Zdroj: Zivotvorba.cz

Sjednocujeme se, abychom se vzájemně podpořili a vytvořili portál bezpečí v období nejistoty a čase velkých změn.
Společně posilujeme v sobě víru v naše zdraví a imunitu, v osobní sílu i odvahu k proměně, která přichází. Na vlně soudržnosti, soucitu i soustrasti, skromnosti, soběstačnosti a zároveň láskyplné podpory a pomoci druhým věříme, že jsme ochotni a připravení překonat úskalí, obrodit sebe, naše rodiny i společnost tak, abychom se stali pokornější vůči nejvyššímu Řádu všech věcí,vnímavější vůči nejvyššímu Dobru, citlivější vůči opravdové Kráse, souladnější s Nejvyšší Spravedlností a tvořivější v objevování nových cest k Harmonii.

V tichu a hlubokém dechu se otevíráme v Duchu a modlíme za zmoudření našeho národa i lidstva a příchod takových autorit, které ukotví morální, etické i spirituální hodnoty do lidského společenství a společně tak zachováme naše zdraví a stvoříme zdravý í krásnější život na Zemi pro nás i naše další generace.

Společně a s pokorou přijímáme a děkujeme za zkušenost, kterou nyní procházíme a děkujeme všem, kteří nasazují své životy pro zdraví světa.

24. 3. 2020

My, lidé na cestě, Via Sophiae,

www.centrumprirodnilecby.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě