Inelia Benz: Jak naložit se strachem

datum 21. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Způsob jak naložit se strachem používám osobně při své osvětové duchovní činnosti zaměřené na celkový vzestup. Považuji jej za zásadní úkol, za klíčové cvičení. Je to velmi účinný, nezbytný pevný krok na cestě k vyšším cílům. Veškerým svým obsahem je základním kamenem pokroku, stejně jako klíčovou součástí vyjádření našich snů v tomto 3D světě.
Také ulehčuje od stresu a úzkosti.
Kdykoliv pocítíš strach můžeš provést toto cvičení.
Nejlepších výsledků lze dosáhnout v tichém soukromém místě s předem napsaným seznamem všech svých obav a strachů:
Pohodlně v sedě či v leže, s narovnanými zády, zavři oči
Nadechni se hluboce a pomalu až do břicha a poté vydechni nejrychleji jak to dokážeš.
Opakovaně se nadechni co nejpomaleji a vydechuj co nejrychleji.
A ještě jednou, nadechni pomalu, pomaloučku a poté rychle vydechni.
Nyní pokračuj v dýchání svým vlastním tempem.
Od hlavy až patě postupně projdi své tělo abys nalezl energii strachu.
Hledej strach. Nemůžeš-li jej nalézt přečti si některý ze svého seznamu a poté procházej své tělo znovu.
Nalezneš-li strach ve svém těle, skromně na něj pohlédni.
Nezkoumej jej, pouze na něj pohlížej.
Dovol mu jeho přítomnost
Dovol mu aby existoval
Dovol mu růst a být.
Může to být fyzické nepohodlí, třeba uzlík, bolest, soustředění energie, také může být skrz naskrz myslí či vzpomínkou a nebo právě jenom bázlivou emocí.
Jenom na něj pohlížej.
Pozoruj jej
Prociťuj jej
Dovol mu aby tu byl
A řekni: “Strachu, jsi tady vítán.”
Buď vítán
Přivítej strach a dovol mu růst
Nech jej se stávat se větším a větším..
Dovol mu růst a růst ... tak velký aby mohl odejít
Nech jej být tak velkým jak jen vůbec může
Dovol mu aby se ti projevil.
Avšak nerozebírej jej, neanalyzuj.
Prostě připusť cokoliv přichází.
Ať jsou to slova, myšlenky, vzpomínky...
Sleduj jej přejde-li v jinou emoci, dojetí či vzrušení a nebo se někam v těle přemístí
Cokoliv provede, přivítej jeho novou tvář. “Jsi zde vítána, myšlenko... Jste zde vítáni mé vzrušivé pohnutky, slova, vzpomínky, jsi zde vítán strachu.
Jsi zde vítán.
Pozoruj jej a sleduj.
Nyní, připusť si jít blíže a obejmout strach v jakékoliv jeho zvolené podobě.
dej mu světlo a lásku, dovol mu jeho bytí.
Poděkuj mu za jakoukoliv práci kterou pro tebe vykonal, za to že s tebou byl tak dlouho.
Nyní, uvolni jej do Jednoty. Dovol mu svobodný návrat k věčnému Prameni
Nadechni se hluboce. Jak se nadechuješ, vdechni světlo a lásku. A při výdechu dovol, aby světlo a láska šla a naplnila prostor, který býval zaplněn strachem.
Teď dýchej hluboce a pomalu, vdechuj světlo a lásku, dovol tomuto světlu a lásce aby se šířila skrze tvé tělo a do tvého okolí.
Nyní prohlédni své tělo od hlavy až pa patě zda-li tam nějaká část strachu nezůstala. Pokud ano, zopakuj cvičení teď hned. Pokud ne, můžeš (za použití svého seznamu) cvičení zopakovat a nebo právě skončit otevřením očí a pořádným protažením.
Opakuj cvičení každý den dokud ani kousek strachu nezůstane v tvém životě.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico