Otázka: Co přesně mám udělat, abych získal radu, jak dosáhnout stavu, ve kterém pro mě bude snadné rozlišit pravdu od nepravdy?

Odpověď: Pracovat na sobě. Zahloubejte se do meditace, jděte do svého nitra. Zklidněte mysl, aby měla vaše Duše trochu prostoru, jak nechat zaznít „svůj tenký a nevýrazný hlásek“. Požádejte o pomoc Nekonečného Stvořitele a naslouchejte svému vnitřnímu hlasu. Mějte trpělivost, naučit se této komunikaci s vlastním nitrem chce čas, zejména tehdy, pokud jste ji celý život zanedbával a nepraktikoval. Když vytrváte a budete na sobě neustále pracovat, postupně to přijde, a až to přijde, musíte se naučit důvěřovat těmto radám pocházejícím ze samotného vašeho nitra – A TO BEZ OHLEDU NA TO, CO BUDOU MOŽNÁ TVRDIT OSTATNÍ.

To je závěrečná zkouška. Věřit vlastní Pravdě, která pochází přímo z vás, ze samotné vaší podstaty, a to i tehdy, když vám bude celý svět tvrdit, že se „mýlíte“. Je to dřina, věřit v sebe samotného, i když o vás celé vaše okolí pochybuje a všichni vás mají za blázna, ale toto je váš úkol – ten, který jste sem přišli splnit. Jedinou skutečnou a trvalou Pravdou je Pravda „seberealizace“. Poslové mohou přicházet a odcházet a kázat vám pravdu tak dlouho, dokud z toho neochraptí, ale pokud si tuto Pravdu neuvědomíte sami – pokud nebudete mít hluboko v samotném Jádru vaší Bytosti „pocit, že to Pravda je“ – pak to Vaše Pravda nebude.

Nikdy nesmíte považovat nic za pravdivé jenom proto, že vám někdo tvrdí, že to pravdivé je. Ale když pocítíte to vzrušení, které bude prostupovat celou vaší bytostí, když vám váš vlastní vnitřní hlas hluboko uvnitř řekne: „Ano! Já to věděl!“ pokuste si ten pocit uchovat (pocity jsou jazykem naší Duše) a dobře si ho chraňte, protože si buďte jisti, že vaše nově objevená víra začne být ze všech stran zpochybňována. Je to tak zařízeno – má to pro vás být zkouška. Vaše Vnitřní Pravda musí být schopná odolat zkoušce času a bude zkoumána podrobně a ze všech stran.

Pokud si budete jisti, že Víte, že je to skutečná a hluboká Pravda spočívající hluboko ve vás samotných, držte se jí zuby nehty. Nedovolte, aby vás něco nebo někdo „zvenčí“ svedlo z cesty, a to ani pokud vám daná věc nebo člověk budou tvrdošíjně oponovat. Je to jejich práce, a přestože si to zřejmě „neuvědomují“, přesně tohle dělají – prokazují vám důležitou a podstatnou službu, a vy byste jim za to měli být vděční. Přejeme vám šťastnou cestu a požádáme našeho Nekonečného Stvořitele, aby vás na ní chránil a dával na vás pozor.

Zdroj: http://www.energiezivota.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png