Jak mít hluboký vztah se svým partnerem

datum 18. 7. 2019

Když si vytvoříte se svým partnerem hluboké vnitřní spojení, změní se i typ vašeho přemýšlení. Odkloníte se od přemýšlení o sobě a vlastním prospěchu a otevře se cesta k přemýšlení o tom, jak se navzájem můžete udělat šťastnými, jak společně dosáhnout svého nejlepšího potenciálu.

Samozřejmě je vhodné, aby tento přístup měli oba partneři. Duchovnější přístup ke vztahu tak může pomoci vidět vztah z více vědomé perspektivy, více ho prohloubit a partnery tak spojit. Níže nabízíme několik metod, jak prohloubit partnerský vztah a sblížit se se svým partnerem nejen tělem, ale i srdcem.

Cesty k vytvoření hlubokého vztahu

1) Pochopte, že vaše setkání není náhoda

Aby bylo možné váš vztah posunout do hlubší úrovně, je potřeba pochopit, že vaše setkání a vztah nejsou jen o dávání a braní, je o tom, že si máte vzájemně pomoci na vaší vlastní cestě. Respekt k tomuto faktu vám pomůže pochopit smysl vašeho vztahu a jeho hluboké spojení.

2) Snažte se dát ze sebe to nejlepší, být sám sebou

I ve zdravém vztahu někdy nastanou chvíle, kdy se můžeme cítit ztracení, pod vlivem partnera. Chvíle, kdy přemýšlíme, zda jsme to opravdu ještě my. Tento pocit, pokud je ojediněle, nám může pomoci se více najít. Pokud však trvá déle, měl by pro nás být alarmem, že něco není v pořádku. Zda jdete opravdu stále směrem, kterým chcete jít.

Ve skutečném hlubokém a duchovním vztahu se partneři nemají potřebu svazovat a kontrolovat, respektují se navzájem a mohou se svobodně vyjadřovat v rámci svého vztahu. Pokud jsou si partneři sobě rovni, pomáhají tak vytvářet prostor plný respektu a klidu, a mohou se tedy soustředit na to, aby do vztahu přinášeli ze sebe jen to nejlepší.

3) Rozvíjejte sami sebe

V duchovním a hlubokém vztahu partneři chápou, že tím, že jsou spolu, se mohou vzájemně doplňovat. Ale to se neobejde bez práce na sobě. Je potřeba pracovat na svém vlastním rozvoji, a také na tom, jak v sobě i díky tomu objevit smysl pro celistvost. Jakmile totiž ucítíte v sobě prázdnotu a strachy, nastává prostor pro sebeuzdravení. A ve většině duchovních vztahů jeden z partnerů přirozeně následuje druhého. Ve výsledku pak vztah tvoří dva jedinci, kteří chápou, že aby byl vztah zdravý a hluboký, je potřeba také pracovat sám na sobě.

4) Nechte odejít minulost

Všichni máme zranění z minulých vztahů, která je potřeba doléčit. Buď v sobě můžete mít hluboko schovanou nenávist, pocit zrady, pocit ublížení, lítost a podobné pocity. Nebo můžete, hlavně kvůli sobě, v sobě všem odpustit a nechat všechna zranění odplout. Abyste s partnerem mohli vytvořit hluboký duchovní vztah, mělo by být vaše srdce otevřené s vyřešenou minulostí.

5) Přijměte i svou temnou stránku

Vztahy mohou být náročné, protože často odhalí i hlubší temnější věci uvnitř nás, které se tak zoufale snažíme před okolím skrýt. Duchovní vztah ale naopak vyžaduje, abyste i tuto svou temnou stránku přijali za svou. To je způsob, jak přijmout sám sebe, i se všemi nedostatky. To jste vy.

Samozřejmě, že odhalení této stránky může mít za následek konflikty, ale ty jsou přirozenou součástí vzájemného poznávání všech stránek partnera, i těch temných. Vzájemná podpora a respekt tyto konflikty rychle uhasí.

6) Změny jsou přirozené

Tak jako se v průběhu života měníte a rozvíjíte vy, tak se mění a rozvíjí i váš vztah. Mohou se v něm měnit okolnosti, podmínky. Partneři hlubokého vztahu tyto změny respektují. Respektují druhého a podporují ho srdcem, nepoužívají citovému vydírání nebo manipulování partnera k uspokojení svého ega (já chci, abys….).

7) Vzájemně se dotýkejte každý den

Dotyk a intimita jsou nesmírně důležité pro každý vztah, tvoří silnější pouto mezi partnery. V rámci duchovního vztahu dotyk navíc pomáhá rozvíjet vysoké duchovní energie a tvoří tak harmonii mezi myslí, tělem, srdcem a duší.

8) Zacházejte se svým vztahem jako s něčím vyjimečným, posvátným

Tak, jak opečováváme krystaly a koupeme je ve světle Měsíce, stejnou péči bychom měli věnovat i našemu vztahu. Plánování zábavních aktivit, příprava milých překvapení pro partnera, vzájemná pomoc, masáž, když partner neměl dobrý den…to vše vztah posiluje a utvrzuje.

9) Vytvářejte si své rituály

Společné projekty a duchovní spojení posilují vztah. Výborné jsou i společné rituály. Ať je to společný posvátný tanec, společná večeře bez televize každý den, společný den bez dětí jednou za čas, zasazení stromu, společné překonávání strachu – to vše partnery spojuje a podporuje pocit intimity. Perfektně také fungují společné meditace na posvátných místech (může doporučit Honza Kroča – viz video níže), nebo také společné stvrzení vztahu prostřednictvím tance v kruhu za zvuků djembe a šamanských bubnů. Existuje nespočet rituálů a každý si jistě najde ten svůj.

10) Milujte

Nic netrvá věčně, ani duchovní vztahy. Ale to, co vydrží věčně, je přínos takového vztahu pro vaší duši. Ta sem byla poslána na misi, a tou je naučit se milovat, přijmout se v celé své podstatě. Je důležité pochopit, že vše, co se vám v životě stane, všichni, které potkáte – nic z toho se nestalo náhodou, vše má svůj smysl – a to posouvat vás dál a učit, co je třeba naučit. Přijměte svůj vztah jako součást této cesty, naučte se milovat sebe a tuto lásku pak prostřednictvím vztahu přenést do celého světa.

Zdroj: www.suenee.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico