Jak nevstřebávat cizí negativitu

datum 9. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Špatná nálada a pesimismus jsou nakažlivé. Jak se naučit jim bránit?

Emoce, zejména takové jako strach, hněv, zklamání či šok, to vše je energie. Tuhle negativní energii, vysílanou jinými lidmi, můžete „chytit“, aniž byste si toho byli vědomi.

Všichni lidé jsou svého druhu emocionální houby, avšak stupeň nasákavosti je u každého jiný. Někdo může volně proplouvat masou negativního vyzařování a nepociťovat přitom nic nepříjemného. A jiného člověka mohou stejné podmínky přivést až k těžké depresi.

Budeme tu mluvit o přílišné empatii.

Někteří lidé vás svými panickými útoky „nakazí“, ničí vám život, a vy se přitom nad tím nikdy vážně nezamyslíte.

Z energetického pohledu negativní emoce mohou mít následující příčiny:

  1. Dokážete cizí bolest pociťovat jako svou vlastní.
  2. “Společné” problémy se stanou vašimi osobními.

V takových případech se vaše empatie zejména ve spojení s bezmocí může stát příčinou závažné deprese.

Přestaňte vstřebávat cizí emoce. Tady je postup: 

1. Zjistěte, jak silně vás empatie ovlivňuje 

Několik charakterizujících příznaků empatů:

— Lidé o vás mluví jako o hypersenzitivním nebo mimořádně vnímavém člověku. Nevědí, že to není ani kompliment, ani řešení.

— Prožíváte strach, neklid a stres, které vám předávají jiní lidé. Doslova to fyzicky cítíte. Tato schopnost sama o sobě není nic špatného, musíte však omezit své ovlivnění jinými osobami, které se vám nelíbí, nebo je ani neznáte. Snažte se udržovat styky jen s přáteli, se členy rodiny a kolegy.

— Ve větší skupině se rychle unavíte. Uběhne pár hodin večírku a vy už se cítíte vnitřně vyčerpaní, nešťastní a máte pocit, že se dusíte.

— Hluk, nejrůznější vůně a nezbytnost ustavičně společensky konverzovat vám ničí nervy.

— Abyste se nabili energií, musíte nějakou dobu pobýt ve stavu absolutního klidu.

— Neustále přemýšlíte nad tím, co prožíváte. Pokoušíte se najít smysl jakékoli zkušenosti, ujasnit si do základu jakoukoli situaci. Je lehké se dotknout vašich citů, konfliktům se však vyhýbáte.

— Jste sdílní v rozhovoru a umíte dobře naslouchat.

— Stále vás někdo žádá, abyste ho někam zavezli nebo něco někomu doručili. To vás rozčiluje.

— Intimita vás někdy může vylekat tak silně, že budete čelit záchvatům dušnosti a pocitům ztráty sebe sama.

2. Hledejte zdroj neklidu

Ptejte se sami sebe, jaké emoce to cítíte – své nebo cizí? Odkud se objevila tahle emoce? Strach či hněv v hlavě empatů téměř nikdy nevzniká, jsou však dobrými přenašeči. Pokuste se určit kde, nebo v kom je generátor vašeho neklidu. Silně vás může ovlivnit také televize.

Právě jste viděli povedenou komedii v kině a jste ve skvělé náladě. Vtom se potkáte s nějakým přítelem nebo členem rodiny a veškerá dobrá nálada je rázem pryč. Stalo se vám to někdy? Nebo: mohlo by se to stát?

Podobnou ztrátu nálady cítíte, když přijdete do nějakého OC nebo na koncert. Dusí vás místa, kde je hodně lidí? Možná je to způsobeno tím, že vstřebáváte negativní emoce lidí z davu.

3. Za každou cenu se vyhněte zdrojům neklidu

Pro začátek se pokuste s lidmi, kteří jsou vám nepříjemní, mluvit na větší vzdálenost, než je obvyklé. Udělejte nenápadný krok stranou, stůjte dál. Tento trik skutečně zabírá.

Nebojte se, že se někoho dotknete. Nebojte se přesednout si v metru na jiné místo, když se vedle vás posadí nějaký zapáchající jedinec. A sedí-li vedle vás nějací smutní lidé, přesedněte si taky. Vstaňte a odejděte.

4. V jakékoli nesrozumitelné situaci se soustřeďte na svůj dech

Dýchání spojuje váš mozek s vaší podstatou. Soustřeďte se několik minut čistě na dech. Vdechujte klid a vydechujte všechno negativní. To vám pomůže uvědomit si sami sebe v prostoru a čase. Hlava se zbaví strachu a jiných těžkých emocí.

Představujte si negativum jako šedou mlhu odcházející výdechem z vašeho těla. A při vdechnutí si představte paprsek zlatého světla, který vdechujete. Je to jednoduché a může to přinést rychlé výsledky.

5. Používejte štít 

Vymyslet si můžete i nějakou pro vás přijatelnou formu obrany. Pokaždé, když se ocitnete ve společnosti nepříjemných lidí, které nemáte rádi, představujte si třeba bílou obálku, zavěšenou ve vzduchu. Na barvě konec konců tolik nezáleží, jde o to, abyste cítili, že vám dodává sílu. Myslete na tu obálku jako na štít, který odpuzuje veškerá negativa a stísněnost. A sami sobě dovolte nabírat z okolí jen to pozitivní. 

 6. Regulujte emocionální přetížení 

Naučte se poznávat lidi, kteří z jiných vysávají energii. Vyhýbejte se jim. Ve skupině neznámých lidí stůjte vždycky na kraji. Vyhýbejte se styku s emocionálními upíry.

A pokud je to možné, jezte. Jídlo bohaté na cukr vám pomáhá se uklidnit a dát se dohromady.

V jakékoli společnosti se ujistěte, že nejste závislí na jiných lidech. Vždycky mějte u sebe peníze na taxi. Ujistěte se, že se vždycky můžete dostat domů. To vám přidá na pocitu jistoty.

Doma musíte mít jen svoje místo. Takové, kde můžete být sami. Ať už je to koutek na čtení nebo stůl s počítačem.

7. Vyhledávejte pozitivní lidi a pozitivní situace 

Zavolejte kamarádovi, s nímž rádi trávíte volný čas, zajděte na dvě deci s kolegou, se kterým se dobře povídá v práci při pauze na cigaretu nebo na obědě. Vstřebávejte pozitivitu těchto lidí, jejich sebejistotu.

Také naděje je nakažlivá. A sama o sobě zvedá náladu.

Nebuďte soucitní jenom k jiným, ale také k sobě. Buďte citliví, ale vyhýbejte se stresu.

8. Choďte do přírody, třeba i sami 

Jistě máte svá oblíbená místa, kde můžete dobít energii. Nejlepší je příroda. Zajet někam na hodinu, na dvě a dobít baterie.

Mějte přírodní scenérie i na monitoru počítače – doma i v práci.

Zkuste někdy po ránu vyjet za město, k lesu. Nadýchat se té vůně, cítit rosu a ranní mlhu.

Zkuste jógu nebo jiná dechová cvičení. Měli byste mít nějaké emocionální centrum, do kterého se v případě potřeby uchýlíte jako do úkrytu při bouřce. Cvičení jím může být.

Podělte se o tento článek s přáteli, možná i oni se rádi dozvědí něco nového o světě kolem nás.

Zdroj: www.pronaladu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico