Chcete-li komunikovat s člověkem z druhého konce zeměkoule, který hovoří zcela jiným jazykem, jediné, co potřebujete udělat, je se zasmát.

Smích je univerzální formou komunikace. To naznačuje, že pro lidstvo má hluboký význam.

Odhaduje se, že smích se objevil u lidí ještě před samotným vývojem řeči.

Používal se jako způsob komunikace mezi matkami a novorozenci, jako forma vizualizace hry, případně pro posílení skupinové soudržnosti.

Obvykle je smích vůlí neovládaná odezva.

Jinými slovy, je to něco, do čeho se nedokážete přinutit. Mechanismus smíchu je spouštěn v mozku a ovlivňuje způsob dýchání, výraz tváře, a dokonce i svaly ve vašich nohách či rukou.

Také hraje významnou roli ve vašem zdraví. Kolem smíchu panuje mnoho záhad, které z něj dělají nejvíce fascinující fyzickou reakci, jejíž jsou lidé (ale i pár jiných živočišných druhů) schopni.

Jak smích ovlivňuje vaši paměť

Výzkumníci na Kalifornské Univerzitě zkoumali, jaký vliv má humor na vaši paměť.

Rozdělili 20 starších lidí do dvou skupin. První skupina se dívala 20 minut na zábavná videa. Druhá skupina během této doby seděla v tiché místnosti.

Před a po události daly oběma skupinám provést test na krátkodobou paměť.

Skupina s humorem zaznamenala výrazné zlepšení jejich paměťových schopností – zlepšení nastalo až u 46% lidí ve srovnání s 20% u skupiny bez humoru.

Ti z humorné skupiny měli také mnohem nižší hladiny stresového hormonu kortizolu.

Podle výzkumníků je smích výborným a současně příjemným nástrojem, jak neutralizovat útlum paměťových schopností u starších lidí.

Závěry studie poukazují na to, že humor má klinické přínosy a rehabilitační důsledky. Může být zařazován do programů, které podporují pohodlí celého člověka u starších lidí.

Schopnost se učit je pro tyto lidi důležitá pro zlepšení jejich kvality života, včetně mysli, těla, ducha, ale i sociálních a ekonomických aspektů.

Starší lidé mají mnohdy problémy s pamětí. Zdravotničtí pracovníci jim nyní mohou nabídnout pozitivní, příjemné a přínosné terapie humorem pro zlepšení jejich zdravotních problémů.

Vliv smíchu na imunitu, spánek a další stránky zdraví

Co víc dokáže pro vás udělat smích?

Výzkumy ukazují, že smích dokáže také snižovat stresové hormony a posílit váš imunitní systém za současného vybuzení optimistických pocitů.

Smích potvrdil bohaté fyziologické, psychologické, sociální a duchovní přínosy pro zlepšení kvality života. Mnohé kliniky dnes zavádějí terapie smíchem do svých léčebných programů.

Na celém světě se stávají populárními i takzvané skupinové terapie smíchu či smíchová jóga.

Tuto uvádíme krátké shrnutí pozitivních účinků smíchu:

  • relaxace svalů
  • spuštění tvorby tělu přirozených látek potlačujících bolest (endorfiny)
  • zlepšení spánku
  • zlepšení kreativity a paměti
  • zlepšení trávení
  • zvýšení absorpce kyslíku
  • zlepšení pohody a pozitivních emocí
  • posílení imunity
  • zlepšení krevního tlaku

Profesorka Sophia Scottová, vědkyně neurologie a začínající komička, dala dohromady následujících 10 překvapivých faktů o smíchu.

1. Myši se smějí, když je polechtáte

Když polechtáte myši, začnou se smát. Čím více se spolu hrají, tím více se smějí.

Psycholog Jack Panksepp tento úkaz poprvé pozoroval v roce 1990. Jelikož myši se smějí na velmi vysokých frekvencích, potřeboval k tomu speciální zařízení.

2.Máte větší pravděpodobnost se smát v blízkosti jiných – a ne kvůli vtipem

Podle výzkumníka na smích Dr. Roberta Provinu, je mnohem větší pravděpodobnost, že se během smíchu nacházíte v okolí jiných lidí.

Kritickým spouštěčem smíchu u většiny lidí je přítomnost jiné osoby, a ne vtip anebo shlédnutí směšného filmu.

Po bližším prozkoumání 1200 lidí v jejich přirozeném prostředí došel Dr. Provine a jeho tým k závěru, že smích následoval po vtipu přibližně v 10 až 20% případů.

Také zjistili, že sociální smích se vyskytuje až 30krát častěji než smích o samotě.

Ve většině případů smích následoval po víceméně banální poznámce. To nasvědčuje tomu, že člověk je při jeho spuštění mnohem důležitějším faktorem než samotná obsahová podstata.

3. Váš mozek dokáže rozeznat falešný smích

Výzkum profesora Scotta ukázal, že váš mozek ví rozeznat přirozený smích od falešného.

Pokud slyšíte předstíraný anebo úmyslný smích, vyvolá to vyšší aktivitu v předním mediánem prefrontálním kortexu mozku, který vám pomáhá pochopit emoce druhých lidí.

To nám napovídá, že mozek se automaticky pokouší analyzovat, proč se někdo druhý směje úmyslně.

4. Smích je nakažlivý

Pořekadlo, že „smějte se a svět se bude smát s vámi“ je více než jen pořekadlo. Smích je opravdu nakažlivý.

Jeho zvuk aktivuje v mozku oblast motorického kortexu, který je zodpovědný za pohyby svalů na obličeji. Po zaregistrování smíchu se váš mozek připravuje na připojení k němu.

5. Vtipy jsou směšnější, když znáte komedianta

Obeznámenost je klíčová část humoru a smíchu.

Výzkum ukazuje, že vtip vyslovený známými komedianty vám přijde zábavnější, než když tentýž vtip vysloví někdo, koho neznáte.

6. Smích spaluje kalorie

Smích zvyšuje jak výdej energie, tak i tep o přibližně 10 až 20%. To znamená, že smíchem trvajícím 10 až 15 minut dokážete spálit dodatečných 10 až 40 kalorií.

To sice zní teoreticky dobře, ale pro smysluplný efekt byste se museli z chutě smát alespoň hodinu aneb i více.

Každopádně, pár extra spálených kalorií každý den a možná budou i „nové válenky“

7. Smích je prospěšný pro váš partnerský vztah

Výzkum ukazuje, že páry, které používají smích a úsměv při diskusích o vážnějších tématech, se okamžitě cítí lépe.

Také z dlouhodobějšího hlediska zaznamenávají ve svém vztahu lepší úroveň spokojenosti.

Často i spolu ve vztahu déle vydrží.

8. Smích vyžaduje načasování

Smích má svůj jedinečný vzor. Jen velmi zřídka se objeví uprostřed věty. Nejčastěji se vyskytuje buď na jejím konci anebo během přestávky v rozhovoru.

To naznačuje, že slovní projev má prioritu.

Dr. Provina k tomu uvádí:

Výskyt smíchu na konci hovorových frází naznačuje, že neurologicky založený proces řídí umístění smíchu v našem projevu.

Do vyjadřování smyslově orientovaného projevu jsou zapojeny rozdílné oblasti mozku jako do emočně laděné vizualizace smíchu.

Komedianti také využívají přirozenou tendenci smíchu růst a opět vyprchat.

Určitě jste si někdy všimli, jak na konci věty nechávají mezery, aby je posluchači vyplnili svým smíchem.

9. Smích je atraktivní

Výzkum Dr. Provinu zjistil, že ženy se smějí o 126% více než muži při vzájemných mezi-pohlavních rozhovorech, kde muži jsou ti, co k smíchu ženu vybízejí.

Prozkoumal více než 3700 osobních inzerátů v novinách. Vyplynulo z toho, že ženy o 62% častěji zmiňovali smích, včetně hledání partnera se smyslem pro humor.

Naproti tomu muži ve svých inzerátech více inklinovali humor nabízet.

10. Některé věci dokáží rozesmát v podstatě každého

Sice neexistuje vtip, který by dokázal rozesmát každého, ale profesor Scott zjistil jednu zajímavou věc.

Nejlepším způsobem, jakým lidi rozesmál ve své laboratoři bylo, když jim pustil videoklip s lidmi, kteří se snaží zdržet se smíchu v situaci, v níž smát se by bylo velmi nevhodné.

Závěr: Smějte se každý jeden den

Děti se smějí snadno a často, ale dospělí často zapomínají, že pro smích by měli udělat místo ve svém každodenním životě.

Pokud je to možné, zakomponujte smích do své každodenní rutiny tím, že objevíte to, co vás dokáže rozesmát.

Nezapomínejte, je větší šance, že se k smíchu dopracujete ve společnosti jiných. Proto se snažte najít humor ve chvílích, které trávíte s přáteli, rodinou či spolupracovníky.

Někteří odborníci dokonce pro každého doporučují na každý den 10 až 15 minut smíchu podobně, jak se doporučuje pravidelné cvičení či denní konzumace ovoce a zeleniny.

Zdroj: https://www.vylectese.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png