Jak nyní vstupujeme do časové osy našich nových realit - NOVÉ ZEMĚ. . .

datum 26. 3. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Jak nyní vstupujeme do časové osy našich nových realit - NOVÉ ZEMĚ. . . je čas si připomenout, že my všichni jsme živoucí zázraky stvoření, nesoucí světlo.
My všichni jsme pozůstatky minulých velkých civilizací, které v této době přišly na Zemi, aby změnily běh dějin.


Jsme zde, abychom prolomili kódy smrti a stárnutí.
Jsme tu, abychom nastavili systém víry na novou spirálu.
Vzestupná spirála k Nesmrtelnosti, místo sestupné spirály ke Smrti.
Toto je velký průlom pro lidstvo, protože bez této změny by bylo lidstvo na Zemi odsouzeno k pokračující trojdimenzionální realitě.


Hrajeme naše role, protože měníme náš systém víry. . . změníme systém víry kritické masy, což zase změní kódy smrti.


Aby naše DNA odrážela kódy nesmrtelnosti tak, jak byly původně zamýšleny k fungování, byla a stále je, původně zamýšlena vytvořit nesmrtelnost.


Vše bylo navrženo, aby nám to umožnilo volbu určovat si vlastní délku života a určit, jak dlouho zůstaneme v našich současných inkarnacích.


Nikdy nebylo zamýšleno, že lidská bytost bude žít pouze několik desítek let a pak zemře v úplné iluzi oddělení od zdroje kreativní inteligence vesmíru.


Neboť život je vše-obsahující síla lásky a naše životy měly odrážet celistvost a jednotu stvoření.
Naše životy měly být nesmrtelné, aby se naše pozemské životy točily skrze celá desetiletí, staletí a přinášely nám stále více moudrosti skrze zkušenosti.


Čím delší je náš pozemský život, tím více moudrosti získáme (růst duše) a tím vyvinutější se stáváme.
Kratší životnost omezuje náš vývoj a může způsobit nekonečné inkarnace k dosažení stejné věci.
Všichni jsme naprogramováni na NESMRTELNOST, což nám přináší poznání, že jsme nesmrtelné bytosti, které hrají svojí roli na planetě Zemi a že planeta Země hraje svoji roli v kosmu.
V bezpodmínečné lásce a jednotě,
~ 💜 ~


ZDROJ: Pars Kutay
Sdíleno v šíření energie nesmrtelnosti a pokládání základů nesmrtelné planetární kultury,
Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico