Evropský soudní dvůr shledal v květnu 2014 Itálii vinnou nedodržováním zákazu chovu slepic – nosnic v nezdokonalených klecích.

Při předání případu soudu to bylo více než 18 měsíců, co Itálie nedodržovala stanovený zákaz, který vešel v platnost 1. ledna 2012. Zákaz je dán směrnicí Evropské rady č. 1999/74/ES, ze dne 19. července 1999, která stanovuje minimální požadavky na ochranu nosnic.

Komise byla nucena předat Itálii soudu, jelikož žádné jiné snahy nebyly účinné a 12 miliónů slepic zůstávalo na konci roku 2012 stále v nelegálních klecích.

Aby Evropská komise Itálii soudu předala, museli občané a organizace v EU vyvíjet neustálý tlak a dávat EU na vědomí své rozhořčení nad nedodržováním zákazu – v roce 2012 se nejednalo pouze o Itálii, ale i o dalších několik zemí EU.
Také díky našim aktivitám a podpoře tisíců občanů v ČR se tak mohlo stát.
Více informací zde – odkaz na Aktuálně.

S pozdravem

Dita a Pavla
Společnost pro zvířata – ZO ČSOP (Society for Animals)
Dům ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4, ČR

E-mail: pomahame@spolecnostprozvirata.cz
Internetové stránky Společnosti pro zvířata – ZO ČSOP
Tel: +420 222 511 494

č. účtu: 158182860/0300
Chci podpořit Společnost pro zvířata!

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png