Zdroj: Pixabay.com

Dvě malá slůvka –  ,,Já Jsem” – obsahují klíč k poznání tajemství radosti, lásky, hojnosti, úspěchu a naplnění, které jsou důvodem, proč jsme zde.  Víme, že  tato slova jsou mocná a během každého dne je nesčetněkrát použijeme, abychom tvořili realitu, v níž žijeme. Naše celoživotní hledání je hledáním pravdy, chceme poznat a vědět, že ono mocné Já Jsem našeho duchovního aspektu  je schopno se převést do materiálního světa, a ono to dělá, ať již tak činíme vědomě nebo nevědomě. Avšak nejsilnější je tato vazba, pokud ji používáme jako odpověď, a ne jako otázku….

Otázka ,,Jsem?”  není účinným způsobem, kterak přistoupit k  pátrání po pravdě. Vlastně jde o otázku, jejíž odpověď je opět otázkou… Jsem dost silný? Jsem  hoden lásky? Zasloužím si mít všechno, po čem toužím? Tyto otázky jsou pro nás důležité, avšak pocházejí z oněch míst, kde máme určité pochybnosti a chceme potvrzení.  Naším dalším krokem – zaujímáme-li takovýto úhel pohledu – je nalézt někoho, kdo nám poskytne kladnou odpověď.  Jenže víme, že ti a to, jež přitahujeme, nám zrcadlí naši energii, takže nalézáme pouze ty, kteří nám odpovědi dát nemohou, jelikož sami mají úplně stejné otázky jako my.

Použijeme-li ,,Já Jsem” ve formě otázky, vlastně žádáme vesmír o  svolení být tím, kým jsme, o svolení ztělesnit sílu a přítomnost, kterou ve svých životech mít chceme.  Chceme pravdu, o níž si myslíme, že možná je onou pravdou, již žijeme. Jenže my žádné svolení nepotřebujeme, a nikdo – včetně vesmíru – nám nemůže dát svolení, abychom byli tím, kým v nejhlubším jádru své bytosti jsme.  Tím jsme prostřednictvím vyjádření energie Já Jsem – a musíme přeměnit své pochyby v důvěru, strach ve víru, a stát nezlomně a pevně  s vědomím, že naše pravda je pro nás pravdivá tehdy, když jsme schopni ji vyslovit či spíše veřejně prohlásit, namísto toho, abychom prosili o svolení.

,,Já Jsem” je tak mocný výraz díky tomu, že je prohlášením našeho záměru. Mluví o naší pravdě, a právě proto tohoto výrazu musíme vždy užívat s maximální rozvahou a obezřetností. Slovy ,,Já Jsem” tvoříme svou realitu a přitahujeme k sobě vše, co s ní je v souladu. Cokoliv následuje po výrazu ,,Já Jsem”, je naší pravdou a vesmír nám v odpovědi posílá energii k uskutečnění právě tohoto.  S Já Jsem  zaujímáme pevně svou pozici,  vyjadřujeme sebe sama a svou pravdu. Je to to, co doopravdy chceme? Uvědomujeme si sílu této volby?

I když nedostaneme svolení, získáme výsledky, a pokud stvoříme něco menšího než to, co si přejeme, víme, že jsme položili otázku namísto vyhlášení našeho záměru, že jsme se vyjádřili na základě pochyb  a nikoliv vědění, a příští záměr tedy stvoříme tak, aby nás ukotvil v nejvyšších aspektech naší pravdy.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě