Jak dokázat vyslovit NE aneb 5 způsobů nastavení osobní meze bez pocitu viny

views 719 datum 31. 8. 2021

Jedno z nejdůležitějších, přitom nejkratších slov.

Pouhá dvě písmena, která je tak nesnadné spojit za sebe. Víme totiž, že všechno mění. Že nám umožňují být sami sebou. Ale také nám mohou vzít řadu přátel. I když, pokud lidé nerespektují naše NE, jsou to opravdu přátelé? A proč je vůbec tak těžké vyslovit NE?

I takové otázky mi adresujete. Proto jsem i tomuto problému věnoval svůj nový manuál Projít koncem k začátku. Abychom si dokázali postavit osobní hranice. Abychom pochopili, proč nám ta dvě písmena tak drhnou v krku, když je máme říct. Abychom si uměli obhájit svůj čas, své hodnoty, své štěstí, a to bez pocitu viny. Chcete? Toto vydání můžete získat samostatně zde. Anebo výhodněji v rámci předplatného, kdy navíc dostanete ještě přístup do uzavřené skupiny, ke klubovým živým vysíláním přímo ve skupině, ke klubovým článkům na FirstClass.cz a dalším benefitům uvedeným zde.

Původ těžkosti

Když se mě lidé ptají, proč jim slovo NE v rozhodujících momentech nejde přes rty, odpověď je prostá: Odmala jsme vedeni k tomu, abychom si NE spojovali s negativními pocity a svým selháním. NE jako odmítnutí. NE jako odvržení. NE jako neuposlechnutí. NE jako nejkratší cesta k trestu, ke ztrátě, k bolesti, k osamění. NE jako zárodek stresu.

Když jsem tvořil Projít koncem k začátku, abychom se dokázali ve změněném přístupu konečně postavit za sebe, nemohl jsem vynechat téma asertivity – schopnosti prosazovat svůj názor, stanovisko nebo zájem bez projevu neúcty k druhým. Zkrátka naučit se říkat NE druhým (ANO sobě) bez pocitu viny.

V tomto článku ukážu ještě jiný pohled.

Jobsův brouček

Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti Apple, rád svým kolegům nahodile na chodbách pokládal otázku: „Kolikrát jsi už dnes dokázal říct NE?“

NE totiž znamená oprostit se od davu. Dostat ze sebe to nejlepší. Dát sobě to nejlepší. Projevit své osobní meze. Stát si za nimi. Říct ANO všemu, co je pro nás důležité.

Když Jobs vysvětloval, proč vkládá svým blízkým do hlavy právě tohoto broučka, říkal:

„Kdykoli jsme na rozcestí, máme tři možnosti:

Říct ANO jen proto, že je nám nepříjemné říct NE, a rozvíjet pak v sobě špatný pocit ze svého ANOz neschopnosti říct NE.

Říct NE, a mít z něj špatný pocit.

Říct NE, a nemít z něj špatný pocit.

Nic mezi neexistuje,“ říkal Jobs.

Sám byl druhými vykreslován jako nerudný a nepříjemný člověk. Protože uměl říct NE. Věděl, co chce i co nechce. Nesplňoval všeobecný společenský předpoklad, jak by měl vypadat slušnýzdvořilý a přijímaný člověk. Steve Jobs nebyl mnohé, zato byl svůj.

A proto tu zanechal stopu jako málokdo. Vytvořil si totiž prostor pro sebe samotného.

Já tu rozhodně nebudu Jobse soudit za to, jaký byl, to za mě bezesporu udělá někdo jiný, jedno mu však nikdo neupře: Nechodil kolem horké kaše.

Proč nám vyslovení NE dělá špatný pocit

Jak popisuji ve svém magazínu, mnozí lidé mají z NE trauma a Pavlovův reflex. Sevře se jim žaludek, kdykoli NE slyší nebo mají vyslovit. Z dětství mají zafixováno, že NE se nesluší ani říkat, ani vyslechnout. NE totiž znamená, že nejsme hodný chlapeček nebo hodná holčička.

NE signalizuje, že přestáváme být oblíbeni a začínáme být trestáni. Proto se bojíme jak svého, tak cizího NE. Je to jedna z ozvěn zraněného vnitřního dítěte (viz články 5 ozvěn zraněného vnitřního dítěte aneb Jak obejmout toxickou minulost a Sebeléčba zraněného vnitřního dítěte aneb Jak do sebe dostat lásku, která zvenčí nepřichází).

Druhý důvod, proč v nás vyslovení NE vytváří špatný pocit, plyne z toho prvního. Nejsme vedeni k tomu, abychom uměli říkat NE. A tak ze sebe nesouhlas doslova vyžvejkáváme tak komplikovaně, že svým poloNE naděláme víc škody než užitku. Typicky: „Víš, já bych Ti rád pomohl, ale zrovna jsem zaneprázdněn, protože…“ (načež vrstvíme konstrukce a výmluvy), a přitom protistrana prostě zareaguje: „OK, nevadí. Tak za hodinu? Za dvě?“

Jinak řečeno: Nesprávně vysloveným NE nevytváříme konec, naopak otevíráme možnost pro další diskusi. A protože si neumíme poradit s dalším naléháním typu „Tak kdy konkrétně tento týden? Nebo kdy ten příští?“, raději řekneme ANO a myslíme si, že máme pokoj.

Nemáme. Tím jen dáme druhému najevo, že jsme jako litina. Stačí zatlačit a povolíme.

Teď. Zítra. Kdykoli. Staneme se takzvaným hodným člověkem, na něhož se může kdykoli kdokoli obrátit, který každému vyhoví, každým se nechá umluvit a naprosto obětuje svůj život těm, kteří si nakonec jeho času a dobroty přestanou vážit. A ještě ho začnou drbat a zesměšňovat (viz Příliš hodní lidé: Co prožívají uvnitř a nikdo o tom nemá ponětí).

Jak říct NE a necítit se provinile

Neschopnost nastavit si osobní hranice, emoční závislost na druhých, nemohoucnost jít v životě svou cestou, být sám sebou, mít čas na sebe, pěstovat své radosti, vytvářet svůj úspěch, naplňovat své hodnoty a priority, to je bezesporu nejčastější problém, s nímž se potkávám v uzavřené skupině. A není divu. Všichni jsme vychováváni v odporu k NE. Všichni máme být „poslušní“ – splňovat představy svých rodičů a obecně druhých lidí. V nás všech je utlačována naše osobnost, naše vlastnosti, naše přirozenost.

Naučit se říkat NE je tak jedna z dovedností, které představují naši společnou misi.

A tím, že jde o dovednost, dá se naučit.

Podotýkám, že to není snadné. Ostatně, já se ani v rámci témat osobního rozvoje nezabývám ničím, co je snadné. Zabývám se jen tím, co stojí za to, co posouvá naše limity, co nás činí silnějšími, šťastnějšími, úspěšnějšími, a to snadné být nemůže, jinak by to už teď uměl úplně každý.

Jak tedy „vybočit z davu“, aniž by se v nás rozjely asociace z dětství? Jak říct NE a nebát se, že víc ztratíme, než získáme? Protože samotný magazín je naplněn psychologickými metodami, přidám v tomto článku alespoň pět jednoduchých racionálních postupů, které si můžete vyzkoušet hned. Například:

1. Prostě to řekni

„Ne.“ Hotovo. To je věda vyslovit to, co? Zkusme si to.

„Ne.“ V jednoduchosti je síla. Nemusíme chodit kolem horké kaše, dlouze vysvětlovat, obhajovat se, koktat ve stále složitějších vytáčkách. Protože to potom není NE.

Stejně tak to neoddalujme a neváhejme. Neotevírejme prostor k další diskusi. NE říká, jak je pro nás důležitý vlastní čas. Tak ho naopak nemarněme. Prostě řekněme NE.

A pokud cítíme naskakující žaludeční vředy a máme nutkavý pocit, že je to „slušnost“ a potřeba, doplňme stručné vysvětlení proč. Ale většinou to potřeba není. NE je kompletní informace, která stačí. Čím méně řekneme, tím lépe to řekneme.

NE, tohle nechci. NE, tohle se mi nelíbí. NE, tohle mi nedělej. NE, na tohle nemám čas.

2. Buď zdvořile asertivní

Je pro nás prosté NE příliš tvrdé? Asertivita je měkčí varianta, hodící se na určité případy. V magazínu často ukazuji typické citlivé situace a způsob vedení takových rozhovorů. Bývají to modelové situace, které si můžete zaměnit i za tu, v níž se právě nacházíte.

Asertivita je metoda sebeprosazení při respektování požadavků druhých. Je to specifická psychologická taktika, která vede ve výsledku k uspokojení obou stran. Ani jedna netratí, ale v tom je pointa – nesmí tratit ani jedna. Tedy ani my.

Mnoho lidí například neumí odmítnout cizí požadavek ve chvíli, kdy nemají volný čas, kdy se jim pomáhat druhým vůbec nehodí, kdy řeší jiné priority. A přece pak řeknou ANO.

A přitom by stačilo říct: „Je mi líto. Zrovna teď nemůžu. Ale dám Ti vědět, kdy a jestli to půjde.“ Tečka. Není důvod se cítit špatně. Prostě teď nemáme čas. Žadatel přišel nevhod, to se stane. Současně výhodou zdvořilé asertivity je možnost dodatečně přece jen změnit svůj názor (dám Ti vědět, kdy to půjde) anebo taky ne (dám Ti vědět, jestli to půjde).

Oblíbená varianta, která nakonec spíše vyvolá omluvu u toho, kdo přišel s požadavkem.

3. Returnuj otázkou

Jako return se v tenise označuje úder, kterým se efektivně vrací podání soupeře. Metoda returnování se hojně používá v pracovních vztazích, typicky u člověka v podřízené pozici.

Jeden příklad za všechny: Chce-li po nás nadřízený v daném okamžiku splnit více úkolů, než kolik jsme schopni objektivně zvládnout, je dobré returnovat: „Šéfe, rád Ti vyhovím a splním úkoly A, B i C. Nicméně pro jejich kvalitní odvedení potřebuji více času (2 dny). Jestli trváš na kratší době (1 den), řekni mi, který z úkolů A, B či C mám řešit prioritně.“

Jinak řečeno: Šéfe, chceš kvalitu, nebo kvantitu?

Moudrý šéf, pokud usoudí, že jde pouze o náš rozmar a lenost, nám jistě rád předvede, že (případně jak) v jím stanoveném čase zvládnout úkoly A, B i C.

Případně nám jistě rád doporučí kolegu, který nám výše uvedené zadání předvede. I my se rádi ponaučíme, abychom mohli pracovat efektivněji (jestliže to opravdu jde).

4. Otestuj vztah

Sám Steve Jobs ve svých pamětech přiznává, že „říct NE je vnitřně nepříjemné tam, kde jsme ještě neměli dostatečný čas a možnost odhadnout druhého člověka (jeho případnou reakci na naše NE), zhodnotit náš vztah (je pro nás tento člověk, respektive tento vztah vůbec smysluplný?) a pochopit svou roli v tomto vztahu (máme být ti dominantnější, či submisivnější?).“ Tehdy se podle Jobse přirozeně a pochopitelně bojíme, abychom kvůli dnešnímu NE zítra nelitovali. Máme totiž strach z následků odmítnutí.

Děje se to hlavně u začínajícího vztahu, kdy nevíme, jestli je tak pevný, aby ustál jedno NE. Ale právě proto, dodává Jobs, je nutné ho vyslovit.

Existují totiž lidé, kteří si našeho zdráhání všimnou a mohou s naším strachem říkat nebo slyšet NE kalkulovat. Tito manipulátoři (viz článek 5 neúčinnějších vět manipulátora, jež Tě připraví o rozum) pak prolamují naše osobní meze až k ryzímu zneužívání našeho Já.

Proto i partnerská psychologie doporučuje s NE začít co nejdříve. Vychází z toho, že:

  • Ten, kdo NE dokáže říkat, tím umí dávat najevo, že si váží svého času a svých priorit. Metodou zrcadlení pak lze očekávat, že takový člověk bude snáze respektovat i náš čas a naše priority, pokud budeme schopni se za ně postavit.
  • Ten, kdo cizí NE dokáže přijmout, tím zase umí dávat najevo, že respektuje druhého a jeho hodnoty. Metodou zrcadlení pak lze očekávat, že tento člověk předpokládá stejný přístup i od svého partnera.

Jen proto, že protistrana neakceptuje naše NE, neměňme svůj postoj – neustupujme, nerozbíjejme mantinely svých osobních hranic, zůstaňme pevní a neměkněme ani poté, co je druhý stále nepříjemnější. Položme si otázku, jestli ten, kdo nerespektuje naše Já, potažmo naše NE, vůbec stojí za naše ANO.

A jestli s někým takovým opravdu můžeme být dlouhodobě šťastní a kompatibilní.

5. Chápej NE jako sebeinvestici

Zatímco ANO bývá podanou rukou druhým, NE bývá podanou rukou nám samotným. Už Steve Jobs říkal: „Tím, jak často dokážeme vyslovit NE, vyjadřujeme, jak moc si vážíme sebe, na jakém místě hodnotového žebříčku vůbec máme sebe i jak moc jsme schopni dosáhnout osobního štěstí a naplnění.“

Ano, NE je investice do nás. Chcete mít více času pro sebe? Řekněte druhým NE na to, co Vám až příliš bere čas. Chcete se víc věnovat svým prioritám? Řekněte druhým NE na to, co znamená, že se máte věnovat jejich prioritám. Chcete uspokojit své potřeby? Řekněte druhým NE na to, co způsobuje, že uspokojujete jen jejich potřeby – a své upozaďujete.

Chceme-li být v životě šťastní, naplnění, úspěšní, musíme začít u sebe, u toho, co vytváří dobré pocity nám. Někdo tomu říká sobectví, a proto dává přednost jen cizím hodnotám. Není sporu o tom, že takový člověk je požehnáním pro druhé. Že jemu budou rádi říkat: „Ten je ale hodný…“ Jenže hodný neznamená vždy šťastný, naplněný a úspěšný.

Možná bude mít dobrý pocit z toho, že někomu pomohl, ale kdo pomůže jemu?

Je tvrdé si uvědomit, že nikdo jiný nemá povinnost investovat do našich potřeb, hodnot a štěstí. Tu povinnost totiž máme jen my sami. A když neinvestujeme do svého života, pak se nemůžeme divit, že necítíme žádný výnos. Bez investice není výnosu.

A přitom stačí začít těmi dvěma písmeny. NE. V té formě, která nám nejvíc vyhovuje.

Rádi byste změnili svůj příliš benevolentní a defenzivní postoj k okolí, které Vám krade čas i sebevědomí? Využijte magazín Projít koncem k začátku. Buď si ho můžete koupit samostatně zde. Anebo mnohem výhodněji v rámci předplatného, kdy navíc dostanete ještě přístup do uzavřené skupiny, ke klubovým živým vysíláním přímo ve skupině, ke klubovým článkům na FirstClass.cz a dalším benefitům uvedeným zde.

© Petr Casanova

Zdroj: www.firstclass.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením „Dar“ do zprávy pro příjemce.

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021