Indigové děti, to jsou ty, které se narodily s mimořádnými duchovními schopnostmi a vědí, proč jsou na Zemi. Od malinka vědí,že přišly pomáhat lidem, aby žili správně, v lásce.

Ruský chlapec, jedenáctiletý Saša, který je pokládán za indigové dítě, odpovídal v roce2006 na rozmanité otázky na ruském internetovém fóru. Rozhovor se Sašou stojí za pozornost.V roce 2008 se šířily internetem názory jiného ruského indigového dítěte – Borise. Saša odpověděl na jakékoliv otázky a jeho odpovědi jsou téměř vždy překvapivé.

11letý indigovýchlapec vypráví o změnách na planetě Zemi

Zdroj: http://www.kanal22.cz/clanky/vesmir/11lety-indigovy-chlapec-vypravi-o-zmenach-na-planete-zemi–1.-dil-.html

1.  Zeptejte se Saši, jakvidí budoucnost Země a lidstva.

Dobře, pokud lidé nezačnou válku.

1.  Proč by mohla začít válka?

Protože lidé mají k dispozici podivnou energii, které nerozumějí. Ta může zabíjet.

3. Má cenu probouzet jiné lidí, nebo je to věc každého?

Ano,  je to třeba. Lidem se neustále pomáhá, ale oni často neslyší. Někdy se  nechtějí probudit, a tak je přestanou budit. Je nám velmi líto lidí,  kteří se nemohou probudit,ale oni to tak chtějí.

4. Může Saša objasnit, co je to za energii?

Je  to „tea“, vypadá jako koule s třemi prstenci. Rychlost otáčení prstenců  je vyšší než rychlost částice (neví, jak ji nazvat). Analogické slovo  je „albis“. Energie přichází od Slunce ve stejných časových intervalech.  Rozděluje se po Zemi, ale nejen na ní. Nejvíce ze všeho na Saturnu.  Taková energie je i na jiných planetách.

5. Odkud se vzali lidé?

Lidé  byli přineseni na Zemi před 12 437 lety. To je přesné datum od těch,  kteří to pozorovali. Pak s lidmi jednali mnozí další. Lidé, to nejsou  obyčejné bytosti. Mají mnoho přátel.

6. Kdy se lidé stanou lepšími a zůstanou už takoví? Kdy se asi tak dokončí přeměny, kdy se vše uklidní?

Lidé  se stanou lepšími až tehdy, kdy přestanou vše nesprávně dělit. Teď  dělají vše nesprávně,nespravedlivě. Přeměny teprve začaly. Skončí  tehdy, až vy tu už nebudete.

7. Vědomosti existují samy od sebe nebo jsou tvořeny?

Vědomosti  existují ve světe,kde žijeme, samy od sebe. Mimo svět není vědomostí.  Vytvářejí je ti,kteří vytvářejí život na hvězdách a planetách. Znalosti  je třeba umět využívat. My jsme teď přišli vám vysvětlit, jak to dělat.  Pak odejdeme, a lidé to budou dělat sami. Země má celou knihu Znalostí.  Lidé z nich využívají jen málo. Překáží jim to, že neumějí číst. Kniha  je „napsána“jazykem, který lidé rozdělili. Nyní je třeba zase ho  sestavit.

.
9. Proč lidé dělají všechno nesprávně? Takové už je přinesli na Zemi? Nebo usnuli?

Lidé  spí. Ten sen je nemoc.Dříve byli lidé jiní. Někdy se lidí bojím. Mnozí  z nich jsou zlí a nepříjemní. Nevědí to, ale já vidím. Bojí se jich i  moji druhové. Ale všichni lidé nejsou takoví. Když je sem přinesli, byli  úplně jiní. Já jsem je takové viděl. Lidé jsou dobří a milí! Proto je  velmi miluji!

10. A jak to, že lidé rozdělili svět?

Stali  se slabými. Slabý hledá silného, a silný zase slabého. Ti,kteří zde  usídlili lidi, si nemysleli, že budou bojovat o svět, který jim prostě  dali. Pokládají ho za svůj. On také jejich je. Mně maminka také dává  dobré hračky.

11. Jak dlouho podle tvých smyslů zbývá do přechodu?

Bude  to už brzo. Ale není to přechod. Je to Změna. K takové nedochází  poprvé. Nemohu říci přesné datum, protože lidé by si začali dělat plno  starostí a dělali by chyby.

12. Jak bude přechod probíhat? Postupným narůstáním vyšší úrovně nebo rychlým skokem?

Změna  pro lidi neproběhne rychle, ale pro Slunce a planety to bude rychle.  To, co vznikne, cítí a chápe jen málo lidí. Lepší by bylo, kdyby  nechápal nikdo, kromě těch,kteří jsou schopni být užitečnými v tom, co  přijde. Ostatní budou překážet, protože jejich chápání je příliš pomalé.

13. Jakou roli v tom sehrají lidé? Co závisí na nás? Mohu například urychlit proces?

Ti,  kteří vědí o tom, co bude probíhat, budou využiti. Velké Světlo  (Záblesk) jim dá signál. Určitě ho uvidí, uslyší a pochopí. Ostatní  nepochopí nic. Čas učení už minul. Ti,kteří se dobře učili, budou  užiteční. Ostatní budou pozorovat. Hlavní síla těch, kteří se dobře  učili, je rozum. Síla rukou a nohou  nebude nutná. Taková síla vůbec  nebude třeba. Lidé zeslábnou. V tu dobu je nutno jim pomáhat, jinak jich  zůstane velmi málo. Nemohu říci, co bude třeba dělat. To se stane  známým až při Výbuchu.

14. Indigoví jsou představiteli čeho? Světla? Tmy? Něčeho jiného?

Indigo  není ani světlo, ani tma. Jsme na Zemi dočasně. Nezůstaneme na ní. My  vám jenom pomáháme projít Výbuchem. Potom se vy sami stanete silnými.  Máte pro to na Zemi znalosti, ale špatně jich využíváte. My jsme ze  Světa, který je za Předělem. Tohoto Předělu vy nikdy nedosáhnete. Lidé v  našem Světě nemohou žít. Rychle zmizí, protože u nás není čas. Vy  potřebujete čas. My ho nepotřebujeme. Předěl končí tam, kde začíná  Světlo.
19. Jaký vztah mají k tobě rodiče a okolí? Vyprávíš jim o sobě?

Rodiče  nemají rádi, když vyprávím o tom, co vidím. Říkají, že jsou to výmysly a  hlouposti. A také říkají, abych se více učil a méně létal v oblacích.  Svému okolí skoro nic nevyprávím. To nejde. Oni mě nenechají. Když se  objeví člověk, kterému je možno něco říci, ukážou mi ho, a já vím, že s  ním mohu hovořit. Z takového člověka také jde Světlo. Tento člověk může  hovořit znaky.

20. A proč mluvíš teď? K čemu je ti to třeba?

Mluvím  proto, že na Zemi brzo budou změny. Řekli mi, abych vám o tom ještě  jednou pověděl. Bude to fér.Jestliže pochopíte, co se bude dít, můžete  žít dále. Taky mě zajímá najít svítící lidi. S nimi je možno mluvit na  dálku. Vždy chápou jeden druhého.Mezi vámi jsou ti, kteří mají možnost  chápat, co přichází. Když o tom budeme přemýšlet společně, pochopení se  stane lehčím.

21. Jak budeš žít v budoucnosti? To nevím. Vím jenom, že budu žít.
24. Víš něco o Ježíši Kristu a křesťanství, co si o tom myslíš? Odkud Ježíš přišel?

Ježíš  – nebyl člověk. Pouze přijal podobu člověka. Není to ani Bůh. Bohem ho  udělali lidé. Je jedním z těch, kteří tu byli před vámi. Přinesl  poznatky, které je třeba nechat růst. Ale mnoho lidí je nevyužívá a jen  se baví. Tak to nejde. Ti, kdo poslali Ježíše, smýšleli o lidech jinak

.
25. Může Saša něco říci o samoléčbě a léčení druhých?

Léčit  je možné tehdy, když víš, co se dá dělat. Nedá se léčit, když víš, že  to není možné. Člověk se musí ptát a potom: bude-li odpověď ano, nejméně  však jednou – to je nemožné. Lidé jsou nemocní z toho, že se nemohou  přizpůsobit světu. Pak to svět dělá za ně. Nemoc – to je pomoc světa,  ale lidé se jí bojí.Člověka není třeba léčit, ale objasnit mu, jak se  vyznat v tom, čemu nerozumí. Nemůžete člověka řezat . To je velmi  nebezpečné a špatné.Všechny nemoci lze vyléčit i bez toho. Lidé mají  pojem nemoc. Pokud se dá   vše do pořádku, pak nemoc zmizí. To si musí  člověk vyřešit sám. A pokud se chce sám vyléčit, musí v to věřit a  nemyslet si, že to za něj udělají tabletky. Ty může užívat, když je  příliš slabý, ale lepší je se postarat sám. Léčit mohou nejen prášky,  ale i slunce, barvy, ptáci, voda (zde velký výčet). Co je potřeba, je  zahřát se.
26. Změna bude trvat několik let?

Ano. Ale mnohem víc, než předpokládají vědci

.
29. Změna se bude vztahovat na vnější svět nebo bude platit i pro lidi samotné, fyzická těla? Jak se to bude vztahovat k tělu?

Nejprve se změní vnější svět. Pak sezmění lidé. Křemík bude základem. Lidé budou postupně mizet.
30. Změnu budou prožívat stejně lidé různých věkových kategorií?

Nejtěžší  to bude pro staré.Zůstane jich velmi málo. Spolu s nimi budou umírat  vaše znalosti. Jak se to stane, zapomenete na minulost. Děti vše přežijí  snadněji. Jejich mysl bude připravena.
31. Pro koho budou změny jednodušší? Pro koho těžší?

Většina  změn bude snazší pro ty, kdo umí myslet a vidět, co bude dál. Toho bude  hodně. Ti, kteří přemýšlejí s pomocí televizoru, budou slepí a bude je  snadné podvádět.
32. Kdy bude blesk – na začátku nebo na konci změn?

Blesk je na prvním místě.
36. Čeho konkrétně se bude Změna týkat: lidí, světa, co hlavně se změní?

Změny zpočátku budou mít vliv na svět, pak i na člověka. Změní se život ve světě, a pak i lidé

.
37.  Proč se lidé neustále někam řítí, všichni něco hledají a nemohou být  šťastní tady a teď. Proč je tak obtížné najít vnitřní konsensus a mnozí  toho nedosáhnou za celý život?

Lidé se cítí špatně, protože nevědí, jak získat přátele. Když se přátelíš, pak nechceš ublížit, ale člověk chce. Z toho důvodu s ním málo mluví. Lidé tak k sobě přistupují navzájem. Snaží se zranit a pak se ušklebují. Tak se to nesmí dělat! Bolest se mnohým lidem líbí. Dokud to tak bude, člověk bude cítit tuto bolest uvnitř.
38. Blesk vyjde ze slunce?

Blesk nepřijde ze slunce. Slunce ho jen zesílí svou vlastní sílou.
41.  Budoucnost, o které hovoříš, je přísně neměnná, anebo není přesně  definována a může být změněna? Můžeme si sami zvolit svou budoucnost?

Existuje  budoucnost lidstva.Vy můžete jít každý po své cestičce. Cestičky je  možné měnit. Pak si lidé volí svou budoucnost. Při odcházení ze Země  pochopíte, co je budoucnost,a budete se usmívat, protože je to tak  jednoduché.
42. Jak se probudit? Bude existovat globální probuzení v našich životech?

Probudit  se můžete, když budete poslouchat svět kolem vás. To není to, co říkají  v televizi a rozhlase. Jsou to hlasy lidí, zvířat i v lese. Lidé kolem  vás se začnou probouzet a vy také.
43. Jakou roli hraje „láska“?

Láska  vám bude pomáhat,protože ji znáte ze všeho nejlépe. Potřebujete ji.  Ale nelze milovat jen jako. Mnoho rodičů může nemilovat své děti a pak  se cítí velmi špatně.
44. Kdy dojde ke kontaktu s mimozemskými civilizacemi?

Mimozemské  civilizace jsou už dávno na Zemi. Jsou mezi lidmi. Neustále s nimi  komunikujete. Chápou to.Vy – ne. Abyste to pochopili, museli byste se  přestat bát a otevřít svou mysl. Pak zmizí to, co vám brání je vidět.
46. Budou se lidem otevírat v době Změny nové schopnosti?

Při Změně se lidem otevře možnost komunikace na dálku. Budou ztrácet méně času na cestování. Poletí na Saturn.
47. Bude možné po záblesku pěstovat rostliny, zeleninu a ovoce?

Po záblesku bude možné pěstovat to,co roste pod „kopulí.“
53. Stanou se Indigo sedmou rasou na Zemi a zcela nahradí lidi?

Ne,  Indigo se nestanou sedmou rasou. Jí se stanou vaše děti. Budou  obyčejnými, i když budou vědět více a také víc umět. Když lidé mluví o  Indigo, jsou zmatení problémy těchto dětí i jejich původem. Teď je hodně  dětí, které toho hodně umějí, ale je to jen jejich schopnost. To není  známkou Indigo. Indigo má zlatou barvu.Modré jsou ty, které rozvíjejí  tyto schopnosti, je to mysl. Indigo není nutné rozlišovat nebo je  hledat. Mají ž ít společně s lidmi a ostatními dětmi. To, co je potřeba,  se budou snažit dělat tam.
56. Co je příčinou záblesku?

Důvodem  pro blesk je změna části světa, ke které se vztahuje Slunce.To musí  být. Vědí o tom všichni, včetně lidí. Bylo to zapsáno v nejstarších  knihách.
58. Země si sama vyrábí vlastní energii, nebo ji získává z externího zdroje?

Země  – to je energie. Slunce –je také energie. Tyto energie – jedna jsou.  Slunce získává svou moc z jiného zdroje, o kterém vy nevíte.

59. S jakým cílem byla vytvořena Země?

Dát  místo těm, kteří mají zájem tvořit. Pak je hra skutečná. Každý vzor,  který vytvoříte, bude potom udělán skutečně. Chcete-li tvořit, je třeba  se tomu naučit. Ti,kteří špatně tvoří, se tomu budou učit znovu a  znovu, jinak se vzor může porouchat a nebudou vědět, jak ho opravit.
61. Jaká je role pyramid?

Pyramidy  se brzy stanou součástí. Chovají se jako kostel. Zapojí je z vesmíru.  Pyramida – anténa.Přijímají přenosy pro Zemi a předávají to všemu, co  se zemi nachází.
67. Když křemík vstupuje do lidského těla,  jak se změní jeho životní funkce, čím se tělo bude stravovat? Jakým se  stane ve vztahu k vnějšímu prostředí? Silnějším a nezranitelným? Budou nemoci a stárnutí?

Lidé  budou lépe přijímat světlo ze Slunce, budou si lépe pamatoval. Ale před  tím je bude velmi bolet hlava. Budou žít do 130 – 150 let, ale pomaleji  porostou. To znamená, že dětí bude více. Přestanete mít strach, že  příliš mnoho lidí zemře.
68. Po Změně lidé přestanou být zlí? Jak se změní jejich mysl?

Po  Změně lidé nepřestanou být zlí. Budou zmatení. Proto budou ještě  hádavější. Z toho důvodu budou často vše zapomínat, a to jim pomůže se  smířit. Pak se jim zachce učit se, ale to nebude jen ve škole.
71.  Proč nyní mnoho informací o nadcházejících a probíhajících kosmických i  pozemských jevech přichází z jiných zemí. Proč se to v Rusku děje v malém měřítku?

V  jiných zemích lidé umějí lépe pracovat s informacemi. Tam lépe  pochopili, co jim říkají, ale špatně to cítí. V naší zemi je to naopak. V  jiných zemích je těch, kteří se budou podílet na událostech, více než u  nás. A je ještě jedna příčina:tyto země Změna postihne nejvíce.
72. Jak si myslíš, že Rusové projdou těmito změnami?

Lidem  bude zle, protože bude hodně chudých a nezdravých. Bude jim věnována  jen malá pozornost, protože to bude těžké pro všechny. Ale to bude  špatně. Hlavní věcí bude –neutíkat od ostatních, protože změny  postihnou všechny. Až to pochopí,lidé dají rozum dohromady a nebudou  potřebovat zemi (stát), protože se stane dostupným celý svět. Stejná věc  se stane s lidmi z jiných zemí. K tomu se už připravují, protože o tom  vědí

.
73. Proč, když hovoříš o blížícím se kataklyzmatu, nechceš říct, jak ho nejlépe přežít? Nebo jsou lidé odsouzeni k zániku?

Ne, lidé nejsou odsouzeni. Ale musí projít Změnou jako všechno. Nikdo neví, co se bude dít. To je pravidlo.
75.  Je možné, že před rokem 2012 zažijeme takové události jako setkání s  jinými civilizacemi (Lemuria, Atlantida, Siriusiané atd.) Jak myslíš,že to bude?

Do  té doby se všemi kontakt nebude. Ale mnozí z těch, kteří vládnou zemím,  vědí o nich a mluví s nimi. Budou to i nadále skrývat, tolik špatného  je ve světě. Více než polovina lidí se bojí těch, kteří žijí v jiných  světech. Z toho důvodu by je mohli zabít. Ti nechtějí ublížit,chtějí v  lidech zastavit pocit strachu. Lidé potřebují přestat se bát o sebe.
76. Co znamená udělat vše v životě?

To  znamená: pracovat sám na sobě. Člověk v životě pracuje sám na sobě.  Každý přichází na Zem jen kvůli tomu. Vše ale neznamená „ihned“.
78. Co je „láska“, proč ji lidé hledají a nenacházejí?

Láska  – to je, když všichni myslí na druhé a oni to cítí a dělají to,co  dělat mají. Láska – to je Síla, Světlo, které ti dávají prostě jen tak.  To je dar, který se musíš naučit dávat.
79. Proč jsou lidé zlí?

Proto,  že jim je zle z toho,že zapomněli dávat, ale velmi chtějí, aby jim  dávali druzí. Pak prodávají, nedávají jen tak. Potom se objevují  nešťastní lidé, protože se nemají na koho obrátit. Jim by měli darovat,  ale nedávají, chtějí, aby koupili. A ti, kteří o pomoc žádali, nemají  žádné peníze. Pak je jim říkáno, že to není pro ně, a to je špatně,  protože to pro ně je. Lidé si přestávají vzá jemně důvěřovat a začínají  se bát těch, kdo se tak chovají.Nedělejte to tak!
85. Existuje život na jiných planetách sluneční soustavy (na jakých a jaký),a budeme se s ním kontaktovat?

Už  dlouho víte o těch, kdo žijí ve sluneční soustavě. Jsou vyspělejší než  lidé. Nejinteligentnější žijí na Venuši. Pomáhají lidem nejvíce.  Zpočátku Venuše nebyla. Pak jsou tu ti, kteří žijí na Saturnu, ale ti už  ztrácejí své životy, zůstalo jim toho málo. Chtěli by žít, ale  nefunguje to. To každý ve sluneční soustavě ví. Nedá se letět na Mars.  Žijí tam zlí obyvatelé. Nemají lidi rádi. Také je to pro vás špatné v  případě Jupiteru a Uranu. To jsou nebezpečné planety. Tam není možné  poslat lodě s lidmi. To by je poškodilo. Ale pokud loď bude automatická,  nic jí neudělají. Nyní sledují lodě lidí kolem Saturnu. To, co lodě  předají, neplatí víc jak ze 30 %.
92. Co můžeš říci o vztahu života Ježíše a mimozemských civilizací?

Ježíš  dal lidem příležitost spojit se s vesmírem. Nedal jim náboženství,  které je odvozeno z víry. To špatně udělali lidé. Věřit – znamená dělat  vše vědomě, a ne dávat to za sebe dělat druhé. Ježíš neřekl, že to vše  udělá za lidi. Řekl, že to vše bude jimi pochopeno, když k němu přijdou.  Lidé by neměli prosit a modlit se. Ve světě nejsou vyšší a nižší. Ježíš  není nejvyšší, ale daleko nejchytřejší. Lidé se také takovými mohou  stát. Jemu není třeba sloužit.Jemu je třeba porozumět. On se rovněž  snaží porozumět lidem. Ježíš – není člověk, a nikdy jím nebyl. Každé  tělo – to je forma, která může být rychle vytvořena. Ježíš není připojen  k tělu, ale k rozumu, který je všude ve vesmíru. Ježíš může mluvit s  každým ve vesmíru. A tomu chtěl naučit i lidi. On není první. Poprvé to  byl Prometheus. Přišli dvakrát.

93. Co můžeš říci o  informacích, které mluví o tom, že kdysi na Zemi přišly vysoce rozvinuté  bytosti z Venuše (7 Kumar) a ovlivnily vývoj člověka?

Venuše  vždy pomáhala a pomáhá Zemi. Ti, kteří přišli tam odtud, jsoudosud mezi  vámi. Pokračují ve studiu a udržují pořádek ve světě. Je to pro ně  obtížné. Země není stabilní. Venuše se objevila jako poslední z planet.  Ti, kteří vám pomáhají, nejsou lidé. Nepotřebují tělo, ale někdy je  používají. Nyní nejsou všichni ochotni vám pomáhat. Vaše technika  pochází z vědomostí obyvatel Venuše. Lidé se musí naučit pra covat se  znalostmi jinak, protože to, co znají obyvatelé Venuše, je velké  velikostí i rychlostí. Nyní lidé chápou příliš pomalu. To, co se na Zemi  nazývá špatným, vytvořili zčásti lidé a z části ti, kteří jsou zapojeni  do studie. Je třeba prosadit chápání toho, jak pracovat se znalostmi  získanými od druhých.
94. K čemu je Láska – je to tak  důležité? Co je to? Je to cit?Energie? Stav? Zákon? Podstata? Existuje  něco, co je silnější než láska?Když člověk miluje, k čemu se propojuje? Pokud ano, pak co je to?

Láska  je důležitá proto, že dokáže spojit k sobě cizí lidi. Obecně platí, že  lidé si nejsou vzájemně cizinci, ale když se narodí, zapomenou to. Když  se dotkneš Lásky,pochopíš, že nejsi sám. Nepotřebuješ se dotýkat  nepřetržitě. Tehdy člověk přestane dělat něco sám. Pro lidi je Láska  cit. Pro mne je to cosi jako vlna. Je to energie ovlivňující váš život.  Lze ji nazvat Zákonem, protože sami jsou lidé slabí. Ale láska není & nbsp; podstatou. Jen pomáhá se připojit,dál je třeba udělat něco dalšího. A  to je něco, co je víc než Láska.Někdy se toho dotknou, když opouštějí  Zemi. Pokud to jedinkrát pocítíte,už nikdy nebudete žít klidně. To není  pro lidi. Ti, kteří nevědí, jak komunikovat, si myslí, že jsou sami,  ale mohou se obrátit na lásku, která jim pomůže začít mluvit. A to není  snadné pro ty, kteří byli často sami.I proto byla vytvořena láska.  Dokud ta je, lidé se neztratí.

95.  Řekl jsi, že Slunce a Země – to je energie. Zdá se, že Slunce je  energie na vyšší úrovni, než Země. Řekni mi, energie a vědomí – jeto  totéž? Má Slunce vědomí? Další planety – jak jsou na tom s energií-  jsou důležitější než Země, nebo ne? Které planety mají na Zemi největší vliv? Se kterou planetou je Země svázána nejvíc a proč? Co se stane s ostatními planetami po Změně? Slunce  je větší energie než Země, ale je velmi závislá na ní a na dalších  planetách. Na Slunce se lidé nikdy nedostanou, ale tam je něco,co vás  vytváří. Energie a vědomí je jedno a totéž. Člověk má svět, který zná,  ale tam je něco, co tuší. Se Sluncem je to stejné. Slunce je spojeno s  dalšími hvězdami. Říkáte tomu Zodiak. Pro Slunce jsou důležité planety  Jupiter, Saturn a Pluto. To jsou stanice. Určují pohyb sluneční  soustavy. Stanice Saturn je však velmi slabá. Ztratila energii při  poslední Změně. Musíte najít způsob, jak ji obnovit. V opačném případě  se začne solární systém hroutit. Nebudete to dělat sami. Dělají to i  další, kteří žijí ve sluneční soustavě. Čekají na vás, až zvládnete vám  předané technologie pro lety k planetám a používání velkého množství  energie. Největší vliv na Zemi má Jupiter, ale měl by Saturn. Nejsilněji je Země svázána s Marsem, ale toto spojení je nebezpečné. Po Změně  budou objeveny nové planety. Přijdou z míst mimo sluneční soustavu,  protože přitažlivost Slunce vzroste. Na Zemi bude velmi horko. Merkur  zmizí,Venuše může zůstat.
96. Proč je Zemi pomáháno, například tím, že jsou na ni posíláni Indigo?Jaký význam má Země a lidstvo pro ostatní vesmír?

Indigo  na Zem nejsou posíláni.Přicházejí sami. To je to spojení větší než  láska. Zemi se nesnaží pomoci, ale chtějí učit. To musí udělat sama.  Lidé umějí žít v té formě,kterou mají k dispozici. Ta je velmi  zajímavá. Těl je ve vesmíru málo,nejsou používána. Lidé mají mnoho  způsobů, jak rozvíjet své schopnosti, a toho jsou také schopni jen  nemnozí ve vesmíru. Lidé učí druhé, jak vidět skrze množství jedinečné,  jsou schopní najít spojitosti a provázat různé,umějí vyhledávat. To  jsou jejich velká pozitiva. Ačkoli lidé jsou jednoduší, zajímají mnohé a  není jim zakázáno komunikovat. Ale ve vesmíru lidé nežijí. Tam těla  nejsou potřeba.
100. Co může znamenat (charakterizovat) fráze „Šest paprsků“? Čeho se to může týkat?

Člověk  není jen tělo. Sedm paprsků tvoří jeho Druha (světelné tělo?  Pozn.překl.). Ti, kteří mají tělo, takové sestavení nevidí, protože tělo  je vytvořeno, aby drželo podstatu. Člověk se skládá ze světla. Je  nebarvené. Jeden paprsek přestal dávat lidem svou moc. To je paprsek  pravdy. Nyní lidé nikdy nebudou věřit tomu, co je jednoduché a jasné.  Hledání pravdy se stává téměř nemožným.Lidé budou rychle zklamáni  životem a budou se snažit zemřít. Když nebude pravdy, všichni se budou  bát, že jim všichni lžou. A tak strach nahradí sedmý paprsek a zničí  zbytek. Čím více se člověk bojí, tím je strach větší. Pokud máte strach,  že budete zabiti, bude zabíjení ještě větší.
102. Řekni  prosím: zdalipak skutečnosti, že indigo a další předávají lidem  informaci o nadcházejících katastrofických změnách, nejsou druhem  příležitostí pro to, aby lidé přišli k rozumu a, změníce svůj vztah k  druhým i k planetě, změnili tak nadcházející scénář událostí na měkčí, jemnější? Nakolik scénář toho, čím je nutné projít, je možné ještě dnes změnit?

Máte  možnosti 4 směřování.Pátá byla uzavřena v poslední době. Lidé je  nepoužívají, protože nevěří.Necítí to, co je už jasné téměř všemu na  Zemi. Události nemohou být lepší. Budou stejné pro všechny. Příroda na  Zemi se může měnit. Totéž umí dělat Země. Lidé nechápou, proč to dělá,  protože dosud ještě nechápou,proč se příroda mění. Je to příběh Země o  tom, co se s n&iacut e; děje. Lidé takovému jazyku nerozumějí. Myslí si, že  ptáci prostě zpívají a zvěř vrčí nebo mňauká. Ale tak to není. Hovoří s  vámi každý den a také mezi sebou navzájem. Když šumí stromy, je to také  konverzace. Všechny zvuky na Zemi lze chápat jako hovor Země. Lidé jsou  schopni slyšet pouze silný křik,nebo když něco spadne, kape nebo  praská. Ještě slyší také katastrofu. Pak krátký čas jsou schopni slyšet a  rozumět mnohem více, ale potom zase zapomenou. Země každý den říká  lidem to, co se bude dít. Změna již nastala. Právě k vám přichází. V ní  jste minulost, a ona je budoucnost.Nikdy ji neuvidíte dokončenou, ale  poc ítíte. Až se změníte, Změna zmizí.Pokud změníte svůj postoj k  sobě navzájem, pomůžete si rychleji pochopit,jak je nutné změnit se, a  uděláte to lépe než ostatní. Ostatní se budou muset podřídit tomu, co se  jim nabízí. Pro mnohé to bude nepříjemné.
106. Jaký je tvůj  postoj ke zvířatům, psům, kočkám a tak dále. Jak je cítíš, a jak by s  nimi měli lidé zacházet? Je pravda, když se říká, že léčí lidi svou energií, nebo to tak není

… co si myslíš? Zvířata  jsou stejné bytosti jako lidé. Musí být považována za sousedy. Sousedé  by měli být přáteli a neubližovat si. Všechna zvířata jsou schopna  mluvit, ale jejich jazyk je pro člověka nepochopitelný,protože mysl  lidí není nastavena na takový rozhovor. Myslí si, že zvířata prostě jen  vydávají zvuky. Pokud zpěv ptáků zpomalíme několiksetkrát,můžete slyšet  oddělená slova v jejich jazyce. Když hovoří lidé, ptákovi se zdá, že to  je dlouhý a pomalý zvuk. Člověk umí málo naslouchat, mnohá zvířata  slyší mnohem více za krátký časový úsek. Nejrychlejší v rozhovoru a  poslouchání jsou velryby a delfíni. Delfíni se dobře chovají klidem,  ale nechápou, proč lidé kazí vodu a berou některé delfíny do zajetí.  Velryby se nikdy k lidem dobře chovat nebudou. Mnohá zvířata jsou  schopna najít proud života a použít jej. Lidé to nazývají schopností  léčit. Ve skutečnosti zvířata p rostě zesilují průtok energie skrze sebe a  pomáhají tak odplavit onemocnění lidí. Někteří lidé to dělají podobně,  ale většina se raději nechá ošetřit jiným. Ošetřování člověka oslabuje,  přestane sám bojovat a umírá dříve. Z nějakého důvodu ti, kdo se učí  používat životní energii, dělají to pro druhé za peníze a nazývají to  léčením. Kočky a jiná zvířata to dělají stejně, protože jinak by  zemřely. Nechápu, proč člověk prodá druhým smrt a lék na ni, protože ve  skutečnosti je to – jedno a totéž. Když někdo prodá druhému život,dělá  to úplně špatně: Život nemá prodejní cenu, cenu m&aac ute; pouze smrt. Zvířata nejsou schopna kupovat a prodávat.
113. Jak lze vysvětlit, že se na Zemi vyskytuje několik ras? Jak se sem dostaly? Která rasa je nejstarší?

Několik  ras bylo třeba pro vytvoření lidstva, které bude žít v různých  oblastech Země. Tehdy i nyní nejsou podmínky na Zemi stejné. Nejstarší  rasa jsou ajrii. Každá rasa byla vytvořena s pomocí „návrháře“ lidských  těl. V tom návrhu byly i podrobnosti pro lidské duše. Nyní už  projektování není povoleno, protože správné typy lidí byly vytvořeny.

114. Jak hodně se liší život původních lidí od nynějších? V čem?

Starověcí  lidé tu existovali pouze před 15 – 17.000 roky. Předtím lidí nebylo a  nebude. Jejich život byl zajímavější než současných lidí, ale i horší.  Zajímavější proto, že byli schopni chodit mezi světy. Také znali to,  čemu vy říkáte magie.Uměli vytvořit části světa a chápat celou Zemi.  Špatné bylo, že se snažili žít dlouho a z toho umírali. Na Zemi se  nemůžete snažit žít dlouho. Není k tomu určena.
117. Co se stane s člověkem po smrti?

Umírá  pouze tělo. To, čím jste,nemůže zemřít. Smrt nastává pouze v několika  světech podobných tomu našemu. Ale na jiných místech také vždy nežijí  dlouho. Když se ptáte po životě, ptáte se proto, že řešíte váš úkol,  který jste na sebe v zali vtomto světě. Odpovědět si musí pouze každý  sám, jinak úkol nebude mít smysl. Řešení úkolů – je jedním ze způsobů,  jak se stát chytřejš&iac ute;m a naučit se porozumět druhým.
125.  Podle některých zpráv je zřejmé, že po všech těch změnách na planetě  Zemi prostě nebude možné žít, a lidi, kteří zůstanou naživu,vyzvednou  mimozemské lodě vyšších vědomí…. Teprve po nějaké době lidi pošlou  zpátky na planetu, samozřejmě podle jejich vlastní volby. Je to pravda?

O  všech změnách na Zemi všichni ti, kteří žijí v blízkosti, vědí. Oni  nemusí létat po událostech a zachraňovat přeživší. Mohou to udělat dřív.  Přijedou ti, kteří žijí za předělem. Neznají přesný čas a opozdí se.  Lidé v jejich světě žít nemohou, ale mohou jim být poskytnuty umělé  sféry. Budou malé a rychle se stanou nudnými. Budou-li se lidé chtít  vrátit, budou muset změnit organizmus.
126. Kde ty budeš žít v příštích 5ti letech? Máš přátele, kamarády v jiných zemích?

Budu  žít v Rusku. Je to dobrá země, i když se v ní někdy lidem žije těžko.  Ale potíže existují i v jiných zemích. Já můžu mluvit s přáteli na všech  kontinentech Země.Telefon ani internet k tomu nepotřebujeme. Slyšíme  prostě hlasy. Tady na fóru mluvím jen já, protože tato zkouška se  provádí poprvé.
127. Co je to lidská podstata, mohou mít  některé fragmenty podstaty žijící v jiných světech vliv na ostatní  části? Je možné se chránit předtímto vlivem, a pokud je to  možné, pak jakým způsobem? Jak je energie podstaty přerozdělena mezi  fragmenty a jaké problémy mohou nastat v tomto ohledu? Může jeden fragment podstaty nést následky způsobené činností jiného a co dělat v takových případech?

Lidská  podstata je seskupení jednoho nebo více fragmentů projekce myšlenky  vytvářejícího. Lidská podstata je podmíněna. To, co vidíte každý den  jako člověka, nejeví se jím v plném rozsahu. Člověk žije najednou v  několika světech. Tyto světy se mohou od sebe navzájem lišit. Ve všech  případech však existuje spojení. Toto spojení je odlišné od ostatních  signálů. Tak se člověk může o sobě dozvídat v různých světech. Pokud se  někdo chce seznámit, odešle svůj fragment do druhého. Tyto fragmenty se  spojí. V této souvislosti je důležité vědět, že ty a on jeden jste.  Taková seznámení jsou nutná pro rychlejší poznání života, ale nejen  jeho. Pokud se nechcete seznámit, pak stačí nic nedělat. Vaše přání je  prvořadé. Jestliže projevíte zájem,seznámení se uskuteční. Pro mnohé je  velmi zajímavé, co se stane, takže se seznamují s těmi, kteří jim často  brání porozumět světu. Důvodem je,že takováto seznámení jsou velmi  snadná. Můžete kolem projít slovy,skutky, pocity – je to jedno a totéž.  Energie podstaty se rozděluje na fragmenty různými způsoby, ale&nb sp; existují společné hodnoty: 1 – 13fragmentů 15 %, 14 – 18 19 %, 19 – 24  11 %, 25 – 26 1 %, od 27 do 34 30%, 35 – 76 19 %, 76 až 1014 5 %. S  1014 po 1100 1 % i méně. Pak začíná devastace podstaty. Všechny uvedené  hodnoty by neměly být nižší. Pokud jdou dolů, pak člověk zemře. Jsou-li  vyšší, pak nebude schopen pochopit a bude se muset znovu narodit. Tyto  fragmenty na sebe mohou působit ne více než 1,5 %. Vyšší expozice  člověka zabije. Osoba může při expozici použít pouze 10 % své energie.  Zároveň může být ovlivněna 10 % energie jiných. K dispozici bude 100  akcí. Toto číslo se používá v matematice. Pokud na vás působí silněji,  chtějí vám ublížit. Aby k tomu nedošlo, podělte se oenergii s druhými  fragmenty. Lidé umírají rychleji, když se neumí podělit. Pokud nevíte,  jak sdílet, můžete požádat o radu. V otázce oslovte ty fragmenty, které  se staly příliš velké. Stane-li se, že onemocníte, pak v žádném případě  nesdílejte. V takovém okamžiku to, co sdílíte, je příliš slabé a může to  oslabit ostatní.
128. Co představuje anděl strážný, jak funguje?

Anděl  strážný je váš učitel.Důvěřujte mu. On o vás ví všechno. Je to  pomocník Tvůrců. Pokud ho nepotřebujete, zmizí a nebude se připomínat,  ale pomoc bude pokračovat.Nikdy se vám nemísí do života, proto ho  neproste, aby udělal něco za vás.Odpovědi anděla strážného jsou vždy  pravdivé.

11letý indigový chlapec vypráví o změnách na Zemi.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png