Otázky od milé dámy na Strážce An-ab-el(a), děkuji za možnost sdílení:
Jaké je moje poslání teď ? Co bych měla udělat v tuto chvíli, jakou práci dělat ? A co můj vztah s mým partnerem, má to ještě smysl?
Odpověď od Strážce An-ab-el (a):
Ach milovaná ……,
Jak málo jsi ukotvená. Jakobys vlála ve větru. Je potřeba být více ve hmotě vnořena. Pak nabyde ti jistota a sama sebe ukotvíš a budeš se umět rozhodovat. My nahoře vás vedeme, abyste naplnili váš osobní plán, my pomáháme s rozvojem a vývojem, avšak vy sami se musíte již naučit plně stát za svým názorem a rozhodnout se a nést odpovědnost.

Takže, jestli má smysl dále setrvávat někde, kde ti není dobře nebo nemá, to si naciť sama. Láska nemá pochybností. Láska je, a jakmile se tam vkrádá divný pocit na srdci, pryč od toho. Mnoho pracovníků Světla má, či mělo období, kdy si museli přijít na to, že ti druzí jim svým hodnocením, sebevědomí nepřinesou. Budeš-li si plně vědoma sama sebe, budeš pak stát ve své Síle a budeš přesně vědět, co chceš a co nechceš, a kudy se vydáš a co již opustíš. Proto ti radím nyní, zamysli se nad svou energií, kolik jí vydáváš pro druhé, kolik ti zbyde na tebe samotnou a kolik bys potřebovala ke svému radostnému žití?

Co se týče práce, tak máš dovednosti empatie, naslouchání, čisté srdce,…,což tě předurčuje pro práci s lidmi. Tvé jemné vyzařování je lidem příjemné, avšak je třeba plného ukotvení, jinak dochází ke značnému úbytku energie a pak máš vnitřní rozpolcenost. Tvé jemné energie můžeš využít i skrze ruce a srdce, avšak nikdy neléči lidi ze strachu z nemocí, nebo z touhy je zachránit. Můžeš pouze přiložit ruce a žádat Zdroj, zda-li povolí léčení a je-li to v souladu s plánem duše dotyčného. Nezasahovat do duchovního vývoje! To mnoho lidí koná a pak narušují Plán.

Tvým posláním je ukotvovat svou esenci ze své domoviny zde na Zemi. Tvým posláním je stát v předních řadách Světla a pomáhat klopýtajícím a probouzejícím. Dále skrze dary přinášet Světlo tam, kde není, nebo je ho příliš málo. Na to však musíš být v plné kondici s vitální silou a silným vědomím sama sebe.

Ještě bych se soustředil na rané prožitky v této inkarnaci a hodnocení druhých osob. Tyto programy již propusť a odevzdej, nejsou ti potřebné a neslouží k ničemu.
„Já odevzdávám veškeré programy, kdy druzí hodnotili mé chování, mé prožívání, mou postavu a mé vzdělání. Já jsem……, pracovnice Světla a nyní konám ve své nejčistší podstatě skrze své Srdce a světlo v něm. Já jsem Světlo a já jsem Láska a já čistím své struktury od těchto nánosů.“

Přeji ti na tvé pouti mnoho Odvahy a Síly. Buď statečná, stůj v předních liniích a nevzdávej se. A pokud se ti stane, že budeš zesláblá a ve zmaru, tak žádej nás Světelné průvodce o podporu a my ti Světlo připomeneme:).

www.celesta.cz

Zdroj: FB Denisa Celesta Kralovičová


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png