vaši adresu.
3. Srovnávání s bývalkou – no vidíš, to Míša dělala a.. neustále vzpomíná a popouští vás dolů, aby od vás dostal to, co je mu výhodné a to, co potřebuje. A to tak, ze vyvolá pocit viny.
4. Hlavní, nejsilnější moment je, kdy manipulátor vtahuje do kruhu dalšího, tj. třetí stranu, aby přinutil oběť konkurovat pro to, aby docílil, že se o něj bojuje. Přítomnost třetí strany totiž v nestabilní psychice [kterou dnes mnozí máme] ponižuje sebe-ocenění automaticky. U žen konkrétně, protože nejsou vybaveny na soupeření a tak se tento jev pro ně stává velmi vyčerpávající. Rozrušuje její psychiku mnohem silněji než muže.
O tom jsem napsala celý článek o lásce a sexu, právě proto, že jakmile se dostaneme do spáru psychopata, a zejména už jsme chyceni přes sex, děje se obrovská závislost a ihned. V.níže popis, proč to tak je fyziologicky a emočně. A proto je to tak běžné, že se lidé ze vztahu se zadaným člověkem nemohou dostat roky ven, právě proto, že je zde manipulace, která doslova nedovoluje začít něco jiného. Tedy, ve chvíli je-li přítomna třetí strana, manipulátor je připraven na použití všech svých technik získat energii a vše, co potřebuje z oběti. Nutí vás dělat to, co jste dřív nedělali nebo vás vtáhne do dělání věcí, které jste dřív nechtěli dělat. A je to právě proto, že takovýto boj o pozornost manipulátora vytváří velmi silnou závislost na takovém člověku. Často se právě stává obětí žena, která má silná přesvědčení jako… nikdy bych nechodila s ženatým, neúčastnila bych se v grup sexu, to bych mu netrpěla, atd.. Ale právě protože je tam vysoký stupeň pýchy překrývající ponížení, přilepí se na ni takový manipulátor, aby ji doslova vyléčil od pýchy a hlavně od jejich největších strachů a studu. Právě přes tyto 4 způsoby se děje manipulace do takového chování, které by v životě ani nesnily, že by dělaly. Ale přes pohled do tváře svým nejsilnějším emocím vzniká uvědomění.
Proč se tolik zaměřuje snížit cenu oběti? 
1] Snižování ceny mu přidává růst jeho významu a přítomností právě takového muže v životě. Čím níže je vaše sebe ocenění, tím se tento muž/tato osoba stává důležitější. Čím níže je oběť, tím více může manipulátor cítit svou cenu, kterou sám nezná.
Není to o tom, že on je tak skvělý a unikátní, ale v tom, že se díky vašemu ponižování zvyšuje adrenalin a koncentrace na něj, což jej dělá více a více silným. Velmi často je to tak, že jsme se svou koncentrací na něm dostali do iluze zamilování. Avšak je nutné si připomenout, že žena se nezamilovává do obrazu, ale do celkového projevu a chování. Konkrétně je-li žena ihned v sexuálním vztahu, podvědomě jej přijímá jako manžela a tak se ihned přiváže.
U muže je to opačně, on se nejprve musí zamilovat a pak teprve by měl přijít sex, protože jinak nemá tolik motivu ženu poznávat zevnitř. Viz. článek
2] Manipulátor nutí oběť žít v očekávání a sice nějakým negativním způsobem. Čili stále, aby na něj oběť neustále myslela. Například řekne, že přijede a ani se neozve, či přijede úplně pozdě. A tady platí, čím více myslíš na člověka, tím více se k němu přivazuješ.
Takže například.. řekne, že přijede, ale pak se neozývá.. ty na něj myslíš, stále čekáš.. a on dostává od toho energii… i když se neozývá.. a každý moment, kdy on něco takto domluví a slíbí, nevolá a nejede, vytváří situaci, že z toho dostává energii.. a je si toho pak i vědom. A protože se v takovém případě žena stává investorem své energie a nedostává nic nazpět, je obrovsky důležité pochopit, že to je prostě bankrot, musí najít sílu, otočit se a odejít.
Je to právě v takovém případě, kdy žena neudělala svůj domácí úkol dobře. Neprověřila si muže zprvu a nepočkala se sexem, přivázala se moc brzo a pak zjistí, že je to manipulátor. Ale to už je dávno chycena ve starém vzorci. Namísto toho, jak svou vlastní důstojností posiluje důstojnost muže…  namísto toho, v nevíře ve svou cenu dává a dává samu sebe. Děla to protože věří, že potřebuje dokázat svou cenu a tedy i zákonitě neustále očekává. Obě emoce jsou extrémně vysilující a ponižující. Očekává, že dostane něco za to, co dává – protože uvěřila, že musí dávat, aby byla milovaná. Kdyby šla cestou důstojné ženy, věří ve svou hodnotu a ví, že muž je obdarován její přítomností a jejím vedením. Vzájemně se totiž její cena povyšuje právě tím, že muž o ni stojí i bez sexu a bez peněz a bez výhod, které většinou přilákají manipulátora. Žena konkrétně tedy nemusí dávat a vyčerpávat se a pak tedy ani neočekává.
3] Stav nepochopení svého začlenění. Je to v tom, že váš společný status nemá název ani formu. Je to takové tabu. Neseznamuje vás se svými přáteli, nebere vás do společnosti. Kdo jsi jeho?.. jsi jeho milenka, či kdo? Přichází, když on chce a když se ptáš, co tedy váš svazek?.. on neodpovídá na otázku ..a vždy ji zahraje do autu. Odpoví třeba.. No ty jsi tak chytrá, co to máš za otázky.. Co to říkáš.. jdi ty.. změní téma. Úplně se začne bavit na jiné úrovni. Není možné z něj dostat odpověď. Toto je naprosto jasný příznak manipulátora, pozor na to.
Pak takové oběti začínají psát manipulátorovi dlouhé textovky bez konce; píšou mu dopisy, protože to je jediný způsob, jak mu mohou dát najevo své pocity a to, co chtějí vyjádřit.
4] Zrušení – velmi rychlá změna chování bez příčiny. Tj. Manipulátor doslova drezíruje svou oběť. Když uděláte něco, co se mu nelíbí, přivede vás do zóny nepohodlí. Například velmi rychle cítíš ochlazení z jeho strany nebo se na několik dní úplně vypaří a nemůžeš se mu dovolat, či sám nevolá. Sama oběť začne přemýšlet, co jsem udělala a začne z toho vinit sebe. Má to odborný výraz – zařídit chladnou sprchu. Tato sprcha ze strany manipulátora je jakoby trest. Oběť se rozhodla, že chce vyřešit tento vztah a otevírá silné téma, kdo já jsem pro tebe. Nebo se rozhodla oběť, že nebude platit, nebo že nebude sex a manipulátor udělá velmi silný odchod či odmlčení. Tato nelogičnost chování oběti dává přemýšlet nad tím, co jsem udělala nebo neudělala a začne hledat příčiny opět v sobě a začíná rozrušovat hranice své psychiky. Pochybuje, co jsem udělala dobře a co ne. Vytváří velmi nezdravé pocity viny. Je důležité rozpoznat, co je svědomí a co je pocit viny. Kde je ta tenká hranice.
Mít svědomí je znamení zdravé psychiky. Právě u psychopatů není svědomí. U zdravého člověka musí být. Takový manipulátor tedy dělá vše pro to, aby vyvolal pocit viny, ať už mlčením či vytvářením pocitu ukřivdění. Začne psát textovky ve smyslu, ty už se nechceš mazlit? Či, to jsi mi měla říci, že máš jiného. Ty už mě nemáš ráda….takto se neuzdravím.. atd.. vyvolá ve vás pocit viny tím, že on je ukřivděn.
Navíc manipulátor se nikdy neomlouvá. Vždy odchází zhrda s hlavou vzhůru nebo prostě odchází
a „utíká“. Manipulátor je v takové síle pak, že i kdybyste ho chytla v posteli s jinou, on doslova cítí, že nemáš důvod proč by se měl omluvit či se chová, jakoby se nic nestalo. Doslova ..asi tak… co je tvůj problém? A jak se oběť chová?  První den si oběť říká, hajzl jeden. Druhý den upadá naštvání, třetí den – možná já jsem něco udělala špatně já a sedmý den už má silné přesvědčení, že ona si to sama vymyslela. A najednou ve studu přiznat si bolest a pravdu už nevíte, co je reálnost. A tam kde se toto stane, kde vy nevíte, co je výmysl a co realita, ztratili jste hranice mezi tím, co je pro vás samotné to správné. Vaše osobnost se vytratila i s vaší důstojností. Je to velmi silná forma psychologického násilí a oběti z tohoto stavu vychází léta nebo dokonce končí v nemoci, právě díky zformování nezdravého pocitu viny.  Běžně je to 1-3 roky, kolik potřebuje taková oběť na regeneraci psychiky. Někdy se to ani nepodaří, aby zpět našli svou důstojnost.
Proto cele toto téma je moc důležité pochopit, protože je mnohem nebezpečnější než fyzické násilí a přichází velmi pomalu. Závislost na adrenalinu zde proniká pomaleji, ale silněji než při fyzickém týrání.
5] tady přichází další moment důležitý pro oběť uvidět.
Oběť začíná mluvit už tak, že ona je ta, která je ta divná a nesprávná.
A pak se dějí dvě reakce..
*1] Oběť trpí, trpí, trpí a pak dojde ke zkratu a udělá takovou scénu, že má úplné zatmění. Není vůbec v sobě. A v takový moment on ještě přidává… vidíš, jaká jsi psychopatka, kdybys byla normální, bylo by to u nás vše ok. Ale s tebou to prostě nejde.
*2] A druhá varianta, jak ze sebe dostává tyto emoce ponižování je prostě formou alkoholem. Nejen tak popít, ale prostě úplně na plech. A mnoho okolí si myslí, že to je problém s alkoholem, ale není. Když se dostanete z nadvlády manipulátora, tato forma projevu odejde také.
6] Odvést z vašeho života všechny lidi, kteří by vám chtěli pomoci. Proto, aby se plně oběť stala obětí je potřeba znehodnotit ji před přáteli a okolím. Dělá to tak, že vše, co děláš, on si toho neváží či to zesměšňuje. Dává vám najevo, že se přátelíte s lidmi, kteří za to nestojí či mají vady. Snaží se vás úplně zbavit všech, kdo by vám mohl pomoci.
Co je ale ještě vážnější, je moment, že mnoho kamarádů pomáhá a pomáhá, až nakonec sami odchází od oběti. Proč? Protože pokaždé když oběť volá kamarádce, teď už fakt konec a pak zase pokračujete. A teď už fakt konec. Až nakonec si vás přestanou vážit. Nechápou, že to je forma násilí či závislosti a tak odchází v nepochopení sami. Jedná se v takovém případě o psychologickou závislost a je skutečně nemocný, závislý na svém otrokáři. A my tam potřebujeme být pro něj, až dojde do toho dna, kdy je připraven z toho vylézt. Je to prostě v naší moci jej vyslechnout a prostě trpělivě počkat do té tečky, kdy je připraven vymanit se. Nesuďte jej. Je to pro vás velká škola také. Jen tam buďte vedle něj.
7] manipulátor se začne stahovat. Oběť je už v takovém stavu, že začne přistupovat na vše, co on chce a říká si „tak já to vše dám a budu pokornější“. Manipulátor se začne dívat na to tak, že pro něj nejste vůbec zajímavá. Tedy, když s ním budete pořád nějakým způsobem bojovat, jste pro něj zdroj. A on se bude vracet a sát z vás všechny energie.. včetně peněz.., bude se mstít a nakonec vás zneváží a stejně odejde.
Proto je zde vidět, že všechny tyto formy končí stejně tragicky, a tak je opravdu moc důležité pochopit co nejrychleji, že jsme v pasti manipulátora a udělat co nejrazantněji vše pro to, abyste se osvobodili. Naprosto zásadní začít očišťovat své emoční tělo přes naši očistu
Tímto procesem se v první řadě začne navyšovat energie a síla, aby oběť mohla udělat změnu. Začne přicházet pomoc všech forem.
Ptají se lidé, lze nakonec změnit takového manipulátora? Jedna odpověď je, že ne! Proč? Jestli hovoříme o psychopatech, oni se dívají na lásku, povídání o lásce a vše kolem toho jako na divné, protože je to pro ně úplně v psychice to nejbolavější místo, doslova zamrzlé. Oni jsou přesvědčeni, že jsou ušetřeni těmto dětským připoutáním, nebo hlouposti to nazývají. A tak falešnou hrdostí své study kolem lásky zakrývají. Je to pro ně bezpečné. Oni sami pochází z velmi manipulativního prostředí a mnohdy byl manipulátor dlouhodobě manipulován nebo i týrán. Jedná se vždy o téma zavřeného srdce.
Nechtějí nic měnit, je to pro ně komfortní a můžou si měnit jednu oběť za druhou, protože se k oběti nepřipoutávají. Necítí připoutání k oběti, necítí emoce ani žádné pocity. Nemají zdravou psychiku a chovají se jako paraziti. Často se také stává, že se u oběti objeví přemnožení paraziti v těle jako důsledek slabé imunity. Právě tak, jak na sobě nechá parazitovat i zvenku. Takový manipulátor se pohybuje světem s pomocí druhých lidí a bude, dokud se budou oběti podvolovat. Nevzdělání v této oblasti je jeden z důvodů, protože sama oběť se stydí za svůj stav a tak předstírá, že je vše ok.
Sám manipulátor je více a více nemocný, pokud má k dispozici oběti. Odchodem oběti z vibrace lidstva, vymřou i manipulátoři.
Další otázka je. Jak mohu nejlépe ukázat manipulátorovi, že jsem z toho venku?
Odpověď je jedna. VÁŠ úspěch!! Jsi s novým skvělým mužem, cestuješ, vypadáš skvěle.. a jsi šťastná, úspěšná. To je pro něho úplně nejvíce transformační. Až se ale v takovém stavu octne „bývalá oběť“, nebude ji zajímat, co si manipulátor myslí. Jediné, co bude pociťovat je nefalšovaná VDĚČNOST.
Jak z manipulace ven?
• V první řadě se potřebujete co nejvíce oddálit od vlivu manipulace, tak jak je budete vnímá
• Ve začátku setkávání s novým mužem, určitě dbejte na to, ze jej nejprve musíte lépe poznat.
• Pokud již v manipulaci žijete, pracujte přes očistu dělohy každý den a praktikujte, jak jen můžete. Povyšujte svou ženskost.
• Pravidelná očista emočního těla vám pomůže odkrývat nejen vice energie ale i řešení.
• A nakonec sledujte náš web a facebook, již brzy budeme dělat společnou modlitbu/záměr pro větší silu, která nám pomůže kolektivně vystoupit ze svých obětí. Bude vždy  v úterý v 19.00.
S láskou
Eva

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě