Individualita versus Celek

datum 2. 7. 2018

Řekněme si to narovinu. Většina lidí má tendenci oscilovat mezi dvěma extrémy: nezdravým sebevědomím, postaveném na pocitu vlastní výjimečnosti a nadřazenosti, a pocitem bezvýznamnosti, méněcennosti, průměrnosti až podprůměrnosti. Oč víc někdo trpí pocitem bezvýznamnosti, o to víc se snaží najít něco, v čem vynikne, dokázat, že je skvělý a získat obdiv a uznání ostatních.

V důsledku to všechno vede jen k tomu, že jeden druhého potlačujeme, ponižujeme, zastiňujeme, že spolu soutěžíme. Neboť vyniknout lze jen na úkor někoho jiného.

Ve vyšších dimenzích (na úrovni duší) to tak není. Všechny souladné duše - vysokovibrační bytosti  byly stvořené jako dokonalé. To ale neznamená, že by měly stejné energetické kvality a měly by existovat ve stejných energetických podmínkách.

Jejich dokonalost spočívá v tom, že prožívají samy sebe jako naprosto úplné, cítí pocit naplnění a nezažívají frustraci. Jsou naprosto spokojené s tím, kdo jsou a kde jsou, protože mají ideální podmínky se seberealizovat a prožívat sebe sama. Nepotřebují se nijak doplnit, nechtějí být někým jiným. Mají tak hluboké vědomí sebe sama, že si nepotřebují dokazovat svoji hodnotu. Tvoří a projevují se podle toho, jak to cítí, ne proto, aby získaly uznání.

Proto je pro ně naprosto samozřejmé spolupracovat, spolutvořit s ostatními. Ví, že tím, že je někdo jiný dobrý, nic neztrácejí. Nemají pocit, že v davu zaniknou, ale prožívají naopak ještě větší pocit sebenaplnění a násobí navzájem energii. Jako dva zamilovaní lidé na počátku vztahu.

Je to mimo jiné právě proto, že každá duše je jiná. V božím stvoření je VŠECHNO, to znamená nevyčerpatelné množství variant, barev, nuancí, řešení a cest. Boží Jednota rozhodně neznamená stejnost, šeď a nudu.

Pro někoho je asi naprosto neslučitelné připustit, že bychom každý mohli být individualitou, jedinečným originálem, který tvoří důležitý dílek boží skládačky, že bychom každý mohli dělat to, co chceme a co cítíme, a zároveň bychom mohli prožívat sami sebe jako součást Jednoty, vnímat a tvořit v souladu s Celkem.

V tom ale spočívá genialita božího tvoření. Je to záruka nevyčerpatelnosti energie.

Individualita bez vědomí Celku totiž vede k sobeckosti, bezohlednosti, nesmyslnému drancování a vyčerpávání energie, smrti a zániku.

Prožívání Jednoty bez vědomí vlastní individuality, odevzdávání se do vůle Celku a vzdávání se vlastní síly a hodnoty vede do stejnosti, šedivosti, nudy a otevírá cestu k tomu, abyste byli energeticky zneužíváni. Což opět v důsledku způsobuje vyčerpání energie, zánik a smrt. 

Individualita bez vědomí Jednoty a Jednota bez vědomí individuality nemají smysl a vzniká pokřivení, nesoulad.

V tomto období všichni procházíme procesem, kdy nás naše duše vedou k tomu, abychom objevili a začali prožívat svoji jedinečnost a zároveň, abychom vnímali jedinečnost a důležitost ostatních v rámci božího organismu.

Mimochodem i proto v naší práci trváme na tom, aby ti, kteří k nám přicházejí, absolvovali nejprve úvodní přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech, kde je přiblížen boží řád jako celek a nastíněn smysl jednotlivých typů duší. Proto také vnímáme jako velmi užitečné slyšet kromě příběhu vlastní duše i příběhy jiných duší. Dává to možnost uchopit vlastní hodnotu, uvidět svoji jedinečnou cestu, a zároveň si udělat představu, jak může být naprosto odlišná cesta někoho jiného také dokonalá, krásná a důležitá.

Existují energie, jejichž projevy a význam jsou v této realitě vidět více, a energie, jejichž role a význam jsou doceňovány méně, nebo dokonce nejsou vidět vůbec. U jedinců s takovými dušemi je obzvlášť důležíté pojmenovat, zvědomit a zviditelnit jejich energetický přínos. Tím může jejich energie v této realitě zesílit, což přinese větší pocit štěstí a naplnění nejen těmto jednotlivcům, ale přispěje to k vývoji, harmonizaci  a pozvednutí celého systému.

Nicméně je tu i řada duší, které vnášejí do této reality kvality, které jsou velmi očistné, osvobozující, a přesto bývají často vnímány jako nežádoucí a negativní, neboť většina lidí se bojí radikálních změn  a nechce se vzdát svých iluzí. Osoby s takovými očistnými a transformačními energiemi pak bývají očerňovány, označovány jako temné a ubližující, přestože přinášejí vývoj, očistu a nové možnosti.

Vnímáme, že smysl naší práce spočívá mimo jiné v tom, abychom ukázali důležitost a význam každé energie v rámci božího Celku, abychom rehabilitovali a očistili ty, kteří byli neprávem očerněni a zviditelnili ty, kteří až dosud přispívali ke společné tvorbě, aniž by je kdokoliv vnímal a vážil si jejich energie.

Tím, že každý bude na svém místě a jeho role bude vnímána a doceňována, bude díky vzájemné podpoře, uznání a lásce docházet k násobení energie. Energetická hladina se zvedne a vše, co má na sebe navazovat, se propojí. Ve vzájemné propojenosti a návaznosti bude vše lehčí, krásnější a zábavnější. Bude docházet k většímu a většímu násobení energie a energie bude nevyčerpatelná... To je cesta k nesmrtelnosti.

©Iva Uhlířová, 2018. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky a zdroje s aktivním odkazem.

Zdroj: https://www.benodis.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico