Jak posílit životní energetickou rovnováhu

datum 30. 6. 2020
Zdroj: psychologiechaosu.cz

Lidské tělo je důmyslná chemická laboratoř poháněná elektrickou energií. Náš mozek by bez této energie nefungoval. Jak je vše provázáno a jak si zvýšíme svou energii?

Doba čtení 5 min.

Cesty k sobě


14.6.2020

Lidské tělo je důmyslná biologická „elektrárna“, podstata životní energie je elektrická, to, co udržuje činnost a výkonnost mozku v chodu je vlastně elektřina. Elektrické impulzy jsou základem pro cítění a smyslové vnímání. Elektřina nese tělem, pomocí nervů, pocitové vzruchy například pro vnímání slasti či bolesti. Takto je tělem nesena informace, například o zranění, téměř okamžitě. Elektrická činnost mozku se neobejde bez elektrické aktivity srdce a naopak. Nervové buňky v mozku pomocí elektrických impulzů si mezi sebou předávají informace, mozek spotřebovává až jednu pětinu naší denní zásoby energie. Mozek potřebuje, k tomu aby dokonale fungoval, dobře okysličenou krev. Krev je nositel životní síly, pružnosti, ohebnosti, inspirace. Můžeme se namáhat sebevíc a únavu, spánkový či energetický deficit nepřekonáme, pokud bude náš mozek trpět nedostatkem dobře okysličené krve.

Každá pozemská životní kapitola končí v okamžiku, kdy je fyzické tělo odpojeno od přísunu životní energie – jemné vesmírné (solární) elektřiny. Energetický systém lidského těla je důmyslnou energetickou sítí, která propojuje srdce a mozek, a samozřejmě všechny tělesné orgány mezi sebou. V okamžicích změny vědomí, kdy se změní úroveň elektrické aktivity v mozkové kůře, můžeme zažít pocit, jako bychom se koupali ve víru padajícího zlatého deště, zažíváme sami sebe jako čirou energii.

Energie jiskří, pulsuje, tepe, proudí lidským tělem, podílí se na chemických procesech v lidském těle probíhajících. Elektrická energie souvisí s tím, že lidské tělo je vlastně velice důmyslná chemická laboratoř, například s příjmem potravy souvisí energetické spalování, s láskou souvisí energetické jiskření, se spánkem souvisí různé hladiny energie (frekvence mozkových vln). Kvalita životní energie je zaznamenaná v auře, v tom kterém okamžiku v různých barevných variacích. Tuto energii nevidíme, přesto víme, že ji přijímáme a vysíláme, například dlaněmi, očním pohledem, tónem hlasu (myšlenky a slova nesou živlovou energii ohně). Jsme více než jen fyzické tělo, JSME TVOŘENI SVĚTLEM, a světlo zpětně vyzařujeme. Světlo, které lidské tělo vysílá, nazýváme biofotony. Nikoliv pouze okrajově s tím souvisí, že skrze záměr naší mysli vysíláme světlo, jímž tvoříme realitu. Biofotony vycházejí z DNA, jsou též součástí buněk (na této úrovni dochází k mezibuněčné komunikaci). Biofotony se uvolňují do okolního prostředí též očima (myšlenka a cílený pohled).  Obraz lidské aury, v barvách slunečního spektra, nazýváme bioelektromagnetické pole. Energie tohoto pole vyzařuje z každé živé bytosti.

Abychom slyšeli zvuk elektronického přístroje, musíme přístroj (rádio) napojit na energetický zdroj. Zrovna tak proces mluvení (přenos zvukových vibrací) není možný bez proudění jemné vesmírné elektřiny lidským tělem. Mozek je procesor, který umožňuje vnímat „obraz světa“, ani toto vnímání, skrze vidění, není možné bez „elektrických efektů“ toku životní energie lidským tělem.

JAK PROCÍTIT ENERGII V DLANÍCH A POSÍLIT ŽIVOTNÍ ENERGII

Jde o cvičení, které provádíte ideálně každý den do té doby, dokud se vám nepodaří v této poloze vydržet, uvolněně a lehce, po dobu 45 minut. Až toto energetické cvičení zvládnete s lehkostí, stačí jej provádět jednou za měsíc, případně dle aktuální potřeby.

Pohodlně se posaďte, záda jsou rovná, nohy se dotýkají podlahy a jsou mírně od sebe. Nohy zásadně nekřížíte. Ruce zvedněte před obličej, spojte dlaně a prsty, špičky prstů se vzájemně dotýkají. Dotýkající se palce jsou ve výšce v úrovni čela. Ruce přitiskněte k sobě až k loktům. Po celou dobu cvičení se ruce takto dotýkají (bez oděvu – kůže na kůži). Zavřete oči a pokud možno mějte mysl uvolněnou, bez zbytečných myšlenek. Pokud se vám hlavou honí rušivé myšlenky, opakujte si v duchu jediné slovo, například: láska. Soustřeďte se na vnímání energie v dlaních, časem můžete vnímat průtok životní energie skrze dlaně po celém těle.

Takto můžete aktivovat energii v dlaních, potřebujete-li se zklidnit, uvolnit emoce, zmírnit bolest, před tvůrčí činností (kreslení, modelování), nebo v případě, že potřebujete ukonejšit plačící dítě nebo obejmout partnera, přesadit květiny, čerpat energii stromů a podobně.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Posilující energetické cvičení ve dvojici

Cvičení ve dvojici, spojené se společnou meditací a vzájemným posilováním životní energie, je podobné. Partneři se posadí pohodlně proti sobě, udržují rovnou páteř, nohy se dotýkají podlahy. Levá ruka spočívá volně v klíně. Pravá ruka je zvednuta před obličej, partneři spojí své ruce: dlaně a prsty se vzájemně dotýkají. Ruce přitiskněte k sobě až k loktům. Po celou dobu cvičení se ruce takto dotýkají (bez oděvu – kůže na kůži). Kůže je smyslovým orgánem, doteky a hlazení stimulují pocity spokojenosti. Po dobu cvičení zavřete oči a pokud možno mějte mysl uvolněnou, bez zbytečných myšlenek. Pokud se vám hlavou honí rušivé myšlenky, opakujte si v duchu jediné slovo, například: láska, radost, souznění. Případně si v duchu opakujte jméno svého protějšku. Cvičení je vhodné provádět také před tantrickými rituály, v kterých jde o doteky a životní energii především.

Vyrovnání rezonance mezi hemisférami

Pohodlně se posaďte, soustřeďte se pouze na dech. Pravou rukou ucpěte pravou nosní dírku. Volnou levou nosní dírkou se nadechujte po dobu šesti vteřin. Na jednu vteřinu zatajte dech. Potom uvolněným nosem pomalu vydechněte. Toto celé opakujte devětkrát. Potom vše provedete obráceně s ucpanou levou nosní dírkou. Nakonec se uvolněným nosem nadechujeme po dobu šesti vteřin. Na vteřinu zatajíme dech. Pomalu nosem vydechneme. Opakujeme devětkrát.

Toto cvičení provádíme dvakrát denně. Zhruba po devíti dnech se dostaví zklidnění emocí, uvolnění stresových bloků, jsme více vitální, zlepší se vnitřní vidění i slyšení.

(Aktualizováno 14.6.2020)

Naše chování a jednání ovlivní, pokud si zapamatujeme, že energetická podstata člověka zanechává neviditelnou stopu všude, kde se pohybujeme.

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico