Zdroj: Pixabay.com

Kdo nám vtiskl roli soudce, který říká, Ty jsi hoden lásky a Ty nikoliv, až budeš podle mého soudu dokonalý, pak jsi hoden lásky? Tento myšlenkový konstrukt je pouhý lidský výmysl. Nic neznamená, nic nepřináší, může odejít.

Doba čtení 2 min.

Cestyk sobě


Je zde jeden fakt, který byl a je přehlížen a zbytečně vede lidstvo k pochybám o síle vlastní hodnoty. Aby byla překonána iluze o vnímání síly vlastní hodnoty, je potřeba přestat lidem říkat, že je nikdo nemůže milovat, dokud nezačnou milovat sami sebe.

Vím, mnozí automaticky zabrousí pamětí k příručkovým textům, kdy se píše o tom, že musíme nejdříve začít milovat sami sebe, aby nás vlastně mohli milovat i ostatní. Rozhodně není účelem zpochybňovat různé stupně vývoje k bezpodmínečné lásce, to vůbec ne. Jde pouze o jiný úhel pohledu, který může velmi usnadnit nejen postoj k vlastnímu životu každého z nás, ale současně se nabízí i hluboký potenciál, jak podpořit kolektivně soucit a laskavost. Tolik žádané vlastnosti, které nyní velmi potřebujeme.

Sasha Freemind, Unsplash

Aby byl dekódován mýtus o síle vlastní hodnoty, je nutné přestat vkládat do lidských myslí fakt, že lidé nejsou hodni lásky jenom proto, že procházejí složitým obdobím, kdy se láska k sobě samému rodí v té bezpodmínečné podobě. Každý, úplně každý jsme v životě prošli obdobím, kdy vztah k sobě samotnému prostě skomíral. Je to tak. A nyní si vzpomeňte, jak jste se cítili, když vám v tu chvíli někdo řekl, že jste naprosto hodnotní, i když jste si to v tu chvíli o sobě tolik neuvědomovali.

Každý, skutečně každý člověk je hodný lásky právě teď, ať už je jeho situace jakákoli. Kdo na tomto světě vůbec může o někom říci, že si nezaslouží být milován? Kdo si může brát toto právo „kastovat“ lidi: Ten je hodný lásky. Ten nikoli. Jak snadné je zbavit člověka jeho síly. Obzvlášť v období, kdy se síla spíše hledá, než nachází; obzvlášť v období, kdy je více otázek, než odpovědí.

Láska nezná hranic a omezení. Procházíte-li obdobím, kdy hledáte sílu a odpovědi, buďte bdělí, komu dovolíte, aby vás k této síle vedl či provázel. Za jakých „podmínek“ se budete muset vzdát vlastních iluzí nebo naučené pravdy o sobě samých, abyste se opět navrátili do neohroženého stavu vnímání vlastní hodnoty.

Všímejte si, koho máte na piedestalu dokonalosti a proč. Kdo tam je? Všímejte si, komu dovolujete, aby měl vliv na vnímání síly hodnoty vaší osobnosti. Všímejte si, komu tím, že o sobě začnete pochybovat, ve své podstatě odevzdáváte svoji sílu.

Závěrem bych ráda každému z vás řekla, že je naprosto v pořádku, když se člověk zmýlí a udělá chybu. Je to v pořádku, a člověka to naopak posouvá dále. Chyby neexistují, jedná se o učení na životní pouti. Vzniká zkušenost, díky které jsme se něčemu naučili. Tím, že se člověk zmýlí či se ocitne v situaci, která není příjemná, neznamená, že je s ním něco špatně. Vůbec ne. Každý jsme zde od toho, abychom se učili a rostli.

A tak to je. Chraňte si svoji sílu, pečujte o ni tím, že ji budete každý den hýčkat. Jak? To je otázka konkrétně na Vás. Jak to uděláte, abyste si vzali svoji sílu zpět? Co Vás napadá? Každý je intuitivně schopen přijmout informaci, jak se spojit s neomezeným zdrojem a následovat vedení, jak se dostat plně do vlastní síly.

Zdroj: www.seberizeni.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě